Да се помолим

литании на Пресветото Сърце Исусово

хвала на Бога

Литании на Пресветото Сърце Исусово

 

Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.

Христе, помилвай ни. Христе, помилвай ни.

Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.

Христе, изслушай ни. Христе, изслушай ни.

Христе, послушай ни. Христе, послушай ни.

Отче небесни, Боже, помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже, помилвай ни

Душе Свети, Боже, помилвай ни

Света Троице, Едини Боже, помилвай ни

 

Сърце на Исуса, Сина на Предвечния Отец, помилвай ни

Сърце Исусово, образувано от Свети Дух в утробата на Майката-Дева, помилвай ни

Сърце Исусово, съществено съединено със Словото Божие, помилвай ни

Сърце Исусово, с безкрайно величие, помилвай ни

Сърце Исусово, свят храм Божи, помилвай ни

Сърце Исусово, обиталище на Всевишния, помилвай ни

Сърце Исусово, дом Божи и врата небесна, помилвай ни

Сърце Исусово, пещ разпалена от любов, помилвай ни

Сърце Исусово, вместилище на правдата и любовта, помилвай ни

Сърце Исусово, пълно с доброта и любов, помилвай ни

Сърце Исусово, дълбина на всички добродетели, помилвай ни

Сърце Исусово, достойно за всяка похвала, помилвай ни

Сърце Исусово, цар и средоточие на всички сърца, помилвай ни

Сърце Исусово, в Което са всички съкровища на мъдростта и на знанието, помилвай ни

Сърце Исусово, в Което обитава цялата пълнота на Божеството, помилвай ни

Сърце Исусово, в Което е благоволението на Отца, помилвай ни

Сърце Исусово, от пълнотата, на Което всички сме приели, помилвай ни

Сърце Исусово, копнеж по вечните селения, помилвай ни

Сърце Исусово, търпеливо и мнoгoмилостиво, помилвай ни

Сърце Исусово, щедро за всички, които Те призовават, помилвай ни

Сърце Исусово, извор на живот и светост, помилвай ни

Сърце Исусово, умилостивителна жертва за нашите грехове, помилвай ни

Сърце Исусово, обсипано с поругание, помилвай ни

Сърце Исусово, съкрушено заради беззаконията ни, помилвай ни

Сърце Исусово, послушно до смърт, помилвай ни

Сърце Исусово, пронизано с копие, помилвай ни

Сърце Исусово, извор на всяко утешение, помилвай ни

Сърце Исусово, живот и възкресение наше, помилвай ни

Сърце Исусово, мир и помирение наше, помилвай ни

Сърце Исусово, жертва за грешниците, помилвай ни

Сърце Исусово, спасение надяващите се на Тебе, помилвай ни

Сърце Исусово, надежда на умиращите в Тебе, помилвай ни

Сърце Исусово, радост на всички светци, помилвай ни


Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи

Исусе, кротък и смирен по сърце, направи сърцата ни подобни на Твоето сърце!

 

Да се помолим
Всемогъщи и вечни Боже, погледни Сърцето на Твоя възлюбен Син и славата и удовлетворенията, които Ти дава от името на грешниците, и умилостивен прости на онези, които молят за Твоето милосърдие. В името на същия Твой Син, Исус Христос, Който с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, Бог през всички векове на вековете. Амин.

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.