кръстен път 50

КРЪСТЕН ПЪТ 50

 

ПЪТУВАНЕ С ИСУС
Джеймс Алън
 

 Встъпителна молитва
Всички: Скъпи, Исусе, ние вярваме, че си носил Твоя кръст на Голгота и там си умрял за нашите грехове.
Днес, започвайки с Тебе този кръстен път, искаме да разберем какво се е случило преди много време на онзи Велики петък. Покажи ни мярката на любовта, с която ни обикна.
Молим Те да останеш през целия живот с нас, на всяка крачка от нашия път.
 

ПЪРВО СПИРАНЕ
ПИЛАТ ПОНТИЙСКИ ОСЪЖДА ИСУС ДА УМРЕ НА КРЪСТА

Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.
Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.
Пилат Понтийски: Казвам се Пилат. Римският император ме изпрати да управлявам евреите в Палестина. Евреите са народ, който трудно може да се удовлетвори. Веднъж опитах да сложа портрета на императора в Иерусалимския храм, но народът побесня. После водачите на еврейския народ ми доведоха този човек – Исус. Поискаха от мен да Го разпъна. Казаха също, че Той твърдял, че е Син Божий. Страхувах се. Нямах смелостта да изпратя на смърт един Бог. Боях се още повече, че еврейските водачи ще ме обвинят пред императора за предателство. Те ми казаха: „Пилате, ако освободиш този човек, не си приятел на Цезаря.“
Добре де, позволих да третират Исус по техния начин. Какво бихте направили вие на мое място?
Всички: Исусе, без Твоята помощ ние сме като Пилат. Понякога от страх се държим по грешен начин. Припомни ни, че когато нараняваме неви¬нен, нараняваме и Тебе. Дай ни сила да кажем“не“, ако някой ни поиска да направим нещо, кое¬то не би трябвало да правим.


ВТОРО СПИРАНЕ
ИСУС Е ПРИНУДЕН ДА НОСИ КРЪСТА СИ

Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.
Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.
Варава (бунтовникът): Казвам се Варава. Бях в затвора с Исус, понеже се опитах да убия няколко войници римляни, но Пилат ме освободи. В Иерусалим беше време на голям празник и римляните имаха обичай да освобождават един затворник. Някои поискаха от Пилат да освободи Исус, но водачите, които мразеха Исус, принудиха техните приятели да поискат моята свобода. Видях Исус да взима кръста си, без да каже дума. Аз мразех моите врагове, обаче Исус, изглежда, обичаше тези, които бяха толкова жестоки с Него.
Вие какво бихте направили?


ТРЕТО СПИРАНЕ
ИСУС ПАДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

 Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.
Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.
Ирод (цар на Галилея): Аз съм цар Ирод. От прозореца на моя дворец видях Исус да се олюлява и да пада под кръста. Веднъж Той казал, че всеки, който иска да върви след Него, трябва да вземе кръста си и да Го следва. Какъв странен човек! Кой би искал да страда? На мене ми харесва да се забавлявам. Бих спасил Исус, ако направеше някой фокус, някои чудеса, но Той дори не искаше да говори с мене. Аз убих неговия братовчед – Йоан Кръстителя, затова Исус би трябвало да се страхува от мене. Напротив, остана там да ме гледа.
Всички: Исусе, Ирод Те е нарекъл глупак, но аз вярвам в Тебе. Понякога животът ми се струва труден, защото бих искал всичко да е лесно. Помогни ми да науча, че ако нося своя малък личен кръст, тоест понасям трудностите от моя живот, ще заприличам повече на Теб.


