кръстен път 49

КРЪСТЕН ПЪТ 49

 

Кръстен път по размишления на блажения отец д-р Михал Сопочко

 

„О, Исусе,
благодаря Ти за книгата,
която отвори пред очите на душата ми.
Книгата е Твоето страдание,
което Ти прие от любов към мен.
От нея се научих да обичам Бог и душите.
В нея има неизмерими съкровища за нас.
О, Исусе, толкова малко души Те разбират
в Твоето страдание от любов!“ (Дневник, 304)

КРЪСТЕН ПЪТ
Откъси из книгата
„Милосърдието на Бога в Неговите дела“
от отец д-р Михал Сопочко

 

СПИРАНЕ І

ИСУС Е ОСЪДЕН НА СМЪРТ

„Срамувам се, Господи, да стоя пред Светия Ти лик, защото толкова малко приличам на Теб. Ти си страдал толкова много за мен при бичуването, че само това мъчение е могло да Ти причини смърт, ако не са били волята и решението на Небесния Отец да умреш на кръста. А на мен ми е трудно да търпя малките грешки и недостатъци на тези, с които съжителствам и на ближните. От милосърдие Ти проля толкова много кръв за мен, а на мен ми изглежда толкова трудна всяка жертва и всяко отдаване за ближния. Ти понесе с неописуемо търпение и мълчаливо страданията от бичуването, а аз се оплаквам и хленча, когато ми се случи нещо да ми липсва или когато трябва да понеса презрение от моя ближен.“ (том ІІ, стр. 103)
ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА ТЕ СЛЕДВАМ С ДОВЕРИЕ

 

СПИРАНЕ ІІ

ИСУС ВЗЕМА КРЪСТА НА РАМОТО СИ

„С дълбоко състрадание следвам Исус! Ще понеса търпеливо тази неприятност, която ме сполита днес; но тя е много малка за почитане на Неговия път към Голгота. А Той отива на смърт вместо мен! Той страда заради моите грехове! Как може да ми е все едно? Ти не искаш от мен, Господи, да нося с Теб Твоя тежък кръст, а да понасям търпеливо всеки ден моите малки кръстове. Но досега не съм го сторил. Срамувам се и съжалявам за това мое безсърдечие и за моята неблагодарност… Решавам да приема с доверие всичко, което Ти ще ми възложиш с Твоето Милосърдие, и да го понасям с любов.“ (том ІІ, стр.119)
ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА ТЕ СЛЕДВАМ С ДОВЕРИЕ

 

СПИРАНЕ ІІІ

ИСУС ПАДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

„О, Господи, Ти взе върху Си тежък товар – греховете на света от всички времена. (…) Затова силите Ти отслабват. Ти не можеш да носиш този товар по-нататък и падаш на земята под кръста. Агнец Божи, с Милосърдието Си Ти прости на света греховете, с тежестта на Твоя кръст Ти отне товара на моите грехове и запали огъня на Твоята любов, за да не угасва никога пламъкът му.“ (том ІІІ, стр.123 )
ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА ТЕ СЛЕДВАМ С ДОВЕРИЕ

 

СПИРАНЕ ІV

ИСУС СРЕЩА СВОЯТА МАЙКА

„Пресвята Майко, Майко Девице, нека и аз да споделя тъгата на Твоята душа! Обичам Те, Майко на болките, Ти вървиш по този път, по който е вървял Твоят любим Син – пътя на позора и унижението, пътя на презрението и проклятието, запечатай ме в Твоето Непорочно Сърце и като Майка на милосърдието ми дай благодатта да следвам Исус и Теб по осеяния с тръни път към Калвария, който Божието милосърдие ми определи, и да не се проваля.“ (том ІІ, стр.126)
ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА ТЕ СЛЕДВАМ С ДОВЕРИЕ

 

СПИРАНЕ V

СИМОН КИРИНЕЕЦ ПОМАГА НА ИСУС ДА НОСИ КРЪСТА СИ

„Както за Симон, така и за мен кръстът е неприятно нещо. По природа треперя от него, но обстоятелствата ме принуждават да му се доверя. Ще се постарая да нося кръста си с убеждението на Христос, на Господа. Ще нося кръста заради греховете си, заради греховете на другите хора, за душите в чистилището, ще следвам Милосърдния Спасител. Ще премина по царствения път на Христос и ще вървя по него и тогава, когато ме заобикаля тълпа от враждебно настроени и подигравателни хора.“ (том ІІ, стр.129)
ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА ТЕ СЛЕДВАМ С ДОВЕРИЕ

