Аве Мария

Май, месец на Мария

размишления

14 Май

 

14-и ДЕН НА МЕСЕЦ МАЙ:   ПРАВЕДНОСТТА НА ДЕВА МАРИЯ

В литанията ние се обръщаме към Дева Мария с думите: „Огледало на правдата, моли се за нас!“

Какво значи справедливост? Справедливост значи да отдаваме всекиму своето и нужната почит и уважение; на Бога – Божието; на човека – своето; на всекиго – душеспасителното.

Дева Мария е отдавала на Бога нужната почит и уважение. Блажената Дева е познавала Бога много добре, тя е знаела, че Той е господар на всички създания. Затова тя се подчинявала на неговата пресвета воля. За Дева Мария Божията дума била свет закон, и тя я изпълнявала без отлагане и без роптание.

Макар че Дева Мария е очаквала рождението на Спасителя, тя напуска заедно със Свети Йосифа  Назарет и потегля към Витлеем, за да изпълни императорската заповед, и там – в една пещера пречистата девица ражда Спасителя на света. Тя не роптае против това нареждане на императора, а се радва, че изпълнява в това Божията воля, на Бога, който е предвидил всичко това в своя Божествен план – Витлеемската пещера, яслата, да стане люлката на Христа – Спасителя, а оттам и люлката на християнството.

След идването на тримата царе, ето друга заповед, дадена на Йосифа: Бягай в Египет, защото кръвопиецът Ирод иска да погуби Божественото Детенце. И тук, в това нареждане, Дева Мария вижда Божията воля и я изпълнява без роптание, въпреки големите трудности.

Обикновено децата се стараят да изпълняват това, което виждат да вършат техните майки. Нека и ние се стремим да вървим по стъпките на нашата небесна майка и в това отношение – да изпълняваме Божията воля както Дева Мария е вършила това. Божията воля ние узнаваме от тези, които са поставени над нас да ни ръководят: родители, началства. Послушността, която отдаваме на тях, ние на Бога отдаваме, който ги е поставил над нас.

Божията воля ние узнаваме и от църквата, която продължава Христовото дело тука – на земята. Тя ни тълкува Божиите заповеди и нашите задължения. Затова ние трябва да се подчиняваме на църквата като на Бога: да идваме редовно на светата литургия и на другите църковни служби, за да узнаем от нейното учение Божията воля.

В живота на световноизвестния учен – Луи Пастьор – четем как той най-грижливо изпълнявал първата църковна заповед: „да присъстваш на светата литургия всяка неделя и другите задължителни празници!“ Макар че неговата слава се носела от уста на уста, в цяла Европа, дори и по целия свят, той не се срамувал всяка неделя и празник да отиде на църква, за да присъства на светата литургия.

Дева Мария е отдавала и на ближния си нужната почит и уважение:

Дева Мария не е завиждала на ближния си доброто, което той притежава. Тя се е старала да не наклевети никого, нито да накърни доброто име на ближния. Дева Мария се подчинявала на Свети Йосифа, а детенцето Исус тя обичала с нежна майчина любов. Нека и ние се постараем да отдаваме всекиму нужната почит и уважение, да се обичаме като братя и сестри. Да обичаме и почитаме тези, които са поставени над нас: родители, началства, свещеници и по-възрастни от нас.

Ние сме длъжни да обичаме и себе си, да имаме нужната почит и уважение и спрямо себе си, но разумно. Това ще рече – да обичаме, почитаме и уважаваме това в нас, което Бог обича, за което Христос стана човек, страда и умря – а именно – душата, на първо място, и тогава и тялото, а не – обратното! В това отношение нека си спомняме често думите на Христа: „Каква полза за човека да придобие цял свят, а загуби душата си“?

 
от сайта на енория „Дева Мария от Фатима“ – Плевен
http://fatima-pleven.bg.test.dom.bg/index.php/aktualnosti/305-iii-26-04-2020

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.