Кръщение Господне – I вечерна

Кръщение Господне

I вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Сине един на Отеца,

за нас роден от Девица,

с кръщението Си даваш

святост на Своите верни.

 

Дойде от небето, Вишни,

взел плът и образ човешки,

да ни изкупиш на кръста

и ни дариш със блаженство.

 

Спасителю, чуй ни с милост,

изслушай наште молитви,

влей светлина във сърцата –

тя дава живот божествен.

 

Със нас остани, Исусе,

разпръсвай тъмата нощна,

умий ни от греховете,

със благодат изцели ни.

 

Христе, о, истина жива,

Тебе ще славим навеки,

Отца и Духа ще хвалим,

защото Теб ни откриха. Амин.

 

Ант. 1. Йоан кръщаваше в пустинята * и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове.

 

Псалом 134 (135) – І

 

Хвалете името Господне, *

хвалете раби Господни,

 

които стоите в дома Господен, *

в дворите на дома на нашия Бог.

 

Хвалете Господа , защото Господ е благ; *

възпявайте името Му, защото това е сладостно,

 

защото Господ Си избра Якова , *

 Израиля за Свое достояние.

 

Познах, че Господ е велик *

и Господ наш е по-високо от всички богове.

 

Господ върши всичко, що иска, †

на небесата и на земята, *

в моретата и във всички бездни;

 

издига облаци от краищата на земята, †

прави светкавици при дъжд , *

извежда вятър из Своите скривалища.

 

Той порази първородните в Египет *

от човек до добитък,

 

прати личби и чудеса всред тебе, Египте, *

върху фараона и върху всичките му раби,

 

порази много народи *

и изтреби силни царе :

 

Сихона, цар аморейски, и Ога, цар васански, *

и всички царства ханаански;

 

и земята им даде за наследие, *

за наследие на Своя народ Израиля.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Йоан кръщаваше в пустинята * и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове.

 

Ант. 2. Аз ви кръщавам с вода; * но Христос ще ви кръсти с Дух Светий и с огън.

 

Псалом 134 (135) – ІІ

 

Господи, Твоето име е вечно; *

Господи, споменът за Тебе е от рода в род.

 

Защото Господ ще съди Своя народ *

и ще се смили над Своите раби.

 

Езическите идоли са сребро и злато, *

дело на човешки ръце:

 

имат уста, ала не говорят, *

имат очи, ала не виждат;

 

имат уши, ала не чуват, *

и в устата им няма дишане.

 

Подобни тям ще бъдат ония, които ги правят, *

и всеки, който се тям надява.

 

Доме Израилев, благословете Господа ! *

Доме Ааронов, благословете Господа!

 

Доме Левиев, благословете Господа! *

Вие, които се боите от Господа, благословете Господа!

 

Благословен от Сион Господ, *

Който живее в Йерусалим!

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Аз ви кръщавам с вода; * но Христос ще ви кръсти с Дух Светий и с огън.

 

Ант. 3. Като се кръсти, * Исус веднага излезе из водата и ето, отвориха Му се небесата.

 

срв. 1Тим. 3,16

 

В. Хвалете Господа, всички народи!

 

Бог се яви в плът, *

засвидетелствуван бе от Духа.

В. Хвалете Господа, всички народи!

 

Показа се на Ангели, *

проповядван биде на народи.

В. Хвалете Господа, всички народи!

 

Приет с вяра в света, *

възнесе се в слава.

В. Хвалете Господа, всички народи!

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Като се кръсти, * Исус веднага излезе из водата и ето, отвориха Му се небесата.

 

Четене     Деян. 10,37-38

Вие знаете за станалите по цяла Юдея събития, които наченаха от Галилея след кръщението, що проповядваше Йоан: как Бог помаза с Дух Светий и със сила Исуса от Назарет, Който изходи Иудея, правейки добрини и изцерявайки всички насилвани от дявола, защото Бог беше с Него.

 

Респонсорий

В. Господи, Боже наш, * чуй воплите на Твоя народ.

Вс. Господи, Боже наш, * чуй воплите на Твоя народ.

В. И ни отвори източника на жива вода.

Вс. чуй воплите на Твоя народ

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Господи, Боже наш, * чуй воплите на Твоя народ.

 

Ант. на Кантика: Спасителят дойде, за да се кръсти * и така да обнови грешния човек; чрез водата възроди покварената ни природа и ни облече с дрехата на безсмъртието.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика: Спасителят дойде, за да се кръсти * и така да обнови грешния човек; чрез водата възроди покварената ни природа и ни облече с дрехата на безсмъртието.

 

Моления

Да молим нашия Изкупител, Който пожела да се кръсти от Йоан в Йордан, и да Го призовем:

Прати ни, Господи, Своя Дух.

Христе, рабе Божи, в когото е благоволението на Отца,

  прати ни, Господи, Своя Дух.

Христе, Избраннико на Бога, кротък и милостив към грешниците,

  смили се над всички, които те търсят в истина.

Христе, Сине Божи, Отец Те призова чрез новия завет да станеш светлина за езичниците,

отвори очите на онези, на които предстои да бъдат умити във водата на Светото кръщение.

Христе, Спасителю на човеците, Отец Те помаза със Светия Дух, за да извършиш делото на спасението,

стори всички да Те познаят и чрез вярата в Тебе да придобият вечен живот.

Христе, наша надеждо, Ти водиш хората от тъмнината към светлината на спасението,

  приеми в царството Си нашите починали братя и сестри.

 

Отче наш…

 

Молитва

Всемогъщи вечни Боже, Който при кръщението в реката Йордан тържествено провъзгласи за Свой възлюбен Син Христа, † над Когото слезе Свети Дух, стори Твоите осиновени чеда, възродени от вода и Дух Свети, * да живеят винаги в Твоето благоволение. Чрез  нашия Господ  Исус Христос, твоя Син, който е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия  Дух през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.