 
ЧЕТВЪРТО СПИРАНЕ
ИСУС СРЕЩА МАРИЯ, СВОЯТА МАЙКА

Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.
Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.
Мария, майка на Исус: Исус беше моето дете, Което държах в ръце в един обор на Витлеем и Което виждах да расте. Когато Исус беше на 12 години, Йосиф и аз Го загубихме за много часове. Най-накрая Го намерихме в храма. Каза ни, че трябва да се занимава с нещата на Своя Отец. Може би този кръст е част от нещата на Неговия Отец? Безкрайно се наскърбих да Го виждам как страда кървящ на кръста, но вярвах, че Той знае какво трябва да направи за света. Поглеждайки Го дълбоко в очите, видях само обич, обич за мене и за вас. Нали е чудесен Моят Син?
Всички: Исусе, нашите майки ни обичат много. Знаем какво страдание е изпитвала Твоята майка, виждайки Те да страдаш. Помогни ни да сме винаги сърдечни и любезни с нашите родители, дядовци, учители. Направи така, че да можем да виждаме в тях Твоите вестители за нас на земята.

Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.Мария, майка на Исус: Исус беше моето дете, Което държах в ръце в един обор на Витлеем и Което виждах да расте. Когато Исус беше на 12 години, Йосиф и аз Го загубихме за много часове. Най-накрая Го намерихме в храма. Каза ни, че трябва да се занимава с нещата на Своя Отец. Може би този кръст е част от нещата на Неговия Отец? Безкрайно се наскърбих да Го виждам как страда кървящ на кръста, но вярвах, че Той знае какво трябва да направи за света. Поглеждайки Го дълбоко в очите, видях само обич, обич за мене и за вас. Нали е чудесен Моят Син?Всички: Исусе, нашите майки ни обичат много. Знаем какво страдание е изпитвала Твоята майка, виждайки Те да страдаш. Помогни ни да сме винаги сърдечни и любезни с нашите родители, дядовци, учители. Направи така, че да можем да виждаме в тях Твоите вестители за нас на земята.


ПЕТО СПИРАНЕ
СИМОН ПОМАГА НА ИСУС ДА НОСИ КРЪСТА СИ

Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.
Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.
Симон Киринееца: Казвам се Симон. Аз съм селянин от Киринея. Тая сутрин бях дошъл в Иерусалим от нивите, където работех. Забелязах мнозина хора и отидох да видя какво става. Изведнъж един римски войник ме хвана и ме принуди да нося кръста на един човек, осъден на смърт. Аз много се ядосах. Нищо лошо не бях направил. После видях лицето на онзи човек. Казваше се Исус. Усмихна ми се от благодарност. Кръстът изведнъж ми се стори по-лек. Доволен бях да помагам на онзи нещастник да носи кръста си. Оттогава ми се струва лесно да помагам на онези, които са в нужда.
Всички: Исусе, понякога аз съм мързелив. Понякога не ми се помага на другите, но Ти ни каза, че Твоите последователи трябва да служат на другите. Дай ми кротко сърце, изпълнено с любов, за да мога да направя нещо добро за всички.

Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.Симон Киринееца: Казвам се Симон. Аз съм селянин от Киринея. Тая сутрин бях дошъл в Иерусалим от нивите, където работех. Забелязах мнозина хора и отидох да видя какво става. Изведнъж един римски войник ме хвана и ме принуди да нося кръста на един човек, осъден на смърт. Аз много се ядосах. Нищо лошо не бях направил. После видях лицето на онзи човек. Казваше се Исус. Усмихна ми се от благодарност. Кръстът изведнъж ми се стори по-лек. Доволен бях да помагам на онзи нещастник да носи кръста си. Оттогава ми се струва лесно да помагам на онези, които са в нужда.Всички: Исусе, понякога аз съм мързелив. Понякога не ми се помага на другите, но Ти ни каза, че Твоите последователи трябва да служат на другите. Дай ми кротко сърце, изпълнено с любов, за да мога да направя нещо добро за всички.


