Аве Мария

Май, месец на Мария

размишления

27 Май

 

27-и  ДЕН НА МЕСЕЦ МАЙ:   СЪВЪРШЕНСТВОТО НА ДЕВА МАРИЯ

Дева Мария е била създадена от Бога, за да бъде тя видим отблясък на неговите безкрайни съвършенства. Блажена Дева Мари е получила от Бога всичко, каквото една твар може да получи от него. Тъй като Дева Мария бе избрана в предвечния план на Бога за майка на неговия единороден Син – Исус Христос – тя бе най-святата, най-съвършена твар, излязла от Божията ръка.

С това ние не искаме, и не можем да кажем, че съвършенствата на Дева Мария са безкрайни. Не, само Бог е безкраен във всички свои съвършенства. Колкото и да е съвършена и възвишена, Дева Мария си остава все пак създадена Божия твар. Това е учението на църквата и на светите Отци. Ние наричаме Дева Мария дъщеря на вечния Отец – майка на Божия Син, годеница на Светия Дух, царица на небето и на земята, царица на всички ангели и светци. И това с пълно право. 

Ние почитаме и уважаваме Дева Мария като най-святата и най-съвършената твар – но ние не я обожаваме, както някои мислят и говорят, а и упрекват нас, които я почитаме. С това те само доказват, че не знаят учението на църквата в това отношение. Поради красотата и съвършенствата на Божията майка, ние я поздравяваме с хубавите думи: „Цяла хубава си, о Марио, и петно в тебе няма!”

 
от сайта на енория „Дева Мария от Фатима“ – Плевен
http://fatima-pleven.bg.test.dom.bg/index.php/aktualnosti/305-iii-26-04-2020

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.