Аве Мария

Май, месец на Мария

размишления

24 Май

 

24-и  ДЕН НА МЕСЕЦ МАЙ:   ТРУДОЛЮБИЕТО НА ДЕВА МАРИЯ

Когато Бог създаде човека, Той го постави в една хубава градина, за да я обработва и да се грижи за нея. Това щеше да бъде един приятен дълг за човека. За жалост човекът не издържа изпитанието и съгреши, и трудът стана за него наказание за греха, т.е. оттогава насам бе съпроводен от умора и несгоди. И сега трудът си остава естествен закон за всеки човек, но осветен от Христа, той е не само средство за препитаване, а и средство за спечелване на вечната награда.

Дева Мария е изпълнила закона за труда най-съвестно, с радост и с постоянство. Човек не може да си представи Дева Мария без да мисли за домакинската работа, която Дева Мария е имала да върши всеки ден отново. И тя се е изморявала и изпотявала като нас, и нейното лице е било обгорено от силното източно слънце, и нейните ръце са вършили всички домакински работи. Бедното семейство на Свети Йосифа с пот си е изкарвало прехраната, само се е издържало, с труда на собствените си ръце. Всички работи, които върши една домакиня е вършила и Дева Мария и то по най-съвършен начин. За Дева Мария трудът е бил радост, защото тя като майка на християнското семейство трябваше да ни даде добър пример. Дева Мария била убедена, че Бог й дал душевни и телесни сили, за да ги използва за работа и труд. Тя съзнаваше, че трудът е общ закон за всички Адамови чеда. Тя знаеше, че думите на свещеното писание: „както птичката е създадена да хвърчи, така човекът е създаден да работи” – важат и за нея.

Всички сме убедени, че трудът, работата е общ закон за всички, но не всички работят с любов, не всички предават труда, работата си на Бога, а с това те губят много заслуги. Дева Мария не е изпяла само веднъж с думи химна: „Душата ми величае Господа”! Тази песен е останала нестихващ химн на Дева Мария, отправен към Бога във всички нейни занимания, в работа и почивка – през целия ден!

Нека и ние се убедим, че работата е свята в очите на Бога. Някои мислят, че като са заети с работа, не могат да се молят, нито да се осветят. Това е погрешно схващане. Всяка работа – ръчна или умствена – като се върши от любов към Бога, и с добро намерение, става много добра молитва. затова е толкова хубаво, похвално и желателно да посветим всяка сутрин целия ден с всичко, каквото ще извършим, на Бога и молим за помощ да извършим всичко като съвестни християни. Колбер – прочут финансов министър на Франция – на смъртното си легло казал тези отчаяни думи: „Ако аз през живота си бях работил за Бога както съм работил за нашия цар Лудвик ХIV /крал Луи ХIV/, аз сто пъти щях да се спася!” Това било късно осъзнаване.

Който работи с Бога, чрез Бога, в Бога, той всеки ден събира ценни съкровища за вечността, т.е. за вечната си награда.

 
от сайта на енория „Дева Мария от Фатима“ – Плевен
http://fatima-pleven.bg.test.dom.bg/index.php/aktualnosti/305-iii-26-04-2020

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.