кръщение на деца

ОБРЕД ЗА КРЪЩЕНИЕ НА ДЕЦА

 

ВСТЪПИТЕЛЕН ОБРЕД:

 

(Свещеникът отправя поздрав към присъствуващите, към родителите, към кръстниците и загатва за радостта, с която родителите приемат детето като дар Божий.)

 

Към родителите:

 

С. Какво име давате (дадохте) на детето си?

Р. (казват името)

 

С. За (……) какво искате от Божията Църква?

Р. Кръщението.

 

С. Драги родители, Вие искате кръщението за вашето дете. Съзнавате ли задължението, което поемате, да го възпитавате във вярата, да съблюдава Божиите заповеди, да обича Бога и ближния, както ни е учил Христос?

Р. Да

 

Към кръстниците:

 

С. Готов(а) ли си (или: Готови ли сте) да помагаш (да помагате) на родителите в тази толкова важна задача?

К. Да

 

С. (……) (драги деца), нашето християнско общество те приема с голяма радост. От негово име аз те бележа със знака на Кръста. А след мен и твоите родители и кръстника (кръстницата, или кръстниците) ще те бележат със същият знак на Спасителя Христос.

 

(Без да произнася думи прави на челото на детето знака на Кръста. След това приканва родителите и кръстниците да направят също знака на Кръста.)

 

ЛИТУРГИЯ НА СЛОВОТО:

 

(Проповед…)

 

Молитва на верните:

 

С. Възлюбени братя, да призовем милосърдието на нашия Господ Исус Христос за това дете (тези деца), призвано за благодатта на Кръщението , за Неговите родители, кръстници и всички кръщавани. Благоволи, Господи, това дете (тези деца) да бъде (ат) озарено (и) от тайната на Твоята смърт и твоето възкресение, да се роди за нов живот и да бъде присъединено към Твоята света Църква.

Н. Молим ти се, послушай ни.

 

Ч. Благоволи, Господи, да го направиш чрез благодатта на Кръщението и на Миропомазанието верен ученик и свидетел на Твоето Евангелие.

Н. Молим ти се, послушай ни.

 

Ч. Благоволи, Господи, чрез светостта на живота му да го въведеш в радостта на вечния живот.

Н. Молим ти се, послушай ни.

 

Ч. Благоволи, Господи, да помогнеш на родителите и на кръстниците да бъдат за това дете светъл образец на вярата.

Н. Молим ти се, послушай ни.

 

Ч. Благоволи, Господи, да запазиш винаги в твоята любов неговото семейство.

Н. Молим ти се, послушай ни.

 

Ч. Благоволи, Господи, да обновиш в нас благодатта на Кръщението.

 

ПРИЗОВАВАНЕ НА СВЕТИИ:

 

Света Марио, Майко Божия, Моли се за Нас

Свети Йосифе, Моли се за Нас

Свети Иване Кръстителю, Моли се за Нас

Свети Петре и Павле, Молете се за Нас

Свети (………..) Моли се за Нас

Свети (………..) Моли се за Нас

Всички Божии Светии, Молете се за Нас

 

ЗАКЛИНАТЕЛНА МОЛИТВА И ПРЕДКРЪЩЕЛНО ПОМАЗВАНЕ

 

С. Всемогъщи и вечни Боже, ти изпрати в света Своя Син да ни освободи от властта на сатаната, духът на злото, за да изтръгне човека от тъмнината и да го приведе в царството на чудната Твоя светлина: смирени Ти се молим: освободи това дете от първородния грях, направи го храм на Твоята слава, и Светият Дух да пребъдва в Него. Чрез Христа нашия Господ. АМИН.

 

С. Да те укрепи силата на Христос Спасителя. Затова те помазвам с елея на спасението чрез знака на същия Христос нашия Господ, който живее и царува през вековете на вековете. АМИН.

 

(След тази формула свещеникът извършва миропомазането с олиото на катакумените върху гърдите на децата)

 

ЛИТУРГИЯ НА ТАЙНСТВОТО

 

(На кръщелната купел.)

 

С. Възлюбени братя, да се помолим на Бога, Всемогъщия Отец, това дете да бъде възродено за нов живот от вода и Дух Свети.

