кръстен път 9

КРЪСТЕН ПЪТ 9

 

I. Исус е осъден на смърт

 

О, Исусе, приемайки безропотно смъртната присъда ти прие върху себе си всички наши грехове.

 

II. Исус поема кръста на рамото си

 

О, Исусе, кръстът, който поемаш, е тежък заради мойте грехове, но дай ми твоята благодат, за да мога по-лесно да нося кръста на моя живот.

 

III. Исус пада за първи път под кръста

 

Исусе, прости ми, че падна, изкупвайки тежестта на мойте грехове . Не ми позволявай повече да греша.

 

IV. Исус среща прескръбната си Майка

 

Божия Майко, прости ми, че мойте грехове причиниха толкова мъка и страдание, не ме изоставяй, бъди винаги с мен.

 

V. Киренеецът помага на Исуса да носи кръста

 

Исусе мой дай ми възможност да облекча твойте страдания, носейки кръста на мойте страдания.

 

VI. Вероника избърсва лицето на Исуса

 

О, Исусе, споменът за твойте страдания е толкова жив пред мен, че той ми дава сили в трудния житейски път.

 

VII. Исус пада за втори път под кръста

 

Исусе, ти падна отново, носейки тежестта на мойте грехове. Помогни ми да бъда силен като теб и да заслужа твоята благодат.

 

VIII. Исус утешава Йерусалимските жени

 

О, Исусе, помогни ми да изкупя греховете си с търпение и послушание, за да мога достойно да получа твоята обич.

 

IX. Исус пада за трети път под кръста

 

Исусе мой, трънлив е пътят към Голгота, но обичта ми към теб е толкова голяма,че с радост ще трьгна след теб.

 

X. Войниците събличат дрехите на Исуса

 

О, Исусе, помогни ми да понеса всички горчилки в живота, да простя на враговете си, за да мога с радост да поема щастливия път към твоето сърце.

 

XI. Исус е прикован на кръста

 

Исусе мой, искам да изживея твоето страдание на кръста, за да се пречистя от всички злини и заедно с теб да поема пътя към рая.

 

XII. Исус умира на кръста

 

Чрез твоята трагична смърт на кръста, аз осъзнах своите грехове и те моля: приеми душата ми, за да се радва на вечната ти слава.

 

XIII. Исус е снет от кръста

 

Божия Майко, позволи ми в този тежък час да бъда до теб скърбяща за твоя Син, да бъда съпричастна с твоята болка, да поверя сърцето си на теб и на твоя Син вовеки.

 

XIV. Исус е сложен в гроба

 

Един ден, когато дойде краят на земния ми живот, аз ще си спомня за твоята смърт, Исусе, и ще те помоля да опростиш греховете ми, за да те чувствам там, горе, по-близо до мен.

 

XV. Възкресение Господне

 

Господи след три дена ти си възкръснал, не си останал в гроба, позволи ми един ден да възкръсна и аз. Да живеея с Теб, обожавайки твоето славно лице, вече на тази земя и очаквайки блажен живот с тебе в рая.

 

Боже мой, ние правим този кръстен път, за да изкупим нашите грехове, за да осветим нашите страдания, за да придобием благодатта, за да живеем добре и да умрем добре, да спечелим от това упражнение облекчение на душите в чистилището, също и за нашите починали родители, благодетели и приятели, които са ни предшествали.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.