Аве Мария

Май, месец на Мария

размишления

20 Май

 

20-и  ДЕН НА МЕСЕЦ МАЙ:   ПРЕДАВАНЕ НА БОЖИЯТА ВОЛЯ

Петнадесета девойка лежала на болно легло. Тя често бе молела Бог да й даде здравето, за да може да помага на родителите си, но винаги прибавяла и тези думи: „Господи, нека бъде твоята пресвета воля!”

Откъде е научила тази девойка да поднася такива жертви и да се предава с такова упование на Божията воля? От Исуса Христа, който в Гетсиманската градина, при ужасните болки, е казал: „Отче, не моята, а твоята воля да бъде!” Но и от Дева Мария, която при всички обстоятелства е повтаряла: „Нека ми бъде според твоята воля!“ Дева Мария  е знаела много добре какво е трябвало да  страда Спасителя, и какво е трябвало да страда и тя като майка на Спасителя. Въпреки това тя радостно повтаря своето „фиат“ нека ми бъде според твоята воля!“

Колко е различно нашето поведение в това отношение от това на Исуса и Дева Мария! Колко малко жертви правим ние за Бога, и колко трудно се предаваме на неговата свята воля! – особено в трудности, неволи и изпитания! Колко малко мислим на думите, с които всеки ден се обръщаме към Бога: „да бъде волята ти, както на небето, така и на земята“!

Цялата слава на Бога тук, на земята, се състои именно в това: Божията воля и Божията власт да бъде призната от всяка твар. При рождението на Исуса ангелите запяха: „Слава на Бога във висините!“ Тая песен не престана да се пее тук – на земята, поде я Дева Мария, която прослави Бога през целия си живот чрез изпълнението на неговата свята воля.

Като заключение – да вземем едно твърдо решение при всички наши дела, мисли и желания да казваме: „Господи, да бъде твоята пресвета воля!“

 
от сайта на енория „Дева Мария от Фатима“ – Плевен
http://fatima-pleven.bg.test.dom.bg/index.php/aktualnosti/305-iii-26-04-2020

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.