ШECTO СПИРАНЕ
ВЕРОНИКА И3БЪРСВА ЛИЦЕТО НА ИСУС

Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.
Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.
Вероника от Иерусалим: Аз съм Вероника. Живея на улицата, която води към мястото, където римляните разпъваха заложниците. Бях пред къщата, гледах Исус, Който минаваше. Спомних си, че бях Го чула да казва: „Ако дадете чаша вода на най-малкия от вашите братя, на Мене сте я дали“. Исках да помогна на Исус, затова махнах воала от главата си и се наведох, за да избърша кръвта и потта от лицето Му. Един от войниците почти ме удари, но не ме интересуваше. Исус ме погледна с любов и това беше най-голямата благодарност, която бих желала.
Всички: Исусе, понякога дори не се сещам, ако някой има нужда от моята помощ. Направи така, че очите ми да бъдат винаги отворени, за да виждат, ако другите имат нужда от мене; ръцете ми да бъдат винаги готови да се протегнат, за да помагат на тези, които страдат.


СЕДМО СПИРАНЕ
ИСУС ПАДА ЗА ВТОРИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.
Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.
Каиафа, първосвещеникът: Казвам се Каиафа и съм първосвещеникът на Иерусалимския град. Хората дойдоха да ми кажат: „Онзи човек на име Исус е опасен. Претендира, че е Бог. Казва, че може да прости греховете.“ За кого се мислеше? Беше само един дърводелец от Назарет. Аз трябваше да закрилям страната си от римляни. Беше по-добре да се отърва от Исус, отколкото римляните да имат повод да се настроят срещу нас. Затова заповядах да Го арестуват. Видях Го да пада под кръста и се засмях в себе си, мислейки си: няма да е задълго, нали?
Всички: Исусе, Ти си обичал Твоята страна и Твоя народ, но някои от водачите не бяха разбрали, че Ти беше обещаният от Бог човек, Който щеше да дойде като техен спасител. Някои от тях Те ненавиждаха и наредиха Твоята смърт. Аз искам да обичам моята страна.
Молим Те, помогни на нашите ръководители да бъдат винаги добри и справедливи с всички.

Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.Каиафа, първосвещеникът: Казвам се Каиафа и съм първосвещеникът на Иерусалимския град. Хората дойдоха да ми кажат: „Онзи човек на име Исус е опасен. Претендира, че е Бог. Казва, че може да прости греховете.“ За кого се мислеше? Беше само един дърводелец от Назарет. Аз трябваше да закрилям страната си от римляни. Беше по-добре да се отърва от Исус, отколкото римляните да имат повод да се настроят срещу нас. Затова заповядах да Го арестуват. Видях Го да пада под кръста и се засмях в себе си, мислейки си: няма да е задълго, нали?Всички: Исусе, Ти си обичал Твоята страна и Твоя народ, но някои от водачите не бяха разбрали, че Ти беше обещаният от Бог човек, Който щеше да дойде като техен спасител. Някои от тях Те ненавиждаха и наредиха Твоята смърт. Аз искам да обичам моята страна.Молим Те, помогни на нашите ръководители да бъдат винаги добри и справедливи с всички.


 
ОСМО СПИРАНЕ
ИСУС СРЕЩА НЯКОЛКО ЖЕНИ ОТ ИЕРУСАЛИМ

 Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.
Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.
Една жена от Иерусалим: Понякога с моите приятелки чувахме да се говори за Исус. От време на време правехме хляб, за да се подкрепи със Своите апостоли. После Го видяхме кървящ под корона от тръни. Това беше прекалено за нас. Заплакахме. Той спря и ни каза: „Не плачете за Мене; по-скоро плачете за вас и вашите синове!“ Какво искаше да каже? Аз не разбирах много от това, което казваше, но вярвах, че наистина Той е Божият Избраник. И вие ли вярвате в това?
Всички: Исусе, много деца като нас са страдали и са умрели поради страшни войни. Много деца нямат дом, където да живеят, нито достатъчно храна. Знаем, че Ти си обичал децата. Помогни на всичките татковци, майки и деца по света.


