Аве Мария

Май, месец на Мария

размишления

23 Май

 

23-и  ДЕН НА МЕСЕЦ МАЙ:   ЛЮБОВ НА ДЕВА МАРИЯ КЪМ МОЛИТВАТА

Молитвата е интимен разговор на човека с Бога. Дева Мария ще ни научи как да се молим, а именно:

Да се молим с радост: Когато свещеното писание за пръв път ни представя Дева Мария, то ни я представя как тя се моли, прибрана в малката си къщичка в Назарет. Когато ангелът й известява, че тя е избраната девица, от която ще се роди обещания Спасител на света, той я намира в молитва. А когато свещеното писание последен път говори за Дева Мария, тя се намира между апостолите и учениците Господни в молитва, очаквайки Утешителя – Свети Дух.

Какво е всъщност молитвата? Молитвата е разговор с Бога, в който разговор човекът възхвалява Бога, благодари на Бога за всички негови добрини и благодати, иска му прошка за обидите, с които сме го оскърбили, и най-сетне просим сила с помощ, за да можем да живеем като добри Божии деца. От това се вижда, че молитвата е крайно необходима за нашето спасение. Без молитвата няма благодат – без благодат няма победа над греха, над злото, а без това няма възнаграждение в небето. Тази истина са разбрали много добре светите души. Да споменем някои младежи, които ни дават много добър урок в това отношение: Свети Алоиз от Гонзага обичал толкова молитвата, колкото детето играта. Свети Лудвик Бертрам така обичал да говори с Бога в молитвата, че често пъти майка му и баща му го намирали скрит в някой кът – унесен в молитва. А за Петър Барбарич – един много набожен младеж – се разправя, че той, през свободното време държал ръката под палтото си, и никой не знаел, че той в дясната си ръка под палтото държал броеничката, която обичал да си моли.

Дева Мария се е молила със силна вяра, с дълбоко смирение, с безгранично упование и с постоянство. Тя се молила в блажените часове в Назарет, както и в най-големите скърби на Голгота; тя се молила когато тримата царе се поклонили на Исуса Детенце, но и когато трябвало да бяга в Египет, с други думи – тя се молела във всички обстоятелства на живота.

Нека и ние се стараем да приличаме в това отношение на нашата небесна майка, т.е. да се молим винаги – в радост и в тъга, когато всичко върви по наше желание, но и когато не всичко върви добре. Който редовно се моли, той най-добре се защитава против външните и вътрешните врагове на душата си. Тъй като неприятелите на нашите души никога не престават да ни нападат, затова ние трябва постоянно да бдим и да се молим за сила и помощ, за да можем да излезем победители в борбата против нашите душевни неприятели. Ние се молим непрекъснато когато посвещаваме нашата работа и всички наши занимания на Бога.

 
от сайта на енория „Дева Мария от Фатима“ – Плевен
http://fatima-pleven.bg.test.dom.bg/index.php/aktualnosti/305-iii-26-04-2020

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.