кръстен път 45

КРЪСТЕН ПЪТ 45

 

ПОДГОТВИТЕЛНА МОЛИТВА

 

Исусе мой, Учителю и Спасителю, ето сега набожно ще размишлявам по какъв труден и мъчителен път си стигнал в небето.

Същевремено искам да размишлявам как трябва да живея, за да дойда при тебе в небето. Амен.

 

Припев:

                                    Света Майко, това стори,

                                    Щото раните Господни

                                    Да се запечатат в сърцето ми.

 

Скръбна Майка там стоеше

Где на кръст й Син висеше

Сълзи тя проливаше.

 

 

I СПИРАНЕ

ПИЛАТ ОСЪЖДА ИСУСА НА СМЪРТ

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Исус е осъден на смърт, подобно на всички крадци и убийци.

Исус е поставен на страната на всички потиснати, болни, безработни, бездомни, малтретирани, затворници.

Молитва: Господи, Ти, който седна на трапезата на осъдените, ти познаваш горчивият вкус на техния мизерен хляб.

Но не държиш ли ти в своите ръце разчупеният хляб на твоето тяло осъдено на смърт и вино на твоята пролята кръв.

Раздели ги, дай ги, защото те са предварителния вкус на твоето Царство.

Благодарение на Тебе те ще бъдат първите, които ще влизат там и ще седнат с Тебе на Масата.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

От меч остър наранена

Бе душа й огорчена

И сломена от печал.

 

 

II СПИРАНЕ

ИСУС ВЗЕМА КРЪСТА НА РАМЕНЕ

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Исус можеше да се разбунтува, можеше да хвърли дърво по своите мъчители. Но не го прави. Той взе своя кръст, направи една крачка, после следващата.

Исус върви с кръста, защото не може да се раздели с него. Чрез своя кръст Исус дава началото на един нов народ и на едно обновено човечество.

Молитва: Господи, никой не може да бъде твой апостол, и да влезе е твоето Царство ако не вземе своя кръст и не те следва.

Помогни, като тебе, да поемем своя кръст и  вървейки ден след ден с него на рамо, в надежда и вяра да открием Тебе и живота.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Как бе тъжна, наскърбена

Майката благословена

На единородний Син!

 

 

III СПИРАНЕ

ИСУС ПАДА ПЪРВИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Исус пада под товара на кръста, но той става и продължава да върви. Исус черпи сили от светлината, която беше в Него.

Молитва: Господи, светлината, която ти помогна да станеш е светлината на твоя Отец. “Да бъде според волята ти”. В тези думи ти откри нужната ти енергия, за да станеш.

Когато животът ни притиска отвсякъде, покажи ни твоето лице на твоя много обичан Син. Когато ти се съзерцаваме ние ще видим с каква любов той Те обичаше и с каква любов Той обича и нас.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Колко мъки тя търпеше

И сърцето я болеше

Сина свой кат гледаше!

 

 

IV СПИРАНЕ

ИСУС СРЕЩА НАСКЪРБЕНАТА СИ МАЙКА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Всеки от нас в ндите на нещастие и траур е получил поне една усмивка и успокоителни думи.

Майката на Исус очаква сина си на един завой, гледа го по начин, изразяващ цялата й любов към него, върви с него чак до Голгота, окуражава го, разделя с него страданието му.

Молитва: Господи, твоята Майка винаги показваше любовта си. Но днес това е повече от всякога. Като Тебе тя върви, като Тебе тя плаче, като Тебе тя страда. Така е винаги, когато някой причинява болка на някои от своите братя.

Твоята Майка, ти и ние сме винаги свързани.

Поради тази причина ние винаги вървим в надеждата.

 

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Сълзи кой не ще пролее,

Щом кат види как жалее

Майката Исусова?

 

 

V СПИРАНЕ

СИМЕОН ПОМАГА НА ИСУСА ДА НОСИ КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Симон Киренеец, е този човек който чрез своя жест, позволи на Исус на напредва и да спаси света.

Днес също съществуват хиляди братски жестове, които могат да помогнат на потиснатия да възвърне своето достойнство. Аз, самият, правя ли такива жестове всеки ден към някого?

