кръстен път 44

кръстен път 44

КРЪСТЕН ПЪТ 44   ВСТЪПИТЕЛНА МОЛИТВА   О Исусе, ето ни събрани в подножието на Кръста, върху който Ти умря. Ние сме тук заедно с Дева Мария – Твоята майка, Свети Йоан – когото Ти обичаше, и Мария Магдалина, на която много прости, заради голямата й обич. Ние знаем Спасителю Христе, че в този кръстен…

кръстен път 43

кръстен път 43

КРЪСТЕН ПЪТ 42   ПОДГОТВИТЕЛНА МОЛИТВА   Исусе мой, Учителю и Спасителю, ето сега набожно ще размишлявам по какъв труден и мъчителен път си стигнал в небето. Същевремено искам да размишлявам как трябва да живея, за да дойда при тебе в небето. Амен.   Припев:                                     Света Майко, това стори,                                     Щото раните Господни                                    …

кръстен път 42

кръстен път 42

КРЪСТЕН ПЪТ 42   ПОДГОТВИТЕЛНА МОЛИТВА   Исусе мой, Учителю и Спасителю, ето сега набожно ще размишлявам по какъв труден и мъчителен път си стигнал в небето. Същевремено искам да размишлявам как трябва да живея, за да дойда при тебе в небето. Амен.   Припев:                                     Света Майко, това стори,                                     Щото раните Господни                                    …

кръстен път 41

кръстен път 41

КРЪСТЕН ПЪТ 41   Подготвителна молитва   Милостиви Спасителю, Господи Исусе Христе, със смирено сърце ти се покланяме като на свой Господ и Бог. Разкайваме се за своите грехове, защото с тях сме наранили твоята доброта. Сега искаме да минем по твоя кръстен път. Нека това бъде като удовлетворение за нашите грехове и нека според…

кръстен път 40

кръстен път 40

КРЪСТЕН ПЪТ 40   МOЛИТВА ЗА ВЪВЕДЕНИЕТО   Спасителю, Исусе Христе, погледни нашата общност, събрна в името на Твоето страдание. Искаме да преживеем връхната му точка от присъдата до изпълнението. Знаем, че това не е последната фаза на Твоето земно присъствие, но обобщение на човешката промяна. Твоето пътуване към смъртта и Възкресението преосмисля пътя на…

кръстен път 39

кръстен път 39

КРЪСТЕН ПЪТ 39   ПОДГОТВИТЕЛНА МОЛИТВА   Исусе мой, Учителю и Спасителю, ето сега набожно ще размишлявам по какъв труден и мъчителен път си стигнал в небето. Същевремено искам да размишлявам как трябва да живея, за да дойда при тебе в небето. Амен.   Припев:                                     Света Майко, това стори,                                     Щото раните Господни                                    …

кръстен път 38

кръстен път 38

КРЪСТЕН ПЪТ 38   ПОДГОТВИТЕЛНА МОЛИТВА   Исусе мой, Учителю и Спасителю, ето сега набожно ще размишлявам по какъв труден и мъчителен път си стигнал в небето. Същевремено искам да размишлявам как трябва да живея, за да дойда при тебе в небето. Амен.   Припев:                                     Света Майко, това стори,                                     Щото раните Господни                                    …

кръстен път 37

кръстен път 37

КРЪСТЕН ПЪТ 37   ПЪРВО СПИРАНЕ Исус е осъден на смърт   „Пилат отново издигна глас, като желаеше да пусне Исус. Но те крещяха: разпни Го, разпни! Той и трети път им рече: та какво зло е сторил Тоя? Аз не намерих в Него нищо да заслужава смърт; затова след като Го накажа, ще Го…

кръстен път 36

кръстен път 36

КРЪСТЕН ПЪТ 36   Тука сме заедно, за да преживеем отново пътя, който Исус Христос премина за нашето спасение. Всичко това е било две хиляди години и повече, но пътя продължава също днес, във всеки човек, който страда, заради някаква болка, заради злото, заради другите. Да вървим с Исус, да ходим заедно със страдащите. Да…

кръстен път 35

кръстен път 35

КРЪСТЕН ПЪТ 34   I. Исус е осъден на смърт   От евангелието според Матей (27, 22-23.26) Пилат им каза: а какво да сторя с Исуса, наричан Христос? Казват му всички: да бъде разпнат! Управителят рече: та какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха и казаха: да бъде разпнат! Тогава им пусна Варава,…