Аве Мария

Май, месец на Мария

размишления

21 Май

 

21-и  ДЕН НА МЕСЕЦ МАЙ:   ПОЖЕРТВОВАТЕЛНОСТТА НА ДЕВА МАРИЯ

Дева Мария е идеалът на жертвената любов. Тя се жертвала на Бога без отлагане, без да задържи нещо за себе си, тя се жертвала всеки миг. От преданието знаем, че Дева Мария още в най-ранна възраст се е пожертвала на Бога като е отишла да слугува на Бога в храма. Тя с право можела да пее с цар Давид: „колко приятно ми е твоето жилище, Господи!“ Първите жертви са най-приятни на Бога. Те са доказателство на искрена любов към Бога. Така е и при човека, ние считаме за голяма чест когато ни се поднесат първите цветя на някоя градина.

Първите жертви са най-приятни на Бога. Затова  бъди верен на кръщението си, на вярата си, на Бога от младините си и целия си живот. Лъжат се ония, които разсъждават така: „Докато сме млади да си поживеем малко, а когато остареем, ще се погрижим за спасението на душата си”.

Кой ти гарантира, че ти тогава ще получиш благодатта да се обърнеш и да се помириш с Бога? Нещо повече – имаш ли гаранция, че ще остарееш въобще? Жертвата на Дева Мария е била постоянна, каквото тя обещавала, го изпълнявала до край. Тя изпълнила задачата си като майка на Христа, като учителка на апостолите и на новооснованата църква. Така трябва и ние да останем верни на нашите кръщелни обещания, на нашата вяра през целия си живот въпреки трудностите и изкушенията на сатаната и на съблазните на света. Блажени ония християни, които могат да повторят думите на Свети Павел, който е казал: „Сигурен съм, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито сили, нито господства, нито настоящето, нито бъдещето, нито височина, нито дълбочина, нито пък земна твар, може да ме раздели от любовта Божия, що имам в Христа, моя Господ!”

 
от сайта на енория „Дева Мария от Фатима“ – Плевен
http://fatima-pleven.bg.test.dom.bg/index.php/aktualnosti/305-iii-26-04-2020

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.