кръстен път 44

КРЪСТЕН ПЪТ 44

 

ВСТЪПИТЕЛНА МОЛИТВА

 

О Исусе, ето ни събрани в подножието на Кръста, върху който Ти умря. Ние сме тук заедно с Дева Мария – Твоята майка, Свети Йоан – когото Ти обичаше, и Мария Магдалина, на която много прости, заради голямата й обич.

Ние знаем Спасителю Христе, че в този кръстен път ще се приближим до Твоите страдания според мярката на нашата вяра, и ще ги почувстваме според мярката на нашата любов. Господи, ние вярваме, но увеличи нашата вяра, ние Те обичаме, но усили нашата бедна и слаба обич.

И днес присъствайки на Твоите страдания, агония и смърт, дари ни спасение чрез проливането на пречистата Ти кръв.

 

 

Скръбна Майка там стоеше

 Где на кръст й Син висеше

Сълзи тя проливаше.

 

 

I СПИРАНЕ

ПИЛАТ ОСЪЖДА ИСУСА НА СМЪРТ

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

“Наказанието за нашия мир биде върху Него”

                                                        (Ис 53,5)

Исус обърква.

Той пречи на съществуващия ред.

Смущава оправниците.

Учудва книжниците и фарисеите.

Той учудва и нас самите с изискването Си: да обичаме, учудва ни със своето предпочитание към бедните.

И поради това ние много често искаме да сме далеч от Него.

Молитва: Исусе, Ти който дойде, за да ни смутиш в нашето спокойствие и да ни откриеш нов ред, този на любовта, дай ни сили да Те приемем и следваме до край.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

От меч остър наранена

Бе душа й огорчена

И сломена от печал.

 

 

II СПИРАНЕ

ИСУС ВЗЕМА КРЪСТА НА РАМЕНЕ

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

“Без красота и блясък да привлече погледа ни и без външен вид, който да ни съблазни” (Ис 53,26)

Исус, изнемощял, унижен, получава на рамото Си тежкия дървен товар – Кръста.

Той приема това изпитание.

Съгласен е със Своя Отец.

Исус ни казва: “Не съм сам, понеже Отец е винаги с Мен” (Ив 16,32)

Всеки от нас е повикан да посрещне изпитания и мъки, но не сме сами за да ги носим – Исус е с нас.

Молитва: Исусе, дай ни силата на твоя Свети Дух, за да знаем да посрещаме изпитанията, които ни пречистват и така да дойде царството на любовта Ти.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Как бе тъжна, наскърбена

Майката благословена

На единородний Син!

 

 

III СПИРАНЕ

ИСУС ПАДА ПЪРВИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

“Той беше презрян и изнуден пред людете, мъж на скърби и изпитал недъзи, и ние отвръщахме от Него лице си” (Ис 53,3а)

Изтощен, Исус пада. Той пада под тежестта на Кръста и жестокостта на човеците. Той не е вече Оня прав Учител, който говори с авторитет и върши чудеса. Ето Го немощен, мъж на болки, лежащ на земята.

Кой ще Го изрази?

Днес толкова хора изпадат в депресия, чувстват се смазани от тъга, от самота, подтиснати от чувство на виновност. Приятелите им ги изоставят, не знаейки какво да правят с тях.

Кой ще ги дигне?

Молитва: Исусе, помогни ни да изправим и да подкрепим страдащите наши братя и сестри.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

Колко мъки тя търпеше

И сърцето я болеше

Сина свой кат гледаше!

 

 

IV СПИРАНЕ

ИСУС СРЕЩА НАСКЪРБЕНАТА СИ МАЙКА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

“И ние отвръщахме лице си от Него, Той беще презрян, и ние за нищо Го не смятахме.” (Ис 53,36)

Майката Исусова не отвръща лице. Тя знае Кой е Той: Любимият Син на Отца. Нейният любим син, нейният единствен Син.

Исус среща погледа на Мария, поглед пълен с любов, с благост, поглед който приема и милва, който Го укрепва и Му помага да се жертва до край.