Молитва: Господи, Ти не отказа помощта на Симон, защото ти имаше нужда от него.

Кой знае дали без неговата помощ ти би стигнал до края?

Симон, пренебрегвайки страха си и подигравките разби твоята самота.

Дай ни неговия кураж, неговото желание да помогнем на нашите близки, нашите приятели, нашите съседи, в нашия дом. така ще станем щастливи.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

Скръб кого не ще облада,

Щом кат види колко страда

Майката Исусова!

 

 

VI СПИРАНЕ

ВЕРОНИКА ПОДАВА КЪРПАТА НА ИСУСА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Вероника се приближава до Исус, независимо от подигравките и изтрива лицето на Исус. Днес върху съществуващите портрети на Исус той винаги е изобразен с преметната през него кърпа, обвит с трънен венец  – това е лицето на всички страдащи хора.

Молитва: Господи, дай ни подобна любов като на Вероника. Вкарай я дълбоко в нашите сърца. Благодарение на твоя поглед, вперен в нас, ние те разпознаваме в нашите братя, защото всички те са твой образ и подобие. Помогни ни да изтрием сълзите от техните лица.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Тя видя Го, че загина

През бичуване кат мина

За греховний свой народ.

 

 

VII СПИРАНЕ

ИСУС ПАДА ВТОРИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Исус за втори път пада, но отново става и продължава пътя си.

Неговият вътрешен мир няма нищо общо с този смазан и останал без сили човек. В Него има една учудваща воля да живее и да извърви пътя си ди край.

Молитва: Господи, ти ни показа, че независимо от предателствата можем да останем прави – с достойнство. Помогни на болния, който смята, че е неизлечим да намери силата, която да го вдигне.

Помогни на осъдения, който смята, че цялата земя е един затвор да намери  вратата, водеща към свободата. Помогни на потиснатите да открият звездата която никога не угасва.

Дай на всеки сила, която да бъде по-силна от страданието.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

Тя видя как чедо мило

Изоставено, унило,

Богу Дух предаваше.

 

 

VIII СПИРАНЕ

ИСУС УТЕШАВА ЙЕРУСАЛИМСКИТЕ ЖЕНИ

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Исус се спира до една група жени, които плачат. Исус им казва: “Не плачете за мене, плачете за вас самите”. С тези думи Той иска да каже” “ако искате наистина да ми помогнете, променете сърцата си”. Чуйте моето слово и моето послание към вас. Обичайте враговете си.

Молитва: Господи, помогни ни да чуем твоето послание без което нашите сълзи, нашите ридания и нашите болки никога не ще изчезнат. Нека нашите сълзи измият най-напред нашите сърца и ние ще опознаем радостта да прощаваме и да бъдем опростени.

Ние ще бъдем свободни и тази свобода никой не ще може да ни я отнеме.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

От твоята скръб голяма

Искам, Майко, дял да взема

С теб до гроб да плача аз.

 

 

IX СПИРАНЕ

ИСУС ПАДА ТРЕТИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

Това падане е последно: Голготата е на няколко метра.

Исус се повдига, за да направи своите последни крачки.

Тези последни крачки ни карат да се замислим за всички, които бяха осъдени на смърт, заради Христос. Блажения Евгений Босилков пише: “Щастлив съм да следвам Учителя, ала тогава не мога да не усетя и тръните от неговия венец” (18.12.1951.)

Един ден ще дойде и нашия час. Часът на страданието и унижението. Да се поучим от последния час на Исус.

Молитва: Господи ти каза:”Този, който сложи ръката си на ралото и гледа назад не може да бъде мой ученик.” Помогни ни да не се отказваме, когато победата е близо.

Помогни ни да извървим последните метри заедно с Тебе. Нека заедно с Тебе се насладим на твоята Слава и на твоята победа върху смъртта.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

С твойто чедо наранено

И от рани уморено

Мъките ще споделя.

 

 

X СПИРАНЕ

ВОЙНИЦИТЕ СЪБЛИЧАТ ИСУСА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Войниците събличат Исус. Неговото тяло е покрито с рани, показващи жестокоста на хората.

