Аве Мария

Май, месец на Мария

размишления

3 Май

 

3-ти ДЕН НА МЕСЕЦ МАЙ: МАРИЙНАТА ДЕВСТВЕНОСТ

Мария е Божия майка. Това е основна истина на нашата християнска вяра. Но има и друга – не по-малко драга на всяко християнско сърце вероистина, а именно: девствеността на Божията Майка.

Вярата ни учи, че пресветата майка на Спасителя е „приснодева” – както се изразяват нашите източни братя – т.е. всякога дева! Дева – преди раждането на Исуса Христа; Дева – при раждането на Господа Исуса; и Дева – след раждането на Божествения Спасител.

С църквата ние вярваме, че Дева Мария, по силата на Всемогъщия Бог, без земен баща – по действие на Светия Дух – е родила Божия Син Исуса Христа, като си е останала неопетнена Дева през целия си живот. Ние вярваме, че Господ Исус се родил тук на света от Дева Мария като един вид „слънчев лъч”, който минава през стъклото без да го повреди! Ние вярваме, че Дева Мария не е имала други чеда, освен Господа Исуса и тия, които тя духовно осиновила на Голгота, под Кръста на нейния Божествен Син – когато Той й предаде в лицето на Свети Иван – всички свои последователи, всички свои изкупени чеда, всички християни.

Няма нужда да ровим много, и да искаме да разберем тази велика истина – истината за девственото зачатие на Божия Син в утробата на пречистата и пресвета Дева. Един добър християнски писател казва: „не трябва да се спускаме много и без свян в тази работа”. Самата Дева Мария иска ние да говорим за нея само с девствени и целомъдрени думи. И когато говорим за тази пречиста девица, трябва да съгласуваме думите си с гласа на вековете, с учението на светите отци и на църквата. Нашето „верую” в това отношение трябва да бъде „веруюто” на нашите праотци. Да казваме на Дева Мария с тях: „Превъзходна Дево, Света Девице, царице на девиците, ти една си само девица, ти си самата девственост, ти си светата и неопетнена девица!”

 

от сайта на енория „Дева Мария от Фатима“ – Плевен
http://fatima-pleven.bg.test.dom.bg/index.php/aktualnosti/305-iii-26-04-2020

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.