Кръщение Господне литургия

КРЪЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ – ПРАЗНИК

 

Входен Антифон                                                         Срв. Мт. 3, 16-17

Когато се кръсти Господ, отвориха се небесата и като гълъб над Него застана Дух Свети, и гласът на Отца прогърмя: Този е моят възлюбен Син, в когото е моето благоволение.

Казва се Слава

 

Колекта

Всемогъщи вечни Боже, който тържествено провъзгласи при кръщението в реката Йордан Христа, + над когото слезе Све­ти Дух, за Твой възлюбен Син, стори, Твоите осиновени чеда, възродени от вода и Дух Свети, * да живеят винаги в Твоето бла­говоление. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.

Казва се Верую

 

Над даровете

Приеми, Боже, даровете, които Ти принесохме при явяването на Твоя възлюбен Син, + та приношението на Твоите верни да се превърне в жертва на Онзи, * който пожела да отнеме, в доб­ро­тата си, греховете на света. Който е Бог и с Тебе живее и ца­ру­ва в единство със Светия Дух, през всички векове на ве­ковете.

 

Предисловие за Кръщението Господне

Св. Господ да бъде с вас.

О. И с твоя дух.

Св. Горе сърцата.

О. Отправени са към Господа.

Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.

О. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспаси­телно, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже.

Който при река Йордан обяви новото кръщение чрез дивни дела, за да повярва светът чрез гласа от небето, че Твоето Слово се всели между нас, и чрез Свети Дух, слязъл във вид на гълъб да познае, че Христос, Твой Слуга, е помазан с елея на радостта и е изпратен да благовести на бедните. Затова и ние с небесните сили Те прославиаме винаги на земята, като безспирно хвалим Твоето величие:

 

Причастен Антифон                                                         Ив. 1, 32. 34

Ето за Кого казваше Иван: Аз видях и засвидетелствах, че Този е Синът Божи.

 

Следпричастна

Нахранени със Светя Дар, смирено Те молим, Боже, + наисти­на да се наричаме и да сме Твои чеда, * като се вслушваме не­пре­станно в гласа на Твоя Син. Който е Бог и с Тебе живее и ца­ру­ва в единство със Светия Дух, през всички векове на веко­вете.

         

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.