 
ДЕВЕТО СПИРAНЕ
ИСУС ПАДА ЗА ТРЕТИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.
Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.
Лонджин (римският войник): Аз съм римският войник, който преплете корона от тръни, за да я сложи на главата на Исус. Аз съм онзи, който Го принуждаваше да става след всяко падане под кръста. Видях Го как прощаваше на хората, които Го биеха и които Му се подиграваха. Когато Исус беше на кръста, помолих Го за прошка, защото бях лош с Него. Вярвам, че Той наистина е Син Божий. Надявам се да повярвате и вие.
Всички: Исусе, понякога и аз падам, когато правя грехове и неща против Твоята любов към мене. Ти ставаше, когато падаше под Твоя кръст. Исусе, повдигни ме всеки път, когато правя грешки. Моля Те да ми простиш, както си простил на римския войник.


ДЕСЕТО СПИРАНЕ
ИСУС Е СЪБЛИЧАН ОТ СВОИТЕ ДРЕХИ

Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.
Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.
Крадецът, който не се разкайвал: Аз съм един от крадците, арестувани заедно с Исус. Мразех римляните, защото ме арестуваха и осъдиха на смърт. Римляните съблякоха Исус, Който беше на другия кръст. Принудиха Го да се лиши от Своите дрехи и Му се подиграха, но Той дори не им отговори. Аз не разбирам това. За мен Той беше един немощен човек. Ако беше толкова велик, защо не освободи Себе си и мен? Аз исках да бъда само освободен, но Той не го направи. Това ме вбеси. Вие не бихте ли направили същото?
Всички: Исусе, сигурно Те натъжи фактът да бъдеш бутан от войници и подиграван дори от злодеите. Ти иначе ни показа как може да се обича и да се прощава. Научи ме да претърпя обидите и нещастието.


 
ЕДИНАДЕСЕТО СПИРАНЕ
ИСУС Е ПРИКОВАН НА КРЪСТА

Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.
Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.
Дисма, разкаяният крадец: Казвам се Дисма. Ходех да обирам по къщите, докато ме хванаха и ме осъдиха на смърт близо до Онзи дърводелец от Назарет. От моя кръст гледах как заковават Исус на кръста Му. Изумих се от Неговите думи: „Отче, прости им, защото не знаят какво правят“. Тогава разбрах, че Той беше велик човек и че можеше да ми помогне. Погледнах Го и Го помолих да си спомни за мене, когато бъде вече в царството Си. Той се усмихна през кръвта и потта и каза: „Днес ще бъдеш с Мене в рая“. Тогава станах вярващ. И вие ли вярвате?
Всички: Исусе, Ти обеща на разпънатия крадец до тебе, че ще го взимаш със Себе си в рая. И аз искам да отида в рая, когато умра. Помогни ми да простя на тези, които ме обиждат. Помогни ми винаги да съм готов за щастието с Тебе в небето.


 
ДВАНАДЕСЕТО СПИРАНЕ
ИСУС УМИРА НА КРЪСТТА

Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.
Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.
Мария Магдалена: Казвам се Мария Магдалена. Преди да срещна Исус, извърших много тежки грехове. Един ден, след като Го чух да говори за любов и прошка, отидох при Него. Започнах да плача и със сълзите си Му измих нозете. Той веднага ми прости! Няма да забравя Неговата обич. Аз съм една от малцината около Исус, които останаха край Неговия кръст до края. Бях там, когато Той поиска да пие. Присъствах на Исусовата смърт. Ти беше ли там?
Всички: Исусе, ние не можахме да присъстваме на Твоята смърт на Калвария, но сме сигурни, че всеки път, когато участваме в литургията, Ти присъстваш в хляба и виното – почти като да си под кръста. Помогни ни да разбираме винаги прекрасната история на Твоя свят кръст.


ТРИНАДЕСЕТО СПИРАНЕ
СВАЛЯНЕТО НА ИСУС ОТ КРЪСТА

Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.
Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.
Саломе, майката на двама апостоли: Аз съм Саломе, майката на двамата апостоли Яков и Йоан. Синът ми Яков избяга, когато войниците дойдоха да вземат Исус, но аз и Йоан останахме до кръста с Мария, майката на Исус. Не разбрах защо Исус трябваше да страда. Едва по-късно бях просветена. В онази петъчна вечер разбрах, че трябваше да съм там, за да помагам да свалим тялото на Исус от кръста. Трябваше да съм там, за да утеша клетата майка, която беше изгубила Единствения си Син. Много приятели на Исус избягаха, но Исус им прости. Вие щяхте ли да избягате?
Всички: Исусе, аз не знам дали щях да бъда толкова смел да остана с Тебе докрай. Знам само, че отсега нататък искам да остана с Тебе всеки ден от моя живот. Поканвам Те да влезеш в моето сърце и Те моля да направиш моята вяра по-силна от тази на апостолите в онзи велик петък.


