кръстен път 42

КРЪСТЕН ПЪТ 42

 

ПОДГОТВИТЕЛНА МОЛИТВА

 

Исусе мой, Учителю и Спасителю, ето сега набожно ще размишлявам по какъв труден и мъчителен път си стигнал в небето.

Същевремено искам да размишлявам как трябва да живея, за да дойда при тебе в небето. Амен.

 

Припев:

                                    Света Майко, това стори,

                                    Щото раните Господни

                                    Да се запечатат в сърцето ми.

 

 

 

Скръбна Майка там стоеше

Где на кръст й Син висеше

Сълзи тя проливаше.

 

 

I СПИРАНЕ

ПИЛАТ ОСЪЖДА ИСУСА НА СМЪРТ

  

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Размисли как Исус е осъден от Пилата на смърт без никаква вина и как Той доброволно приема тази присъда, за да те спаси от вечната смърт.

О Исусе, моите престъпления са Ти причинили тази смъртна присъда. Заради греховете си трябва да умра от скръб. Дай ми благодатта да не престана да ги плача.

 

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

От меч остър наранена

Бе душа й огорчена

И сломена от печал.

 

 

II СПИРАНЕ

ИСУС ВЗЕМА КРЪСТА НА РАМЕНЕ

 

  

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Расмисли как Исус от любов към тебе взема кръста, станал толкова тежък, заради греховете ти. И въпреки туй облекчава твоите кръстове.

О Исусе, който благоволи да приемеш на рамене тежкия кръст. Дай ми благодатта да нося с търпение кръстовете, които Провидението ми праща.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Как бе тъжна, наскърбена

Майката благословена

На единородний Син!

 

 

III СПИРАНЕ

ИСУС ПАДА ПЪРВИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

  

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Размисли как Исус изтощен от бичуването и от увенчаването с трънен венец на път към Голгота, пада на земята под тежкия товар на кръста.

О Исусе, който натоварен с тежкото бреме за моите грехове, уморен си паднал на земята. Ах, не позволявай да падна отново в тях.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Колко мъки тя търпеше

И сърцето я болеше

Сина свой кат гледаше!

 

 

IV СПИРАНЕ

ИСУС СРЕЩА НАСКЪРБЕНАТА СИ МАЙКА

 

  

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Размисли колко беше тежко на Мария да види толкова унижен и измъчен своя възлюбен Син, който при това беше и нейн Господ и Бог. При това Исусовото сърце беше разкъсано от жалост като вижда Своята майка толкова наскърбена заради Неговите страдания.

О прескръбна майко, изпроси ми от твоя Син сълзи на истинско разкаяние за греховете ми, които са били причина и на Исусовите и на твоите страдания. Помагай ми при всички неволи на този живот, но най-вече не ме изоставяй на смъртния ми час.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Сълзи кой не ще пролее,

Щом кат види как жалее

Майката Исусова?

 

 

V СПИРАНЕ

СИМЕОН ПОМАГА НА ИСУСА ДА НОСИ КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Размисли как Исус на път към Голгота толкова омалява, че евреите мислят: преди да Го разпънат, Той ще издъхне. По тази причина принуждават Симон Киренеец да носи кръста.

О Исусе, дай ми сила да нося с любов кръста на моите страдания и така да Те следвам. Щастлив ще бъда, ако в нещо бих Ти приличал и с моите страдания да почитам Твоите.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Скръб кого не ще облада,

Щом кат види колко страда

Майката Исусова!

 

 

VI СПИРАНЕ

ВЕРОНИКА ПОДАВА КЪРПАТА НА ИСУСА

  

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Размисли как Исус, покрит с кръв и пот си изтрива лицето с една кръпа, подадена Му от една набожна жена. После за благодарност остава лицето си изписано на самата кърпа.

О Исусе, запечатай спомена на страданието Ти тъй живо в душата ми, та постоянно да размишлявам върху тези страдания, даже да вървя по кървавите ти стъпки.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Тя видя Го, че загина

През бичуване кат мина

За греховний свой народ.

 

 

VII СПИРАНЕ

ИСУС ПАДА ЗА ВТОРИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

 

  

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Размисли как Исус пада за втори път под товара на кръста. Така болките от раните Му се увеличават.

О Исусе, моята гордост Те свали под товара на кръста. Научи ме да бъда благ и скромен по сърце. Искам да понасям търпеливо всичките унижения и презрения, за да Те следвам и да получа дял при Тебе във вечната слава.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Тя видя как чедо мило

Изоставено, унило,

Богу Дух предаваше.

