библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Лозето на Навутей

Историята на Спасението

Лозето на Навутей

Изреелецът Набутей имаше в Изреел лозе до двореца на самарийския цар Ахав.

Ахав рече на Набутей: „Дай ми лозето си, за да ми бъде овощна градина, понеже е близо до моя дом. Вместо него аз ще ти дам лозе по-хубаво от това или, ако искаш, ще ти го заплатя в сребро.“

Но Набутей му отговори: „Опазил ме Господ да ти дам бащиното си наследство!“

Ахав се върна у дома си ядосан и огорчен от думите, с които му бе отвърнал Навутей. Духом смутен, той легна на постелката си, обърна се и не искаше да яде.

Неговата жена Йезавел дойде при него и го попита: „Защо си тъжен и не искаш да ядеш?“

Той й отговори: „Говорих с изреелеца Набутей и му рекох: Дай ми лозето си срещу сребро или, ако искаш, ще ти дам друго лозе в замяна. Но той ми каза: „Не ти давам лозето си!“

Тогава Йезавел му каза: „Все пак сега ти царуваш над Израил! Стани, яж и бъди спокоен! Аз ще направя така, че ти да имаш това лозе.“

Тя написа писма от името на Ахав, запечата ги с неговия печат и ги изпрати до старейшините и големците, които живееха в града на Набутей.

В писмата тя написа:

„Обявете пост и поставете Набутей начело на народа. А срещу него поставете двама негодници, които да свидетелстват против него, като кажат: „Ти похули Бог и царя!“ След това го изведете и го убийте с камъни!“

Тогава старейшините и големците, които живееха в града на Набутей, сториха така, както бе им заповядала Йезавел в писмата, изпратени до тях. Обявиха пост и поставиха Набутей начело на народа.

Тогава се изстъпиха двама негодници срещу него и свидетелстваха пред народа, казвайки: „Набутей хули Бог и царя!“ После го изведоха вън от града и го убиха с камъни.

След това пратиха да кажат на Йезавел: „Набутей е убит с камъни!“ Когато тя чу това, рече на Ахав: „Иди и си присвои лозето на изреелеца Набутей, който не искаше да ти го даде за сребро, защото вече не е между живите. Той е мъртъв.“

Когато Ахав чу, че Набутей е бил убит, отиде да завладее лозето на изреелеца.

Тогава дойде слово от Господ към Илия: „Стани и намери израилския цар Ахав, който е в Самария. Сега той е в лозето на Набутей, което е дошъл да завладее.

Кажи му: „Така говори Господ: „Ти си убил и си откраднал! Затова на онова място, където псета лизаха кръвта на Набутей, псета ще лижат и твоята кръв.“

Илия постъпи така, както му нареди Господ. Отиде и откри Ахав в лозето на Набутей. Когато го видя, Ахав каза: „Ти ме намери, неприятелю мой!“

Илия отговори: „Намерих те, защото започна да вършиш това, което е зло в очите на Господ. Изпращам ти беди! Ще измета потомството ти! За жена ти Господ рече: „Псета ще разкъсат Йезавел зад Изреелската стена.“

Като чу всички тези думи, Ахав раздра дрехите си и покри тялото си с вретище. Постеше, спеше във вретище и ходеше наоколо, ридаейки.

Тогава дойде слово от Господ към Илия: „Виждаш ли как се смири Ахав пред Мене? Задето се смири пред Мене, Аз няма да му изпратя беди в неговите дни, но в дните на сина му ще изпратя злини върху неговия дом.“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.