 

(Извън от пасхалното време.)

 

С. Боже, посредством тайнствените знаци ти извършваш с невидима сила дивните дела на спасението и по различни начини си приготвил водата, Своята твар, да изразява благодатта на кръщението.

(*) Боже, чийто Дух още при създаването на света се носеше над водите, и още тогава естеството на водата получи силата да осветява.

Боже, който в потопа си предобразил новото възраждане, нека чрез тайната на същия елемент да се постави край на греха и начало на благодатта.

Боже, който си освободил от робството на фараона синовете на Авраама, като направи да преминат на сухо през Червено море, за да станат образ на бъдещия народ на кръщаваните.

Боже, чийто Син, кръщаван във водите на Йордан от Иван, бе помазан от Свети Дух, и разпънат на кръста, проля от прободената си страна кръв и вода; и след Възкресението си заповяда на учениците: “идете, поучавайте всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух”: погледни с любов Твоята църква и благоволи да сториш да бликне за нея извора на Кръщението. Нека тази вода приеме под действието на Светия Дух благодатта на твоя Единороден Син, за да стане чрез тайнството Кръщение, сътвореният по Твой образ човек умит от петното на греха, и да се роди като нова твар от вода и Дух Свети.

 

(С ръката си във водата.)

Да слезе, молим ти се, Господи, в тази вода чрез Твоя Син силата на Свети Дух: и всички, погребани с Христос в смъртта чрез Кръщението, да възкръснат с Него за вечен живот.

Чрез Христос нашия Господ. АМИН.

 

===========================================

( През пасхалното време. )

 

С.  Благословен си ти, Боже, всемогъщи Отче, който създаде водата, за да очиства и оживотворява.

Н.  Слава на Тебе, Господи!

 

С.   Благословен си ти, Боже, единствени Сине, Исусе Христе, Ти проля от прободената си страна вода и кръв, та от Твоята смърт и твоето възкресение да се роди църквата.

Н.   Слава на Тебе, Господи!

 

С.   Благословен си Ти, Боже, Свети Душе: който помаза Христа при кръщението в Йордан, та всички ние да бъдем кръстени в теб.

Н.   Слава на Тебе, Господи!

 

(Когато се използва благословена вода, се пропускат следните молитви.)

 

С.   Дойди с Твоята сила, Господи, Отец на всички, и освети тази вода, та от кръщението с нея да бъде умит греха и да стане Божие чадо.

Н.   Послушай ни, Господи!

 

С.   Освети тази вода, та кръщението с нея в смъртта и възкресението на Христос да бъде подобно на образа на твоя Син.

Н.   Послушай ни, Господи!

 

С. Освети тази вода, та твоя избраник (твоята избраница), възроден(а) от Светия Дух, да се приобщи към твоя свят народ.

Н. Послушай ни, Господи!

===========================================

 

С. Чрез тайната на тази осветена вода благоволи да дариш духовно възраждане на твоя раб (…..) (твоята рабиня), когото (която) си призвал(а) във вярата на Църквата чрез свещената купел, за да има вечен живот. АМИН

 

Отричане от сатаната и изповядване на вярата

 

С. Драги родители и кръстници, детето, което представяте, ще получи след малко кръщението: в любовта си Бог ще му даде нов живот и ще бъде възродено от вода и Дух Свети. Вие имате задачата да го възпитавате във вярата, та Божественият живот в него да бъде запазен от заразата на греха и да расте от ден на ден. Ако, прочее, по силата на вярата, вие сте готови да приемете това задължение, като си спомните общенията на вашето Кръщение, отречете се от греха и изповядвайте вярата си в Исус Христос: тази е вярата на Църквата, в която вашето дете ще бъде кръстено.

 

С.   Отричате ли се от сатаната?

Р. и К.   Отричаме се!

 

С.   И от всички негови дела?

Р. и К.   Отричаме се!

 

С.   И от всички негови суети?

Р. и К.   Отричаме се!

 

С.   Вярвяте ли в Бога, всемогъщия Отец, Творец на небето и на земята?

Р. и К.      В я р в а м е !

 

С.   Вярвате ли в Исус Христос, единствен Негов Син, наш Господ, който се е родил от Дева Мария, умрял и бил погребан, и е възкръснал от мъртвите, и седи отдясно на Бога Отца?

