Аве Мария

Май, месец на Мария

размишления

29 Май

 

29-и  ДЕН НА МЕСЕЦ МАЙ:   СЪВЪРШЕНСТВАТА НА ДУХА НА ДЕВА МАРИЯ

Когато Адам излезе от ръцете на Бога, той беше надарен с извънредни душевни качества. Неговите потомци щяха да имат същите качества, ако той не беше извършил първоначалния грях. Но този грях именно, разруши хармонията, която е съществувала между духа и плътта у човека, и човечеството бе осъдено на гибел. Но Бог се смили над това грешно човечество и изпрати своя Единороден Син Исуса Христа на земята, за да спаси човека от вечната гибел.

Дева Мария, която от предвечност е била избрана за майка на Спасителя, е била предпазена от първоначалния грях. Ето защо тя е получила пълнотата на Божиите благодати. Именно затова при благовещението я поздравява със следните думи: „Радвай се пълна с благодат!” Марийният дух е бил съвършен във всяко отношение. Майката на Спасителя е имала по-големи осветления с тия на нашия прародител – Адам. Тя е имала безспорно онова знание, което допълва и усъвършенства  разума. С лично проучване и съвестен труд, Дева Мария още повече е усъвършенствала това свое знание. Марийните родители – Св. Йоаким и Св. Ана, както и свещениците в храма, са й предали заветите и преданията от прадедите и от светите пророци. А най-вече нейният Божествен Син Исус Христос е изпълнил душата на своята любима майка с Божествено знание. Църковната история ни е запазила разговорите между Свети Августин и неговата майка – Св. Моника – и ние сме очаровани от тях. Но що са те в сравнение със сърдечните разговори между Дева Мария и нейния Божествен Син – Исус Христос! Марийният дух е бил съвършено просветен от самия Христос.

 
от сайта на енория „Дева Мария от Фатима“ – Плевен
http://fatima-pleven.bg.test.dom.bg/index.php/aktualnosti/305-iii-26-04-2020

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.