Благодарение на капки кръв, които се стичат навсякъде, тялото на Сина Господен стана Живото Слово на любовта. Ето Агнецът Божи,  ето този който носи върху себе си греховете на света.

Молитва: Господи, когато гледам един човек, нека да виждам в него твоето творение, образ и подобие на Бог.

Нека да ценя духовните му качества които говорят за твоята любов и твоето могъщество.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Направи догде живея

Сълзи с тебе все да лея

За разпнатия твой Син!

 

 

XI СПИРАНЕ

ИСУСА ПРИКОВАВАТ НА КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Исус се оставя да бъде разпънат на кръст без да промълви нито дума, без да протестира с нито един жест.

Неговите ръце не могат повече да лекуват, да благославят, да разчупват хляба. Неговите крака не могат повече да вървят по пътища на света. Върху кръста победи смъртта. Но той е по-силен от нея.

Молитва: Чудеса, Господи, чудеса! Откакто те приковаха на кръста, твоите ръце правят чудеса. Откакто те приковаха на кръста твоите стъпки достигнаха до края на света. От твоите рани текат реките на живота, те идват и до нас за да ни направят по-силни.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

С теб при кръста ще застана

И другар на теб ще стана

На горчивия ти плач.

 

 

XII СПИРАНЕ

ИСУС УМИРА ВЪРУ КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

“Отче, в твоите ръце предавам духа си”.

Вече 2000 години кръстът е знак на любов и победа. И когато Сина Господен умира, той гледа смъртта в очите. Той я приема. Исус придава на смъртта и болката друг смисъл.

Молитва: Господи, ти който мина през страданието и смъртта, помогни ни да ги разберем. Нека победим страданието заедно с тебе. Ти умря, за да можем ние да усетим истински вкус на живота. Първо на земята, а след това и на небето. Остани с нас от изгрев до залез. Остани с нас когато дойдем в твоето царство.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Не отвръщай взор от мене

Дево  преблагословена

И стори да плача с теб!

 

 

XIII СПИРАНЕ

ИСУСА СВАЛЯТ ОТ КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Исус предава своя дух на Отца. Той е свален от кръста. Той е мъртъв. Тялото му слагат в скута на майка му. Няколко жени, Иван, Йосиф и Никодим изразяват своето съболезнование. Те с големи усилия придружиха Сина, Брата, Приятеля, Учителя, чак до края.

Молитва: Господи, много пъти ти като че ли отсъстваш от нашите молитви, говорим ти, а ти не отговаряш, скрит си за нас. Много често притеснени от твоето мълчание, ние сме готови да се отречем от тебе. Нека в тази тишина успеем да чуем шума от покълващото семе, да чуем идването ти при нас.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Дево нека твойта сила

Да ми служи за закрила

Във деня на общий съд!

 

 

XIV СПИРАНЕ

ИСУСА ПОЛАГАТ В ГРОБА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

Малка група от хора придружава мълчаливо Исус до гроба. Те го полагат в земята. Внезапно се чува шум от падащи камъни които затварят отвора на гроба.

Жените остават за един момент пред гроба, за да се върнат тук отново след три дни. Тогава ще станат свидетели на празния гроб.

Дълбоко в своите сърца те запазиха чувството на надежда, че със смърта не свършва всичко. В действителност, от създаването на света, не винаги на смъртта се пада последната дума. Надеждата е по-силна от смъртта.

Молитва: Господи, Ти искаще твоята Майка, твоите апостоли, твоите приятели да познаят момента, в който всички връзки за нас с другите са прекъснати.

Кажи ни защо пламък продължава да осветлява сърцата и душите ни? Кажи ни защо този пламък остава вечен и нищо не може да го угаси?

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

И умре ли ми телото

Направи та във небето

Слава да наследя аз!

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА МОЛИТВА:

 

О Исусе, Твоята смърт и Твоето погребение са били доброволни. Нашата смърт и нашето погребение са неизбежни.

Благоволи Господи да присъстваш на смъртния ни час, за да можем в Твое присъствие да видим залог, че и нашето тяло един ден ще възкръсне прославено в небето. Амин.

 

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.