Аве Мария

Май, месец на Мария

размишления

19 Май

 

19-и  ДЕН НА МЕСЕЦ МАЙ:   ПОСЛУШАНИЕТО  НА ДЕВА МАРИЯ

Послушността е рицарската добродетел на Дева Мария. Крайната причина за послушността на Дева Мария е бил Бог. Когато Архангел Гавраил обяснил задачата, която тя приема като майка на Спасителя, Дева Мария казала: „Ето слугинята Господня, нека ми бъде според твоята дума!” Тези думи доказват съвършената послушност на Дева Мария спрямо Бога и неговата воля, независимо от кого или чрез кого тази Божия воля идва до нея. Нека обърнем внимание, че тук Дева Мария не казва: „Нека ми бъде според неговата дума – неговата воля, т.е. на Бога, а според твоята дума – твоята воля, т.е. на ангела.

Това именно е много важно обстоятелство. За Дева Мария не е от значение кой заповядва, кой нарежда – дали ангелът, дали Св. Йосиф, дали римският император, дали свещеникът на синагогата. Тя е навсякъде послушна Господня слугиня, и знае, че тези хора изразяват Божията воля за нея тук на земята и тя я изпълнява най-съвестно.

Послушността на Дева Мария е била радостна и бърза. Римският император Август нарежда да се преброи населението в неговата империя – и то всеки да се запише там, откъдето произхождал неговия род. Бързо и волно Дева Мария се подчинява на тази заповед, макар да знаеше, че бе дошло времето да се роди Спасителя. И наистина Бог използвал – ако можем така да се изразим – този езичник, за да направи Спасителят да се роди там, където бяха предсказали светите пророци, т.е. в града Давидов – Витлеем. За Дева Мария тази заповед бе Божия заповед и Божия воля. Тя се подчинява на нея въпреки многото мъчнотии и неприятности, с които това пътешествие било свързано. Тя и тук повтаря хубавите думи: „Ето слугинята Господня!”

Много пъти послушността изисква жертви от нас. Не всеки път ние можем да разберем точно намерението на този, който има право над нас – да ни заповядва. Но след като безропотно се подчиним, ние вършим добро и Богоугодно дело. Исус е казал на апостолите, а чрез тя и на техните приемници: „Който вас слуша, мене слуша!” А самият Той и Дева Мария са били послушни до смърт на небесния Отец. Да вървим и ние по пътя на послушанието!

 
от сайта на енория „Дева Мария от Фатима“ – Плевен
http://fatima-pleven.bg.test.dom.bg/index.php/aktualnosti/305-iii-26-04-2020

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.