 

СПИРАНЕ VІ

ВЕРОНИКА ПОДАВА НА ИСУС КЪРПАТА

„Господ Исус не страда вече, затова не мога да Му подам кърпа, за да избърше потта и кръвта Си. Но страдащият Спасител живее винаги в Своето мистично тяло, в обременените с кръстове Свои събратя, най-вече в болните, умиращите, бедните и нуждаещите се, на които им трябва кърпа, за да бършат потта си. Нали Той каза: „Доколкото сте сторили това на един от тези Мои най-малки братя, Мене сте го сторили“ (Мт 25, 40). Затова ще стоя до болните и умиращите с истинска любов и търпение, за да бърша тяхната пот и за да ги окуражавам и утешавам.“ (том ІІ, стр.132)
ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА ТЕ СЛЕДВАМ С ДОВЕРИЕ

 

СПИРАНЕ VІІ

ИСУС ПАДА ЗА ВТОРИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

„О, Господи, (…) как още можеш да ме търпиш мен, грешника? Обиждам Те многократно с ежедневните си грехове. Мога да го обясня само с величието на Твоето Милросърдие и с това, че Ти непрекъснато чакаш моето поправяне. Просветли ме, Господи, със светлината на Твоята благодат, за да мога да видя всички безобразия и всички мои лоши наклонности, предизвикали повторното Ти падане под кръста и систематично да ги премахвам. Без Твоята милост няма да мога да се освободя от тях.“ (том ІІ, стр.136)
ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА ТЕ СЛЕДВАМ С ДОВЕРИЕ

 

СПИРАНЕ VІІІ
ИСУС УСПОКОЯВА ПЛАЧЕЩИТЕ ЖЕНИ

„И за мен дойде времето на Божието Милосърдие, но то е ограничено. След изтичането му ще настъпи справедливостта, Господ Исус я споменава заплашително. (…) Върху ми тежат многобройни дългове, затова вехна и умирам от страх, но ще следвам Исус, ще се разкая и ще удовлетворявам справедливостта тук с истинско изкупление. (…) Към това изкупление ме увещава безграничното Милосърдие на Исус. Той смени венеца на славата с трънен и тръгна да ме търси. Когато ме намери, притисна ме до сърцето Си.“ (том ІІ, стр.139)
ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА ТЕ СЛЕДВАМ С ДОВЕРИЕ

 

СПИРАНЕ ІХ

ИСУС ПАДА ЗА ТРЕТИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

„Исус страда заради мен и заради мен пада под кръста! Къде щях да бъда днес без тези страдания на Спасителя? (…) Затова дължим всичко, което днес имаме, дължим факта, че означаваме извънредно много за Исус, само на страданието на Господ Исус. Дори носенето на кръста не означава нищо без благодат. Само страданието на Спасителя дава смисъл на покаянието ни и прави нашето изкупление резултатно. Само Неговото Милосърдие, проличало в трите падания, оправдава моето избавление.“ (том ІІ, стр.142)
ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА ТЕ СЛЕДВАМ С ДОВЕРИЕ

 

СПИРАНЕ Х

ВОЙНИЦИТЕ СЪБЛИЧАТ ДРЕХИТЕ НА ИСУС

На тази ужасна тайна е присъствала Пресвятата Майка, която всичко е видяла, чула и наблюдавала. Можем да си представим какви душевни болки е трябвало да преживее Тя, когато е видяла Своя Син дълбоко засрамен, тялото му покрито с кръв и горчивата напитка, в която и аз съм долял горчивина с моите грехове от прекомерното ядене и пиене. Искам и решавам с помощта на Божията благодат да упражнявам мъдро умъртвление за това, така че моята гола душа да не обижда очите на Господ и Неговата Майка.“ (том ІІ, стр.145)
ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА ТЕ СЛЕДВАМ С ДОВЕРИЕ

 