Р. и К.  В я р в а м е !

 

С.   Вярвате ли в Светия Дух, светата католическа Църква, общението на светиите, опрощението на греховете, възкресението на телата и вечния живот?

Р. и К. В я р в а м е !

 

С. Това е нашата вяра, това е вярата на църквата. И ние се гордеем, че я изповядваме в Исус Христос нашия Господ. АМИН

 

КРЪЩЕНИЕ

 

(Със семейството до кръщелния купел.)

 

С. Искате ли, прочее, (…….) да получи кръщението във вярата на църквата, която всички преди малко изповядахме?

Р. и К. И с к а м е !

 

С. (……) АЗ ТЕ КРЪЩАВАМ

В ИМЕТО НА ОТЦА (Първо потапяне или поръсване с вода.)

И СИНА (Второ…)

И СВЕТИЯ ДУХ. (Трето…)

 

(Народът може да се включи с приветствие.)

 

Помазване със Светото Миро

 

С. Всемогъщият Бог, Отец на нашият Господ Исус Христос те освободи от греха, възроди те от вода и Дух Свети и те присъедини към своя народ; Той те помазва с мирото на спасението, за да станеш член на Христос, свещеника, пророка и царя на вечен живот.       

Н. АМИН

 

(Без да говори, свещенникът миропомазва със светото олио челото на детето.)

 

Предаване на бялата дреха

 

С. (…..) ти стана нова твар, и се облече в Христос. Тази дреха нека ти бъде знак на твоето достойнство: Словото и примерът на твоите сродници да ти помогнат, за да я занесеш неопетнена във вечния живот.

Н. АМИН (Връчва бялата дреха.)

 

Предаване на запалената свещ

 

Свещеникът представя пасхалната свещ, и казва:

 

С.   Приемете Светлината на Христа

 

Един от семейството запалва кръщелната свещ от пламъка на пасхалната свещ. И Свещеникът казва:

 

С.   На вас, драги родители и кръстници, е поверено да подхранвате този пламък, и вашето дете, озарено от Христа, да живее винаги като чедо на светлината и да постоянствува във вярата и да може да посрещне с всички светии в царството небесно Господ, който идва.

 

Обред на “Ефета”

 

Свещеникът докосва с палец ушите и устата на покръстения като каза:

 

С. Господ Исус, който направи глухите да чуват и немите да говорят, нека стори да чуеш скоро Неговото слово и да изповядваш вярата за слава и чест на Бога Отца.

Н. АМИН

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ОБРЕДИ

 

Господнята Молитва:

 

(От олтара, към хората; с тези или с други думи.)

 

С. Възлюбени братя, това дете, възродено в Кръщението, се нарича и действително е Божие чедо. В миропомазването то ще получи пълнотата на Светия Дух; приближавайки се до Господния олтар, ще вземе участие в трапезата на Неговата жертва и сред църковното общество ще се нарече Бога-Отец. Сега от Негово име, като осиновени Божии чеда, да се помолим заедно, както Господ ни е учил:

Н. Отче наш…

 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

 

(Към майката на детето.)

 

С. Господ, всемогъщият Бог, който чрез своя Син, роден от Дева Мария, даде на християнските майки радостната надежда за вечен живот, който сега блесна за техните чеда, Да благоволи майката на това дете, та както сега тя благодари за своята рожба, така винаги да го хвали. Чрез Христа нашия Господ.       АМИН

 

(Към бащата на детето.)

 

С. Господ, всемогъщият Бог, който дава земния и вечния живот, да благослови бащата на това дете, и заедно със съпругата си да бъде за чедото си, със слово и пример, пръв свидетел на вярата в Исус Христос, нашия Господ. АМИН

 

(Към всички.)

 

С. Господ, всемогъщият Бог, който ни е възродил от вода и Свети Дух за вечен живот, да благослови обилно тези свои верни, за да бъдат винаги и нъвсякъде живи членове на неговия народ; и на всички тук присъствуващи да дари своя мир в Исус Христос нашия Господ. АМИН

 

С.   ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ ОТЕЦ И СИН (+) И СВЕТИ ДУХ.  

 

Н.   АМИН

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.