Аве Мария

Май, месец на Мария

размишления

28 Май

 

28-и  ДЕН НА МЕСЕЦ МАЙ:   ПРИВЕТЛИВОСТТА НА МАРИЙНОТО ТЯЛО

От историята знаем, че когато великият италиански художник Леонардо Давинчи рисувал своята великолепна световно-прочута картина „Тайната вечеря”, той взел като модел за образа на Христа един запазен християнски младеж, излъчващ своята душевна чистота. Когато след доста дълго време същият художник стигнал до рисуването на Юда, той потърсил като модел за Юда – предателя – някой грозен и отвратителен тип. И наистина той намерил такъв тип – млад човек, но грохнал, с отвратително лице и тъмен поглед. Когато този нещастник застанал пред художника, за да му служи като модел за Юда, младежът заплакал. Художникът го запитал: „Защо плачеш? Успокой се, нищо не ще ти сторя.” Нещастният млад човек отговорил: „Плача, защото преди години, когато бях добър и чист, ти ме взе като модел за Исуса Христа! А сега, когато съм потънал в грехове и пороци, аз стоя пред тебе като модел за Юда!” Това бил един и същ младеж на има Вандинелли – веднъж модел на Христа – като чист и запазен младеж; втори път – като модел на Юда – като пропаднал роб на страстите си!

Без съмнение, Дева Мария е била истински образ и отражение на Исуса Христа – красива по душа и сърце, но и външно с приветливо тяло, бистър поглед и радостна усмивка. Дева Мария, която е била наградена от Бога с най-големи душевни съвършенства, не може да не е била съвършена, красива и мила и външно. Ето защо Света Бернадета видяла Дева Мария в Лурд, тя останала толкова възхитена и омаяна от нейната небесна красота, че на художника, който по показанията на самата Бернадета се стараел да извая една статуя на Дева Мария, Бернадета все повтаряла: „Не, това не струва. Дева Мария, която ми се яви бе много по-красива!” Освен това пречистата й душа била в хармония с предназначението на нейното тяло – да даде телесния живот на Спасителя Христа.

 
от сайта на енория „Дева Мария от Фатима“ – Плевен
http://fatima-pleven.bg.test.dom.bg/index.php/aktualnosti/305-iii-26-04-2020

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.