Молитва: Исусе, нека всеки от нас да може да срещне този Мариин поглед, за да намери нужната утеха и сила да продължи пътя си.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Сълзи кой не ще пролее,

Щом кат види как жалее

Майката Исусова?

 

 

V СПИРАНЕ

СИМЕОН ПОМАГА НА ИСУСА ДА НОСИ КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

“Но той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите недъзи: а ние мислехме, че Той беше поразяван, наказван и унизяван от Бога.” (Ис 53,4)

Симон, който се връщаше от нивата, бе заставен от войниците да помогне на Исуса. Войниците се страхуват да не би Исус, толкова да изнемощее, че да не може да достигне до Голгота.

Симон оглежда Исуса, той се трогва от страданията Му и от страдалческото спокойствие на погледа му. Той му помага да носи Кръстното дърво, без да знае, че Исус е натоварен всъщност с нашите страдания.

Молитва: Исусе, направи ни готови да придружим мъжете и жените, премазани от страдания и да им помогнем да носят кръста си.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

Скръб кого не ще облада,

Щом кат види колко страда

Майката Исусова!

 

 

VI СПИРАНЕ

ВЕРОНИКА ПОДАВА КЪРПАТА НА ИСУСА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

“А Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония.” (Ис 53,5а)

Една жена се отделя от тълпата и леко избърсва лицето на Исус. Той я гледа, трогнат е от нейната смела любов. Света Вероника обича Исуса, тя посмвява да се отдели от безразличната и страхлива тълпа, за да избръше лицето Му, същевременно тъй хубаво и тъй обезобразено е запечатано завинаги в сърцето й.

Молитва: Исусе, дай ни силата на любовта, за да можем да излезнем от себе си, от нашите удобства, от нашето безразличие, и да избършем Твоето лице, така че все едно избърсваме лицето на бедните.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Тя видя Го, че загина

През бичуване кат мина

За греховний свой народ.

 

 

VII СПИРАНЕ

ИСУС ПАДА ВТОРИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

“Чрез Неговите рани ние се изцелихме” (Ис 53, 56)

Исус поема надолу. Той слиза в човешката низост, за да бъде с нас в нашата нищета и слабост.

Молитва: Исусе, Ти ни каниш да Те последваме в тоя надолен път, за да бъдем заедно с нашите братя и нашите нещастни и слаби сестри.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Тя видя как чедо мило

Изоставено, унило,

Богу Дух предаваше.

 

 

VIII СПИРАНЕ

ИСУС УТЕШАВА ЙЕРУСАЛИМСКИТЕ ЖЕНИ

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

“Всички ние блуждаехме като овци, отбихме се всеки от пътя си”.

 

Исус, виждайки плачещите жени, всъщност вижда тревогата и самотността на отхвърлените, на  изключените от общестото. Днес толкова много хора бродят из градовете, загубени и без ориентир.

Молитва: Исусе, направи да се появят в Твоята Църква, в обществото добри пастири, пътеводители и свидетели, които да обнадеждават и да показват пътя към единство и мир.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

От твоята скръб голяма

Искам, Майко, дял да взема

С теб до гроб да плача аз.

 

 

IX СПИРАНЕ

ИСУС ПАДА ТРЕТИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

“…и Господ възложи върху Него греховете на всинца ни” (Ис 52,66)

Исус взима върху си нашите грехове.

Премазан е от безсърдечността и ударите.

Той, благия, обича всеки един от нас.

Той дойде, за да ни призове към единство на сърцата ни.

А Неговото сърце е разкъсано от това, което вижда в нас: страх, омраза, липса на прошка, и всичко това съставлява преграда, пречеща ни да отворим душите си към любовта.

Молитва: Исусе, премахни страха ни, строши каменните ни сърца и нека Твоята любов и Твоето присъствие да пълнят душите ни.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

С твойто чедо наранено

И от рани уморено

Мъките ще споделя.

 

 

X СПИРАНЕ

ВОЙНИЦИТЕ СЪБЛИЧАТ ИСУСА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

“Той бе измъчван, но страдаше доброволно и уста Си не отваряше:” (Ис 53,7а)

Исус е разсъблечен.

