Кръщение Господне – Година А

Кръщение Господне – година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.                   42,1-4.6-7

Това казва Господ:

Ето моят Отрок, когото държа за ръка, моят избраник, към когото благоволи душата ми: положих духа си върху Него, и той ще възвести съд на народите. Няма да викне, нито да възвиси гласа си, и няма да даде да го чуят на улиците. Пречупена тръст няма да строши, и тлеещ лен няма да угаси; ще произвежда съд по истина. Няма да отслабне, нито ще изнемогне, докле на земята не утвърди съд; и островите ще се уповават на неговия закон.

Аз, Господ, те призовах в правда, ще те държа за ръка и ще те пазя, ще те поставя завет на народа, светлина за езичниците, за да отвориш очите на слепите, да изведеш вързаните от затвор и седящите в тъмнина – от тъмница.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 28, la.2.3ас-4.3в.9в-10 (О: 11в)

 

О Господ ще благослови с мир своя народ.

 

Въздайте на Господа, синове Божии, въздайте на Господа слава на името му, поклонете се на Господа в благолепното Му светилище. O

 

Гласът Господен се носи над водите, Господ загърмя над големите води. Гласът Господен е силен, Гласът Господен е величествен. О

 

Господ на славата загърмя: и в храма Му всичко възвестява неговата слава. Господ е седял над потопа, Господ ще седи като цар на веки. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от деяния на Светите Апостоли         3,3-2а.5-6

Петър проговори и рече: „Наистина признавам, че Бог не гледа на лице, но у всеки народ оня, който се бои от Него и върви по правда, приятен Му е.“

Той прати на синовете Израилеви словото, като благовестеше мир чрез Исуса Христа, който е Господ на всички. Вие знаете за станалите по цяла Юдея събития, които наченаха от Галилея след кръщението, що проповядваше Иван: как Бог помаза с Дух Свети и със сила Исуса от Назарет, който изходи Юдея, правейки добрини и изцерявайки всички насилвани от дявола, защото Бог беше с Него.“

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Небесата се отвориха и гласът Господен загърмя: „Това е моят възлюбен Син: Него слушайте.“ О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              3, 13-17

В онова време:

Дохожда Исус от Галилея на Йордан при Иван, за да се кръсти от него. А Иван Го възпираше и думаше: „Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идваш при мене?“

Но Исус му отговори и рече: „Остави сега; защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда.“ Тогава Иван Го допуска.

И като се кръсти, Исус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него. И ето, глас от небесата, който казваше: „Това е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.