Аве Мария

Май, месец на Мария

размишления

26 Май

 

26-и  ДЕН НА МЕСЕЦ МАЙ:   СМИРЕНИЕТО НА ДЕВА МАРИЯ

Няма нищо по-приятно на Бога от смирението. Господ Исус казва: „Научете се от мене, че съм кротък и смирен по сърце!” Който е смирен, той се смята по-малък от другите, и затова в такъв човек завист няма. Смиреният никого не мрази, желае да бъде подчинен на другите, готов е на всекиго да услужва. Тъй като Дева Мария бе толкова смирена, тя е имала сигурно приятни обноски с всички хора.нека се научим от Нашата Небесна майка да бъдем смирени, за да бъдем приятни и на Бога и на всички хора. Смиреният отбягва славата и почестите, в обиди и презрения той не се смущава. Дева Мария никога не е търсила слава и почести, и когато Архангел Гавраил я нарекъл „блажена”, тя се смутила.

На думите на Архангела, че тя  ще стане майка на Спасителя, смирената Дева отговаря: „Ето слугинята Господня!” Вдъхновена от Бога, Св. Елисавета нарича смирената Дева „благословена между жените”, а тя, в своята благодарствена песен си припомня за своето „нищожество”. Дева Мария не само отбягва славата, а търси униженията, и се старае да живее скрит и скромен живот. Затова именно – поради нейното голямо смирение – тя е избрана за майка на Спасителя. И така, колкото по-смирена е душата, толкова по-красиво съвършенство ще създаде Бог в нея чрез своята благодат.

 
от сайта на енория „Дева Мария от Фатима“ – Плевен
http://fatima-pleven.bg.test.dom.bg/index.php/aktualnosti/305-iii-26-04-2020

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.