Кръщение Господне – II вечерна

Крещение Господне  

II вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Йоан извърши свойто дело,

в Йордан Създателят е влязъл,

та във водите му умил се,

да им възвърне чистотата.

 

Роденият от чиста Дева

прие кръщение покайно,

със нас се потопи в реката

да ни отнеме греховете.

 

И чу се глас от небесата:

„Това е Моят Син възлюбен”,

Духът във вид на гълъб слезе

върху Исус от висините .

 

Спасителната тайна грее

и Църквата Му озарява:

във три Лица се Бог открива,

роичен и един навеки.

 

На Теб, Христе, поклон и хвала,

че се откри на Свойте верни

величие и слава равни

Отца и със Духа Пресвяти. Амин.

 

Ант. 1. И ето, глас от небесата , който казваше : * Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте.

 

Псалом 109 (110),1-5.7

 

Рече Господ Господу моему: *

Седи от дясната Ми страна,

 

докле туря Твоите врагове *

подножие на нозете Ти.

 

Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: *

владей между враговете Си.

 

В деня на Твоята сила †

народът Ти е готов със свето благолепие; *

из утроба преди денница Те родих.

 

Кле се Господ и няма да се разкае: *

Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

 

Господ е Тебе отдясно, *

Той в деня на гнева Си ще порази царете;

 

По пътя из поток ще пие *

и затова ще дигне високо глава.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. И ето, глас от небесата , който казваше : * Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте.

 

Ант. 2. В Йордан Спасителят стъпка главата на древния змей * и освободи всички от неговата власт.

 

Псалом 111 (112)

 

Блажен е оня човек, който се бои от Господа *

и който крепко обича Неговите заповеди.

 

Неговото семе ще бъде силно на земята; *

родът на праведните ще бъде благословен.

 

Изобилие и богатство има в неговия дом *

и правдата му пребъдва вечно.

 

В тъмнина изгрява светлината на правите; *

тя е блага, милостива и праведна.

 

Добрият човек се смилява и на заем дава; *

в съда той ще даде твърдост на думите си.

 

Той няма да се поклати довека; *

във вечна памет ще остане праведникът.

 

От лоша мълва няма да се уплаши; *

сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа.

 

Сърцето му е крепко: той няма да се уплаши, *

кога погледне на враговете си.

 

Той пръсна, раздаде на сиромаси; †

правдата му пребъдва вечно; *

неговият рог ще се възвиси в слава.

 

Нечестивецът ще види това и ще се ядосва, †

ще заскърца със зъбите си и ще се стопи. *

Желанието на нечестивците ще загине.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. В Йордан Спасителят стъпка главата на древния змей * и освободи всички от неговата власт.

 

Ант. 3. Велика е тайната на днешния ден, * защото Творецът на света ни умива в Йордан от нашата вина.

 

Откр. 15,3-4

 

Велики и чудни са Твоите дела, *

Боже Вседържителю!

 

Праведни и истинни са Твоите пътища, *

Царю на светиите !

 

Кой не ще се побои от тебе, Господи, †

и не ще да прослави Твоето име? *

Защото само Ти си свет;

 

защото всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе; *

защото Твоите присъди станаха явни.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Велика е тайната на днешния ден, * защото Творецът на света ни умива в Йордан от нашата вина.

 

Четене     Деян. 10,37-38

Вие знаете за станалите по цяла Юдея събития, които наченаха от Галилея след кръщението, що проповядваше Йоан: как Бог помаза с Дух Светий и със сила Исуса от Назарет, Който изходи Иудея, правейки добрини и изцерявайки всички насилвани от дявола, защото Бог беше с Него.

 

Респонсорий

В. Този е, Който дойде чрез кръвта и водата: * нашият Господ, Исус Христос.

Вс. Този е, Който дойде чрез кръвта и водата: * нашият Господ, Исус Христос.

В. И ни кръсти с Дух и огън.

Вс. нашият Господ, Исус Христос.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Този е, Който дойде чрез кръвта и водата: * нашият Господ, Исус Христос.

 

Ант. на Кантика: Исус Христос ни възлюби * и уми от нашите грехове чрез Своята кръв и ни направи пред Бога и Своя Отец царе и свещеници, – слава и владичество вовеки веков.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика: Исус Христос ни възлюби * и уми от нашите грехове чрез Своята кръв и ни направи пред Бога и Своя Отец царе и свещеници, – слава и владичество вовеки веков.

 

Моления

Да молим нашия Изкупител, Който пожела да се кръсти от Йоан в Йордан, и да Го призовем:

Прати ни, Господи, Своя Дух.

Христе, рабе Божи, в когото е благоволението на Отца,

  прати ни, Господи, Своя Дух.

Христе, Избраннико на Бога, кротък и милостив към грешниците,

—  смили се над всички, които те търсят в истина.

Христе, Сине Божи, Отец Те призова чрез новия завет да станеш светлина за езичниците,

— отвори очите на онези, на които предстои да бъдат умити във водата на Светото кръщение.

Христе, Спасителю на човеците, Отец Те помаза със Светия Дух, за да извършиш делото на спасението,

 стори всички да Те познаят и чрез вярата в Тебе да придобият вечен живот.

Христе, наша надеждо, Ти водиш хората от тъмнината към светлината на спасението,

  приеми в царството Си нашите починали братя и сестри.

 

Отче наш…

 

Молитва

Всемогъщи вечни Боже, Който при кръщението в реката Йордан тържествено провъзгласи за Свой възлюбен Син Христа, † над Когото слезе Свети Дух, стори Твоите осиновени чеда, възродени от вода и Дух Свети, * да живеят винаги в Твоето благоволение. Чрез  нашия Господ  Исус Христос, твоя Син, който е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия  Дух през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.