Генерални Аудиенции

Милост и изкупление

10 септември 2016 – Папа Франциск

Милост и изкупление

 

Скъпи братя и сестри, добро утро!

Пасажът, който чухме, говори за Божията милост, която е приложена в Изкуплението, тоест в спасението, което ни е дадено с Кръвта на Неговия Син Исус (вж. 1 Петрово 1:18-21). Думата „изкупление” не се използва често, но тя е фундаментална, защото показва най-радикалното освобождение, което Бог може да изпълни за нас, за цялото човечество и за цялото творение.

Изглежда, че човекът днес вече не обича да мисли, че е бил освободен и спасен чрез Божията намеса; той се заблуждава, че свободата му е сила за получаване на всичко. Но в действителност това не е така. Колко илюзии се продават под предлог за свобода и колко нови форми на робство се създават в наше време в името на една фалшива свобода! Много, много роби. „Правя това, защото искам, вземам наркотици, защото ми харесва, свободен съм. Аз правя друго.“ Те са роби! Стават роби в името на свободата. Всички сме виждали хора като този, които свършват на земята. Имаме нужда Бог да ни освободи от всяка форма на безразличие, егоизъм и самодостатъчност”.

Думите на Апостол Петър ясно изразяват смисъла на новия живот, към който сме призвани. Правейки Себе Си един от нас, Господ Исус не само приема човешкото състояние, но и ни издига до възможността да бъдем Божии деца. Чрез Своята смърт и възкресение Исус Христос, невинният Агнец, победи смъртта и греха, за да ни освободи от тяхното господство. Той е Агнето, което беше пожертвано за нас, за да можем да получим нов живот, съставен от прошка, любов и радост. Тези три думи са красиви: прошка, любов и радост. Всичко, което Той прие, също беше изкупено, освободено и спасено. Със сигурност е вярно, че животът ни подлага на изпитание и понякога страдаме за това. Но в тези моменти ние сме поканени да обърнем поглед към разпнатия Исус, който страда за нас и с нас, като сигурно доказателство, че Бог не ни изоставя. Нека никога не забравяме, че в мъките и преследванията, както и в ежедневните страдания, ние винаги сме освободени от милостивата ръка на Бога, който ни издига до Него и ни води към нов живот.

Божията любов е безгранична: можем да откриваме все нови знаци, които показват Неговото внимание към нас и най-вече желанието Му да ни достигне и да ни очаква. Целият ни живот, макар и белязан от крехкостта на греха, е поставен под погледа на Бог, който ни обича. Колко страници от Свещеното Писание ни говорят за Божието присъствие, близост и нежност към всеки човек, особено към най-малките, бедните и изпадналите в беда! Бог има голяма нежност, голяма любов към малките, към слабите, към отхвърлените от обществото. Колкото по-голяма е нуждата ни, толкова повече Неговият поглед към нас е изпълнен с милост. Той изпитва състрадание и съжаление към нас, защото знае нашите слабости. Той знае нашите грехове и ни прощава. Той винаги ни прощава! Той е толкова добър, нашият Отец е толкова добър.

Затова, скъпи братя и сестри, нека се отворим към Господа и да приемем неговата благодат! Защото, както се казва в Псалма, „Защото у Господа има милост и у Него изобилно изкупление“ (130 [129]: 7).

 

Папа Франциск

Генерална аудиенция

Площад Свети Петър, събота, 10 септември 2016 г

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.