Генерални Аудиенции

Милост и приобщаване

12 ноември 2016 – Папа Франциск

Милост и приобщаване

 

Скъпи братя и сестри, Добро утро!

В тази последна съботна юбилейна аудиенция бих искал да представя един важен аспект на милосърдието: приобщаването. Наистина, Бог, в своя дизайн на любовта, не иска да изключи никого, но иска да включи всички. Например чрез Кръщението той ни прави Свои деца в Христос, членове на Неговото Тяло, което е Църквата. И ние, християните, сме поканени да използваме същите критерии: милостта е начинът, по който човек действа, този стил, с който се опитваме да включим другите в живота си и да избягваме да се затваряме в себе си и в егоистичните си сигурности.

В пасажа от Евангелието на Матей, който току-що чухме, Исус отправя една наистина универсална покана: „Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя“ (11:28). Никой не е изключен от този призив, защото мисията на Исус е да разкрие любовта на Отца на всички. Нашата задача е да отворим сърцата си, да се доверим на Исус и да приемем това послание на любовта, което ни кара да влезем в тайната на спасението.

Този аспект на милосърдието, приобщаването, се проявява в широко отваряне на ръцете за приветствие, без да изключва; без да етикетираме другите според техния социален статус, език, раса, култура или религия: пред нас стои само човек, който трябва да бъде обичан така, както Бог го обича. Човекът, когото намирам на работа, в моя квартал, е човек, когото обичам, както Бог обича. „Но той е от тази страна, или от онази друга страна, или от тази религия, или от друга… Той е човек, когото Бог обича и аз трябва да го обичам“. Това е да приобщя и това е приобщаването.

Днес срещаме толкова много уморени и потиснати хора! На улицата, в обществените офиси, в медицинските практики… Погледът на Исус спира върху всяко едно от тези лица, дори през нашите очи. И как е сърцето ни? Милосърдно ли е? А нашият начин на мислене и действие приобщаващ ли е? Евангелието ни призовава да признаем в историята на човечеството замисъла на едно велико дело на приобщаване, което напълно зачита свободата на всеки човек, всяка общност, всяка нация и призовава всички да формират семейство от братя и сестри, в справедливост, солидарност и мир и да бъдем част от Църквата, която е Тялото Христово.

Колко верни са думите на Исус, които приканват уморените и изтощените да дойдат при Него, за да намерят почивка! Неговите ръце, протегнати на кръста, показват, че никой не е изключен от Неговата любов и милост, дори и най-големият грешник: никой! Ние всички сме включени в Неговата любов и Неговата милост. Най-непосредственият израз, с който се чувстваме добре дошли и включени в Него, е прошката. Всички ние трябва да получим прошка от Бог. И всички ние трябва да срещнем братя и сестри, които ни помагат да отидем при Исус, да се отворим за дара, който Той ни е дал на кръста. Нека не си пречим! Нека не изключваме никого! По-скоро със смирение и простота нека станем инструменти на пълната милост на Отца. Приобщаващата милост на Отца: тя е такава. Светата Майка Църква продължава в света великата прегръдка на Христос, който умря и възкръсна. Също така този площад, със своята колонада, изразява тази прегръдка. Нека се включим в това движение за включване на другите, за да бъдем свидетели на милостта, с която Бог е приел и посрещнал всеки един от нас.

 

Папа Франциск

Генерална аудиенция

Площад Свети Петър, събота, 12 ноември 2016 г

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.