Аве Мария

Май, месец на Мария

размишления

10 Май

 

10-и ДЕН НА МЕСЕЦ МАЙ: ЛЮБОВТА НА ДЕВА МАРИЯ КЪМ БЛИЖНИЯ

Който обича Бога искрено, той непременно ще обича и ближния си, защото любовта към Бога и към Ближния са неразделни. И понеже Дева Мария е обичала Бога с всичкото си сърце, тя е обичала и ближния си като себе си. Дева Мария е виждала във всеки човек великото дело на създателя, а в душата на всеки човек – подобието на Бога. Затова Дева Мария е почитала Бога в ближния, а ближния – в Бога.

Дева Мария разбрала напълно великото дело на Исуса Христа, който за да спаси човека е водил един живот пълен с жертви и лишения, и на края на живота си е умрял за човека на кръстното дърво. От този, пълен с жертви, живот на Господа Исуса, блажената Дева е черпила сили, за да обича хората всеотдайно – както никой друг човек тук на земята. Дева Мария е познавала също чудотворното дело на Светия Дух в душата на човека. Затова тя е обичала ближния си с неизмерима любов. Немският духовен писател пише на своите събратя следното: „Ако ти се намираш в блажено съзерцание и през това време  почука на вратата за малко храна, стани от молитвата, дай на бедния каквото проси, и тогава пак се върни да се молиш!”

Така правела често Дева Мария, тя свързвала молитвите с услугите на ближния си. Когато някой тихо чукал на портата й, тя като че ли виждала в лицето на бедния ангел от небето, и веднага му се притичала на помощ. Чуждата скръб и чуждата радост, чуждото щастие и чуждото нещастие дълбоко се врязвали в нейното майчино сърце.

С радващите се и тя се радвала, с плачещите и тя плакала.

За да помогне на сродницата си Св. Елисавета, Дева Мария е изминала дълъг път, и за да се порадва с нея, че Бог беше погледнал милостиво над нея и надарил с рожба на стари години. За да помогне на загрижените младоженци в Кана Галилейска, могъщата Девица изпросва от своя Син – Исуса да извърши първото чудо като превърнал водата на вино.

От всеотдайна обич към нас, Дева Мария е понасяла всички злини и горчивини на този свят. С това Дева Мария е искала да ни покаже как трябва да се отнасяме и ние в разните обстоятелства на живота ни. Ако сме презрени и не ни се признават нашите добродетели, тогава да помислим как във Витлеем Дева Мария е била подхвърлена на произвола, като не й дали подслон в някоя скромна стаичка, а е била принудена да търси една колиба, гдето да се роди многоочакваният Спасител на света.

Ако ти страдаш, сто пъти повече е страдала твоята небесна майка – там във Витлеем, при бягството в Египет, а най-вече под кръста за своя Божествен Син, Исус Христос. Наистина животът на Дева Мария е едно училище, в което всеки християнин може да научи много за своя всекидневен живот. Една добра монахиня, която работела в една болница на прокажени често пъти повтаряла тези хубави думи: „Не е нужно аз да живея! Нужно е докато съм жива да помагам на прокажените!”  Това е истинска всеотдайна любов към ближния по примера на Дева Мария.

Блажената Дева Мария обичала ближния си със самоотвержена любов. Майката Божия не роди Божия Син само за себе си, за нейната майчина радост, а го роди, пази го за целия свят, за всички хора. Тя сподели с нас най-хубавото, най-ценното съкровище на своето пренепорочно сърце – Исуса Христа – и го пожертва за наше спасение. Дева Мария толкова много е обичала света, че два пъти е пожертвала за нас своя любим Син: първия път – в храма пред стареца Симеона, а втори път – на Голгота, на кръстното дърво.

Така трябва и ние да постъпваме: да понасяме жертвички и лишения в полза на ближния. Това значи да обичаш ближния си със самоотвержена любов. 

 
от сайта на енория „Дева Мария от Фатима“ – Плевен
http://fatima-pleven.bg.test.dom.bg/index.php/aktualnosti/305-iii-26-04-2020

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.