ЧЕТИРИНАДЕСЕТО СПИРАНЕ
ИСУС Е ПОЛОЖЕН В ГРОБА

Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.
Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.
Никодим – добрият фарисей: Аз съм Никодим. Помагах на моя приятел Йосиф да положи Исусовото тяло В нов гроб в една градина тук наблизо. Йосиф беше по-смел от мене. Беше имал смелостта да поиска от римляните тялото на Исус. Аз винаги се страхувах от нещо. Станах последовател на Исус, но тайно. Търсех Го само през нощта – никой да не знае на чия страна съм. След разпъването вече нямах страх. Бях ядосан на себе си и се срамувах, че не защитих Исус. Помогнах на Йосиф да пренесем тялото на Исус в гроба. Тогава не знаех, че ще остане там толкова малко време.
Всички: Исусе, аз знам, че Ти остана в гроба само до следващата неделя. После възкръсна от мъртвите. Благодаря Ти, че умря за мене, за да се обърна към живота. Ти ми даваш смисъл, за да съм щастлив и тогава, когато нещата не вървят добре за мене и за моето семейство.


ПЕТНАДЕСЕТО СПИРАНЕ
ИСУС ВЪЗКРЪСНА ОТ МЪРТВИТЕ

Водещ: Обожаваме Те, Христе, и Те благославяме.
Всички: Защото чрез Твоя свят кръст спаси света.
Мария Магдалена: Пак съм аз, Мария Магдалена. Станах рано, призори, за да отида на гроба на Исус. Отчаяна, исках да плача, защото Го убиха жестоки хора. Исус често идваше в нашия дом, със сестра ми Марта бяхме щастливи да Го приемем. После, когато Исус извади от гроба нашия брат Лазар, бях като пощуряла от щастие. Ето че изведнъж моята радост стана безкрайна мъка. Исус – мъртъв. Струваше ми се излишно да продължавам да живея. Оная сутрин на Великден бях изпълнена от страх.
Мислех, че враговете на Исус биха могли да ме арестуват и може би да ме убият. Само че исках на всяка цена да отида при Него: пристигнала на гроба, не можех да повярвам на очите си. Гробът беше празен: големият камък, който стоеше на входа, беше претърколен. Объркана, гледах наоколо, когато забелязах един човек, един непознат. Мислих го за градинаря или някой пазач на гробовете. Попитах го: „Ако знаеш, кажи ми къде са сложили тялото на Исус!“ Тогава човекът се обърна и ме извика по име: „Мария!“ Разбрах, че беше Исус, и отговорих с цялото си сърце: „Учителю!“ Той ми каза да се върна при апостолите, за да известя на всички, че Той е жив, че е възкръснал. Повтарям ви го и на вас: „Исус е жив, смъртта няма вече никаква власт над Него.“
Всички: Исусе, благодаря Ти, защото победи смъртта и животът възтържествува. В моменти на тъга и страх помогни ни да чувстваме Твоето присъствие; хвани ни за ръка и ни успокой. Искаме заедно с Тебе да живеем като истински приятели; с Твоята помощ и ние ще успеем да носим радост и утеха на хората, които са в мъка. С нашата усмивка искаме да градим един свят на мира, където да бъде възможно всички хора да живеят без насилие или войни, защото всички сме братя и сестри по пътя към небесното царство.
 
 
Заключение
Всички: Да се помолим според намерението на Светия отец Папата
 
Отче наш … Радвай се … Слава на Отца …

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.