 

 

VIII СПИРАНЕ

ИСУС УТЕШАВА ЙЕРУСАЛИМСКИТЕ ЖЕНИ

  

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Размисли как Исус утешава йерусалимските жени като им говори ясно: не плачете за Мене, а за себе си и собствените си деца.

О Исусе, дай извор за очите ми, за да оплаквам денем и нощем моите грехове. Благоволи да ме омиеш все повече от несправедливостите ми и да ме очистиш от греховете явни и скрити.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

От твоята скръб голяма

Искам, Майко, дял да взема

С теб до гроб да плача аз.

 

 

IX СПИРАНЕ

ИСУС ПАДА ТРЕТИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

  

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Размисли как Исус изтощен от изкачването към Голгота пада за трети път. Но знай още повече, че твоите слабости и твоето непостоянство в доброто са причина това ново падане.

О Исусе, подай ми ръка сред опасностите в които се намирам и ме измъкни от греха. Пази ме от неприятелите на моето спасение и заведи ме на сигурен бряг.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

С твойто чедо наранено

И от рани уморено

Мъките ще споделя.

 

 

X СПИРАНЕ

ВОЙНИЦИТЕ СЪБЛИЧАТ ИСУСА

  

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Размисли как Исус е насилствено съблечен и как всички рани пускат кръв да тече. Не стига това, а е напоен отгоре на това със злъчка.

О Исусе, дай ми сили да напусна всички лоши пътища, да откъсна сърцето си от всичко земно и нетрайно, да пия от всички горчилки на живота, но сигурно един ден до Тебе да стигна, дето е рая и щастието.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Направи догде живея

Сълзи с тебе все да лея

За разпнатия твой Син!

 

 

XI СПИРАНЕ

ИСУСА ПРИКОВАВАТ НА КРЪСТА

  

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Размисли как тялото на Исуса покрито с рани и кръв е сега заковано с говоздеи на кръста.

О Исусе, прикови ме с Тебе на кръста, искам да страдам с Тебе, за да живея и умра в Твоята любов и заедно с Тебе да бъда щастлив в рая.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

С теб при кръста ще застана

И другар на теб ще стана

На горчивия ти плач.

 

 

XII СПИРАНЕ

ИСУС УМИРА ВЪРУ КРЪСТА

 

  

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Размисли как Исус след тричасова борба на кръста, навежда глава и умира.

О Исусе, чрез големите болки, които претърпя на кръста заради мене, направи душата ми, когато се отдели от тялото да дойде при Тебе и се радва на вечната слава.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Не отвръщай взор от мене

Дево  преблагословена

И стори да плача с теб!

 

 

XIII СПИРАНЕ

ИСУСА СВАЛЯТ ОТ КРЪСТА

 

  

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Размисли как след като предал дух, Никодим и Йосиф Ариматейски свалят тялото от кръста и го предават на майка му.

О майко скърбяща, позволи ми да се поклония на моя Спасител, твоя възлюбен син държан в ръцете ти и да смеся моите сълзи с твоите. Пази ме, чрез твоето мощно ходатайство да не се разделя никога от Него и отново да пробия сърцето ти с нов меч.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Дево нека твойта сила

Да ми служи за закрила

Във деня на общий съд!

 

 

XIV СПИРАНЕ

ИСУСА ПОЛАГАТ В ГРОБА

 

  

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Размисли как Исус е сложен в гроб издълбан в камък и там е стоял до славното Си възкресение в третия ден.

Един ден и аз ще умря и ще бъда погребан като Тебе, но благоволи на смъртния ми час да ме утешиш с Твоята смърт на кръста, а тялото ми, когато ще го възкресиш, да го прославиш в небето.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

И умре ли ми телото

Направи та във небето

Слава да наследя аз!

 

 

Действително Той понесе нашите тегла

И нашите страдания Той претърпя

Моли се за нас, Дево прескръбна

За да станем достойни за Христовите обещания

 

 

Да се помолим:

Погледни, молм те, Господи, върху това Твое семейство, за което Господ наш Исус Христос не се поколеба да се предаде в ръцете на нечестивите и да претърпи мъката на кръста.

Да се застъпи за нас, молим Ти се, Господи Исусе Христе, сега и в смъртния ни час, пред Твоето милосърдие, Блажената Дева Мария, Твоята майка, на която пресветата душа в часа на Твоето страдание един меч от болки прониза. Ти, Боже, който живееш и царуваш през вечните векове. Амин.

 

 

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.