Аве Мария

Май, месец на Мария

размишления

11 Май

 

11-и ДЕН НА МЕСЕЦ МАЙ: МИЛОСЪРДНАТА ЛЮБОВ НА ДЕВА МАРИЯ КЪМ БЛИЖНИЯ

Милосърдната любов към ближния ще бъде от най-голямо значение в деня на всеобщия съд. Тогава Господ Исус ще каже: „Гладен бях, вие ме нахранихте; жаден бях, вие ме напоихте; гол бях, вие ме облякохте; болен бях, вие ме посетихте… елате благословени на Отца ми! Влезте в царството небесно!” Исус Христос е първият, който провъзгласи милосърдната любов за блаженство, а Дева Мария е първата, която я приложи на дело. Затова в училището на Дева Мария ние ще се научим да се упражняваме в тази добродетел. Да съчувстваме нежно на нуждите на ближния – да помагаме на ближния с готовност и бързина; това се казва милосърдна любов.

Ние виждаме Дева Мария на едно тържество, на сватбата на Кана Галилейска. По едно време настъпва смущение на тържеството – виното е на привършване, а сватбения банкет още продължава. Дева Мария забелязала това, тя предвижда какъв срам ще настъпи за младоженците и за цялото им семейство ако гостите забележеха, че нямат вино. Това не трябва да стане, затова Дева Мария, с нежно съчувствие сама преживява тази тревога и се обръща към Исуса с думите: „Вино нямат!” Тогава Исус – по молба на своята мила майка, извърши първото си чудо пред народа: Той превърна водата в първокачествено вино.

По примера на Дева Мария и ние трябва да се вживяваме в положението на ближния, да чувстваме един вид болката и нуждата на ближния, и то предварително – преди самият той да се е помолил за помощ. Ние трябва да отгатваме нуждите преди още те да са изразени. Това е истинска християнска нежност, милосърдна любов, която предава на делата на любовта към ближния още по-голям блясък и заслуга. Такава изненадваща любов към ближния проявяват ония християни, които се стараят да облекчат нуждите и страданията на ближния. Съчувствието на нуждите на нуждаещия се е нещо добро, то е християнски; но ако ни е възможно, ние трябва да прибавим към съчувствието и помощта.

Като се научила за щастието на своята сродница Св. Елисавета, Дева Мария веднага предприела дългото пътуване – от Галилея до юдейските планински села. Тя отишла там да помогне на своята мила сродница като остава там до рождението на обещаното детенце – Св. Иван Кръстител.

Но някой може да възрази и да каже: Аз нямам толкова блага, за да помагам с тях на ближния си. В такъв случай прави духовни милосърдни дела; съветвай твоите близки или съседи да вървят по правия път, утешавай наскърбените, укорявай малодушните, посещавай болните, помирявай враждуващите помежду си, прекъсвай неприлични разговори, които се водят в твое присъствие. С една дума: можеш ли да помогнеш – материално или духовно – помогни веднага! Който бързо дава и помага, два пъти дава и помага!

 
от сайта на енория „Дева Мария от Фатима“ – Плевен
http://fatima-pleven.bg.test.dom.bg/index.php/aktualnosti/305-iii-26-04-2020

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.