кръстен път 8

КРЪСТЕН ПЪТ 8

 

I. Исус е осъден на смърт

 

 “Тогава, като искаше да угоди на тълпата, пусна им Варава, а Исуса бичува и предаде на разпятие.”

 

Исус е осъден на смърт без вина. Той не пожела да се защити или да избяга, за да се изпълни предреченото и да спаси хората от вечна смърт.

 

О, Исусе! Ти даде живота си за нас! Помогни ни да те следваме!

 

II. Исус приема кръста на рамото си

 

Исус поема на раменете си тежестта на кръста от любов към нас, за да изкупи нашите грехове.

 

О, Исусе! Дай ни сили да носим достойно, според сили те си, своя кръст.

 

III. Исус пада за първи път под кръста

 

Изтощен от пътя, Исус пада под тежестта на кръста.

 

Вярата о, Исусе, ти даде сили да се изправиш и да продължиш пътя. Помогни ни да вярваме в теб и да се изправяме винаги след изпитание с твоето име на уста.

 

IV. Исус среща прескръбната си майка

 

Колко мъка има в очите на майка и син и колко надежда!

 

О, Майко! Благословена си ти между жените! Направи ни достойни за твоето кървящо сърце!

 

V. Киринеецът помага на Исуса да носи кръста

 

 “ И когато Го поведоха, уловиха някого си Симона Киринеец, който идеше от нива, и сложиха върху му кръста, за да го носи след Исуса.

 

О, Исусе! Дай ми сили да не греша и така да облекча страданията ти заради мен!

 

VI. Вероника избърсва лицето на Исус

 

Исус, окървавен и потен, изтрива лицето си в кърпа, подадена от една вярваща в Него.

 

О, Исусе! Нека нашата вяра и любов в теб да пребъдат! Да носим в сърцата си твоите мъки и никога да не ги забравяме!

 

VII. Исус пада за втори път под кръста

 

Кръстът все повече тежи. Болките се увеличават, но вярата не умира.

 

Дай ми сили, Исусе, да се преборя с трудностите, да не поемам по лекия път, ако той води далеч от тебе. Нека не ме заслепяват блясък и богатство, ако е спечелено с грях и безверие в теб!

 

VIII. Исус утешава Йерусалимските жени

 

“А Исус, като се обърна към тях рече: “Дъщери йерусалимски, не плачете за Мене, а плачете са себе си и за чедата си.”

 

О, Исусе, ти взе своето трудно решение! Сега е наш ред! Нека погледнем вътре в нас и се преборим със слабостите си!

 

IX. Исус пада за трети път под кръста

 

Силите напускат изтерзаното тяло на Исус, но духът побеждава.

 

О Исусе! Дай ми сили, кураж и постоянство да се преборя с моите грехове и с готовност да пия от горчивата чаша на хорските страдания. Заради нашите грехове ти превъзмогна за трети път тежестта на кръста и горчивината от нашите лоши деяния.

 

X. Войниците събличат дрехите на Исус

 

О, Исусе! Прекланям се пред твоята всеопрощаваща любов към хората, поднесли ти горчивата чаша на своите грехове. Колко по-богати душевно бихме били всички, ако поне малко имахме от твоето милосърдие, прощавайки си взаимно!

 

XI. Исус е закован на кръста

 

О, Исусе! Нека твоите болки при приковаването ти на кръста бъдат извор на разкаяние за нас и твърдо желание за промяна на живота ни. Изтърпявайки тези нечовешки мъки, ти показа смисъла на това страдание – любовта между хората!

 

XII. Исус умира на кръста

 

Защо умира Исус? Защото е Бог и човек!

Бог – защото само Бог може да умре заради греховете на хората и то от любов към тях. Нима някой от нас е готов да се пренесе в жертва заради греховете на друг?

Исус е и човек, защото все пак умира. Но повече от всичко, той е обичал хората. И не е ли искал чрез смъртта си да ни покаже, че любовта е човешка черта и ние, ако искаме, можем да я постигнем!

 

XIII. Исус е снет от кръста

 

О, Дево Марийо, майко Божия! Няма по-голямо страдание от майчините скърби! Поклон пред твоята жертва да родиш и изгубиш Божия син заради благото на другите! Обичай ни майко мила като своя Син, ние сме твои деца!

 

XIV. Исус е сложен в гроба

 

О Исусе, тъй както ти си предал душата си на своя Отец, дай ми сили и смирение и аз в смъртния си час да кажа: “ О, Боже мой, Исусе Христе, Дево Марийо, на вас се надявам!”

 

XV. Исус възкръсна от мъртвите

 

“Исус му казва: Тома, ти повярва, защото ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали.” (Йоан 20,29)

 

О Исусе, нека всички чуем твоя призив да те търсим не с очите си. Истински Те познават само онези, които са Те видели със сърцето си.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.