библия за младежи - Новият Завет - Общественият живот на Исус

Кръщаването на Исус

Историята на Спасението

Кръщаването на Исус

В петнадесетата година от царуването на кесар Тиверий Юдея се управляваше от Понтий Пилат, Ирод беше четвъртовластник над Галилея, брат му Филип беше четвъртовластник над Итурея и Трахонитската област, а Лисаний – четвъртовластник над Авилиния. Първосвещеници бяха Анна и Каяф.

По това време дойде слово от Господ към Йоан, сина на Захарий. Той живееше в пустинята и обикаляше всички земи около река Йордан. Призоваваше към покаяние и кръщение за опрощаване на греховете.

Йоан проповядваше: „Покайте се, защо- то се приближи Небесното царство!“ Защото думите на пророк Исай са за него:

класът на викащия в пустинята говори: Пригответе пътя на Господ, прави правете пътеките Му.

Всяка низина да се извиси и всяка планина и хълм да се сниши, кривините да се изправят и неравните пътища да се изгладят.

И всяка плът ще види Божието спасение. “

Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си. Хранеше се със скакалци и див мед.

Цяла Юдея и Йерусалим отиваха при него, за да изповядат своите грехове и да бъдат кръстени в река Йордан. Когато Йоан видя, че при него дохождат мнозина фарисеи* (* Фарисеите са били многобройна еврейска секта. Думата „фарисей“ произлиза от „фараиш“, което означава „деля“. Отличавали се от другите евреи с привързаността си към външната страна на религиозните обреди. Затова думата „фарисей“ придобива негативен смисъл като синоним на „лицемер“) и садукеи* (* Садукеите са били по-малобройна еврейска секта, но са имали привърженици сред висшите сановници. Техен основател е Садук, живял три столетия преди Христос. Тяхното учение се е различавало съществено от общоприетото тълкуване на Свещените книги), за да се кръстят, викна към тях: „Рожби ехиднини!* (* Рожби ехиднини – рожби на Ехидна. Ехидна е символ на нещо зло. Думата има няколко значения. В древногръцката митология Ехидна е зло божество, полужена-полузмия, която ражда чудовища. Ехидна се нарича и вид силно отровна змия). Кой ви подсказа да бягате от идващия гняв? Не се оправдавайте, че Авраам е ваш отец, a се покайте. Защото, казвам ви, Бог може и от тия камъни да въздигне чеда на Авраам. Секирата лежи вече при корена на дърветата. Всяко дърво, което не дава добър плод, ще бъде отсечено и хвърлено в огън.“

Народът го питаше: „Какво да правим?“ А той им отговаряше: „Който има две дрехи, нека да даде на онзи, който няма. И който има храна, да прави същото.“ Дойдоха да се кръстят и митари* (* Митар – човек, който събира данъци) и го попитаха: „Учителю, какво да правим?“ А той им рече: „Не искайте повече, отколкото е определено.“

Питаха го също и войници: „А ние какво да правим?“ Той им отвърна: „Никого не притеснявайте, не клеветете и се задоволявайте с вашите заплати.“

И тъй като народът беше в очакване на Месията, всички в сърцата си мислеха дали Йоан не е Христос. Затова Йоан заяви пред всички: „Аз ви кръщавам с вода. Но след мене иде по-силният, на Когото не съм достоен да развържа ремъка на сандалите. Той ще ви кръсти със Свети Дух и с огън. Лопатата е в ръката Му и Той ще очисти Своето гумно* (*Гумно – харман; място, където се отвява житото от плявата). Ще събере житото в Своята житница, а плявата ще изгори с неугасим огън.“

С тези и с много други поучения Йоан благовестяваше на синовете на Израил. И целият народ се кръщаваше в река Йордан.

Тогава Исус дойде от Галилея, за да бъде кръстен. Но Йоан Го възпря и Му каза: „Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти идваш при мене!“ А Исус му отвърна: „Остави това сега, защото на нас подобава да изпълним всяка правда!“

Тогава Йоан Го допусна.

Когато се кръсти, Исус веднага излезе от водата. И ето! Небесата се отвориха и се видя Божият Дух да слиза като гълъб и да се спуска върху Него. И чу се глас от Небето, който казваше: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение!“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.