Той няма вече ни сили, ни свобода да се движи.

Той няма вече приятели, учениците Му избягаха.

Той няма вече нито чест нито достойнство.

Отнемат Му и дрехите.

Той е гол пред всички, изложен на подигравките на заобикаляшите го хора.

В пълна бедност, унизеността на Бога, на който се присмиват силните на този свят.

Молитва: Исусе, покажи ни как да възвърнем уважението към нашите братя, загубили своето достойство.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Направи догде живея

Сълзи с тебе все да лея

За разпнатия твой Син!

 

 

XI СПИРАНЕ

ИСУСА ПРИКОВАВАТ НА КРЪСТА

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

“…като овца биде Той заведен на клане, и както агне пред стригачите си е безгласно, така и Той не отваряше устата си.” (Ис 53,76)

В началото на обществения си живот Исус е прав като Добър Пастир, който проповядва, който показва правия път и който води овцете си към зелени пасбища. По-късно Той коленичи, за да изправи учениците си, измивайки краката им. Сега, Исус, цар на Любовта, лежи прикован на кръста – мълчи. Той дава живота си, принасяйки се в жертва като Божие агне, което взема греховете на света.

Той превръща омразата и насилието в прошка и нежност.

Молитва: Исусе, дай на всички които боледуват или страдат да разберат, че животът им може да се превърне в извор, който напоява сухата земя на нашия свят.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

С теб при кръста ще застана

И другар на теб ще стана

На горчивия ти плач.

 

 

XII СПИРАНЕ

ИСУС УМИРА ВЪРУ КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

“…Кой повярва на това, що е чул от нас?”

Цели три часа Исус виси на кръста. Едва душа. Всичко е загубил, но остава връзката с майка Му. Мария е там, близо до кръста. Присъствието й, му казва:

“Имам доверие в Тебе и с Тебе се принасям на Отца.” Сърцето й е прободено с меч. Но тя остава жена на милосърдието.

Молитва: Исусе, дай ни сили да останем до кръста на толкова много хора по света.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Не отвръщай взор от мене

Дево  преблагословена

И стори да плача с теб!

 

 

XIII СПИРАНЕ

ИСУСА СВАЛЯТ ОТ КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

“…но рода Му кой ще обясни? Защото Той бе изтръгнат от земята на живите; за престъпленията на Моя народ претърпя смърт.”

Йосиф Ариматейски, Никодим и Йоан свалят тялото на Исуса от кръста и го полагат в скута на Мария.

Кой може да повярва, че този умрял човек може да ни оживи? Кой може да повярва, че разпнатите в света могат да ни оживят?

Мария е там. Мълчалива, съкрушена, смазана. Тя вярва.

Молитва: Исусе, дай ни вяра в невъзможното: че Бог може да направи от смъртта да дотече живот.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Дево нека твойта сила

Да ми служи за закрила

Във деня на общий съд!

 

 

XIV СПИРАНЕ

ИСУСА ПОЛАГАТ В ГРОБА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

“Отредиха Му гроб със злодейци, но Той беше погребан у богатия, макар да не беше сторил зло и в устата Му да нямаше лъжа.”

Камък покрива гроба – край на всичко.

Петър и апостолите не знаят що да правят и са засрамени. Мария Магдалена плаче. Мария, майката Исусова, пази в сърцето си думите и обещанията на своя син. За нея започва голямото мълчание на Велика събота: ден на очакване, ден на надежда.

Молитва: Когато всичко изглежда свършено, надеждата в Исусовите обещания, остава. Исусе научи ни да чакаме с надежда.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

И умре ли ми телото

Направи та във небето

Слава да наследя аз!

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА МОЛИТВА:

 

О Исусе, Твоята смърт и Твоето погребение са били доброволни. Нашата смърт и нашето погребение са неизбежни.

Благоволи Господи да присъстваш на смъртния ни час, за да можем в Твое присъствие да видим залог, че и нашето тяло един ден ще възкръсне прославено в небето. Амин.

 

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.