СПИРАНЕ ХІ

ИСУС Е ПРИКОВАН НА КРЪСТА

„Стоим, потънали в мисли, на Голгота под кръста на Господ Исус и очакваме да се случи нещо страшно. Между небето и земята виси Спасителят, извън града, отблъснат от народа Си, виси като престъпник между двама престъпници – картина на най-страшната бедност, изоставеност и болка. Но Той прилича на пълководец, който покорява народите не с меч и оръжие, а с кръста, не за да ги унищожи, а да ги спаси. Оттогава кръстът на Спасителя става инструмент на Божията слава.“ (том ІІ, стр.130)
ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА ТЕ СЛЕДВАМ С ДОВЕРИЕ

 

СПИРАНЕ ХІІ

ИСУС УМИРА НА КРЪСТА

„Никой не е придружил тази жертва с толкова чудесни чувства и мисли като Майката на Милосърдието; както при Зачатието и на Рождество, така и тук Тя представлява цялото човечество, обожавайки Господ на небесното войнство. При смъртта на Сина Си Тя почита мъртвото Му тяло, висящо на кръста и страда под него, но същевременно мисли и за осиновените Си деца. Това са Йоан Апостол и обърналият се умиращ разбойник, за които се жертва до Своя Син. Пожертвай се и за мен, Майко на Милосърдието, спомни си и за мен, когато в моята агония ще предам духа си на нашия Отец“.
ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА ТЕ СЛЕДВАМ С ДОВЕРИЕ

 

СПИРАНЕ ХІІІ

ИСУС Е СНЕТ ОТ КРЪСТА И ПОЛОЖЕН В СКУТА НА МАЙКА СИ

„Най-милосърдни Спасителю, чие сърце ще се възпротиви, когато Ти му заговориш с многобройните рани на Твоето мъртво тяло, което лежи в скута на Твоята Майка на скърбите? (…) Всяко Твое дело щеше да стигне, за да помири справедливостта и да даде удовлетворение за оскърбленията. Но Ти избра такъв начин за Спасението, така че да се проявят голямата стойност на душата и Неговото Милосърдие, така че най-големият грешник да дойде при Теб с доверие и разкаяние и да може да получи опрощение като умиращия разбойник.“ (том ІІ, стр.208)
ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА ТЕ СЛЕДВАМ С ДОВЕРИЕ

 

СПИРАНЕ ХІV

ИСУС Е ПОЛОЖЕН В ГРОБА

„Майко на Милосърдието, Ти ме избра за Твое дете, за да бъда брат на Исус. Той бе положен в гроба и Ти го оплакваш! Не обръщай внимание на слабостта ми, на непостоянството ми и немарливостта ми, които постоянно оплаквам и постоянно отричам. Но спомни си волята на Господ Исус, който ме постави под Твоя закрила. Изпълни после заради мен, недостойния, Твоята мисия, настрой благодатта на спасението към моята слабост и бъди за мен винаги Майка на Милосърдието.“ (том ІІ, стр.224)
ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА ТЕ СЛЕДВАМ С ДОВЕРИЕ

 

СПИРАНЕ ХІV

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ГОСПОД ИСУС

„Възкресението на Господ Исус е венец на живота и дейността на Спасителя на света. Това, което Спасителят започва на планината Тавор, сега става пълна реалност: Той покрива тялото Си със сияние и красота. Ние копнеем за прославен живот, за одухотворяване на тялото, за одухотворяване на външния вид. Искаме да преживеем Възкресението, искаме да извоюваме победа за душата над по-низшите инстинкти на нашето тяло и да достигнем щастливото безсмъртие.“ (том ІІ, стр227)
„Ние ще възкръснем ли? За да добием сигурност по тази истина, да си спомним, че това е догма на нашата вяра: „Възкресението на телата“. Преди всичко трябва да възкръснем духовно още в този живот (…). Има духовно мъртви хора, които можем да определим като живи трупове. Светата Библия говори за тях: „Носиш име, че си жив, а си мъртъв…, защото не намерих делата ти съвършени пред Моя Бог“ (Откр. 3, 1-2). Мъртъв е всеки, който живее само за света, работи, твори и търси земната слава. Това е трагедията на земния живот, на светския живот, на живота на невярващия човек.“ (том ІІ, стр.231)
„От надменния, безполезен и духовно беден живот не се развива вечен живот, както от кухия желъд не израства дъб. Затова още тук на земята трябва да водя живот, предназначен за вечността, т.е. необикновен живот. Значи трябва да мисля, да искам, да страдам, да се боря, да се радвам и да обичам според правилата на вярата.“ (том ІІ, стр.234)

Превод: www.catholic-news.bg

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.