Аве Мария

Май, месец на Мария

размишления

31 Май

 

31-и  ДЕН НА МЕСЕЦ МАЙ:   ПОДРАЖАНИЕ НА ДЕВА МАРИЯ

Любовта ни към Дева Мария не бива да бъде само възхищение от нейните добродетели, нито пък само прослава на нейното величие. Да обичаш – значи да подражаваш. Само ако се стараем да й подражаваме в нейните добродетели, ние ще докажем на дело, че обичаме и почитаме нашата небесна Майка; любов без подражание – казва Св. Августин, е чисто лицемерие!

Каквито и да са условията на живота ни, ние намираме в живота на Дева Мария най-очарователни примери за подражание. Нека се постараем да възпроизведем в нашия живот нейния светъл образ.

Майката трябва да дава пример в семейството си. Тя трябва да възпитава децата си, които Бог й е дал, и с примера си да чертае пътя по който те трябва да вървят. Нейният живот трябва да бъде живо евангелие за чедата си. Нейното влияние върху живота на чедата й е по-голямо от всяко друго влияние. Затова именно, за да върнем някоя закоравяла съвест от порочния път, ние казваме: „Спомни си за добрата си майка!”

Ако това важи за всяка добра майка – то важи още повече за нашата добра небесна майка! Тя е пълна с благодат, тя е помощница на християните, тя е прибежище на грешниците, тя е огледало на правдата, тя е майка на милосърдието. Никоя земна майка не може да се сравни с нашата небесна Майка – Дева Мария! Всеки един от нас – каквото и да е неговото звание – има в Дева Мария светъл образец за подражание – и който подражава на този образец, той върви по правия път, който води към вечното спасение.

 
от сайта на енория „Дева Мария от Фатима“ – Плевен
http://fatima-pleven.bg.test.dom.bg/index.php/aktualnosti/305-iii-26-04-2020

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.