Аве Мария

Май, месец на Мария

размишления

5 Май

 

5-ти ДЕН НА МЕСЕЦ МАЙ: ЖИВОТЪТ НА ДЕВА МАРИЯ СПОРЕД  ВЯРАТА

Вярата, която имаме, не бива да бъде мъртъв капитал. Според думите на нашия Божествен учител, тя трябва да бъде светлина, която свети и на другите. Всички наши мисли, желания и дела трябва да се ръководят от правилата на религията. „Праведникът живее от вярата” – казва Свети Яков. Да разгледаме тази вечер накратко как Дева Мария, най-мъдрата Девица, е живяла според вярата си

Въз основа на вярата Дева Мария е била убедена и силно е вярвала, че ние живеем всеки миг под окото на Всевишния Бог, който всичко вижда; че ние се намираме винаги, денем и нощем в непосредствена близост до/ със Бога; че Господ Бог ни е по-близо от който и да е друг човек; че ние живеем, движим се и сме във Бога – както казва Свети Павел! Дева Мария е била убедена, че Бог е свидетел на нейните дела, на нейния разговор и на нейните мисли. Затова Дева Мария живяла така, че да не се срамува пред никого, нито пред Бога, който всичко вижда и всичко знае.

Крайната и най-важна цел на всеки християнин е да се стреми към Бога. Най-доброто, ефикасно и лесно средство за постигане на тази цел е мисълта, че Бог ни вижда навсякъде. Разправя се следната случка по време на Александър Велики: „Един негов войник имал голямо страхопочитание спрямо него. От страх и почитание към своя вожд, войникът държал веднъж запален факел и когато пламнала и ръката му, той не помръднал, нито пуснал факела.

Ако мисълта за присъствието на един земен монарх /господар/ е направила такава жертва, и то повече от страх, отколкото от почитание, колко повече трябва да ни предпази от много грешки мисълта, че Бог ни вижда, който е наш любим татко и когото ние с греха обиждаме? Да, наистина, мисълта, че Бог всичко вижда и знае, и че с греха ние обиждаме нашия добър татко, ще ни помогне да отбегнем много грешки.

За какво е мислела Дева Мария при нейната домакинска работа и при всекидневните си занимания? Тя е искала само да угоди на Бога и да изпълни Неговата пресвета воля. Тя не е търсила печалби, чест и слава, а изпълнявала своя дълг като майка домакиня, тихо и безшумно, с радост и с весело лице даже и при най-трудните неща, които е срещала. Къщата й не била богато обзаведена, но чиста и приветлива. Тя изпитвала голяма радост да слугува на Свети Йосифа и на детенцето Исус. „Ето слугинята Господня” – този бил девизът на Дева Мария през целия й живот. Ако искаме да вървим по стъпките на Дева Мария, нека действаме като нея. Да направим нашия живот постоянна молитва чрез доброто намерение и чрез посветяването на деня и работата на Бога всяка сутрин при нашето ставане. Тогава всяко наше дело става постоянна молитва. Нека нашата вяра ни бъде спътник в живота! Именно нашата вяра е, която позлатява всички наши дела и ги прави ценни пред Божиите очи. От друга страна, както казва Св. Яков – „вярата без дела е мъртва”! Затова да живеем и ние с Бога – за Бога и в Бога – тогава нашата душа ще бъде годна за небето.

 
от сайта на енория „Дева Мария от Фатима“ – Плевен
http://fatima-pleven.bg.test.dom.bg/index.php/aktualnosti/305-iii-26-04-2020

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.