кръстен път 41

КРЪСТЕН ПЪТ 41

 

Подготвителна молитва

 

Милостиви Спасителю, Господи Исусе Христе, със смирено сърце ти се покланяме като на свой Господ и Бог. Разкайваме се за своите грехове, защото с тях сме наранили твоята доброта. Сега искаме да минем по твоя кръстен път. Нека това бъде като удовлетворение за нашите грехове и нека според твоята воля да помогне на душите в чистилището. Господи Исусе, милостиво изслушай нашите просби. Защото ти живееш и царуваш през вековете на вековете.

Амин.

 

Скръбна Майка там стоеше

Где на кръст й Син висеше

Сълзи тя проливаше.

 

 

I СПИРАНЕ

ГОСПОД ИСУС Е ОСЪДЕН НА СМЪРТ

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Пилат осъжда на смърт Исуса Христа. Той охотно приема смъртната присъда, за да отстрани от нас присъдата на вечната гибел.

Да се помолим:

Господи Исусе Христе, ти от любов към нас си приел болезнена и позорна смърт на кръста. Нека опознаем наистина своите грехове, които са причина за твоята смърт, от сърце да се разкаем за тях, и така да бъдем освободени от вечната гибел.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

От меч остър наранена

Бе душа й огорчена

И сломена от печал.

 

 

II СПИРАНЕ

ГОСПОД ИСУС ВЗЕМА КРЪСТА НА РАМЕНЕ СИ

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Исус Христос охотно взема на раменете си кръста, отежен от нашите грехове. Така иска да освети и да облекчи всички кръстове в нашия живот.

Да се помолим:

Господи Исусе, ти заради нас взе върху себе си тежкия кръст. Нека и ние от любов към тебе да приемаме кръстовете на страданието и с охотно сърце да ги носим като покаяние за своите грехове.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Как бе тъжна, наскърбена

Майката благословена

На единородний Син!

 

 

III СПИРАНЕ

ГОСПОД ИСУС ПАДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Безмилостно бичуван и с тръни увенчан Исус е вече толкова немощен, че под тежестта на кръста пада на земята.

Да се помолим:

Исусе, ти понесе тежкия кръст и под него падна. Това беше тежестта на нашите грехове. Горещо те молим, заради заслугите на това падение, предпази ни от всяко грешно падение, та със своите нови грехове да не размножаваме твоите рани.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

 

Колко мъки тя търпеше

И сърцето я болеше

Сина свой кат гледаше!

 

 

 

IV СПИРАНЕ

ГОСПОД ИСУС СЕ СРЕЩА СЪС СВОЯТА МАЙКА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Какво болезнено чувство пронизва сърцето на Дева Мария, когато вижда своя Син, Господ и Бог, така унизен и опозорен. Как с болка е наскърбено и Сърцето на Господа Исуса, когато вижда своята Майка, пълна с мъка и скръб.

Да се помолим:

Господи Исусе, заради тази болезнена среща те молим, запали в нашето сърце истинска любов към твоята пресвета Майка. А ти, Майко Божия, изпроси ни от твоя Син благодатта, та в нашето сърце никога да не угасне спомена за неговото страдание.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Сълзи кой не ще пролее,

Щом кат види как жалее

Майката Исусова?

 

 

V СПИРАНЕ

СИМОН КИРИНЕЙСКИ ПОМАГА НА ГОСПОДА ИСУСА ДА НОСИ КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Господ Исус трябва да е много изнемощял по този болезнен път, щом войниците принуждават Симон Киренейски да му помогне да носи кръста. Боят се да не би да умре преди да го разпънат.

Да се помолим:

Господи Исусе, ти заради нас стана немощен и слаб. Поради твоята любов те молим, нека и ние да ти помагаме да носиш кръста, като с християнско търпение понасяме всички трудности на своя живот.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Скръб кого не ще облада,

Щом кат види колко страда

Майката Исусова!

 

 

VI СПИРАНЕ

ВЕРОНИКА ПОДАВА КЪРПА НА ГОСПОДА ИСУСА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Господ Исус си изтрива залятото с кръв лице с кърпата, която му подава Вероника. От благодарност към нея отпечатва на кърпата своя лик.

Да се помолим:

Господи Исусе, ти си възнаградил любезната услуга на Вероника с кръвав отпечатък на своето свето лице. Смирено ти се молим, отпечатай своето страдание дълбоко в нашите души, за да не забравяме никога за него.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Тя видя Го, че загина

През бичуване кат мина

За греховний свой народ.

 

 

VII СПИРАНЕ

ГОСПОД ИСУС ПАДА ЗА ВТОРИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Мъките на Исуса под кръста допринасят и второ падение. Нашите повтаряни грехове увеличават тези падения още повече.

Да се помолим:

Милостиви Исусе, много пъти вече си ни простил, но за съжаление ние отново сме те наранили. Молим те, заради заслугите на това второ падение да ни подсилиш, за да постоянстваме в твоята благодат и повече да не изпадаме в предишните грехове.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Тя видя как чедо мило

Изоставено, унило,

Богу Дух предаваше.

 

 

VIII СПИРАНЕ

ГОСПОД ИСУС УВЕЩАВА ПЛАЧЕЩИТЕ ЖЕНИ

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Господ Исус казва на жените: “Не плачете за мене, а плечете за себе си и за чедата си.” Да се научим от Исуса, че и ние трябва да оплакваме по-добре своите вини, отколкото да жалеем за неговите мъки, които самите ние сме причинили.

Да се помолим:

Господи Исусе Христе, дари ни благодатта, та при погледа на твоето страдание да си спомним за своите грехове и да ги оплакваме със сълзи на съжаление.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

От твоята скръб голяма

Искам, Майко, дял да взема

С теб до гроб да плача аз.

 

 

IX СПИРАНЕ

ГОСПОД ИСУС ПАДА ЗА ТРЕТИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Господ Исус е все повече онемощял и по склона на Калварията под тежестта на кръста пада за трети път на земята. Причина за това падение е и нашата крехкост и непостоянството в доброто.

Да се помолим:

Исусе, ти неизчерпаем извор на всички благодати, само заради нас си така онемощял. Подсили ни в нашите слабости, за да превъзмогваме всички изкушения, да избягваме възможностите за грях, да постоянстваме във вършенето на добро и чак до смъртта да останем нранствено съвършени.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

С твойто чедо наранено

И от рани уморено

Мъките ще споделя.

 

 

X СПИРАНЕ

СВАЛЯТ ДРЕХИТЕ НА ГОСПОДА ИСУСА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Свърши пътя с кръста. Сега от светото тяло на Господа Исуса насилствено и безсрамно събличат дрехите. Изсъхналите рани отново се отварят и болките се възвръщат.

Да се помолим:

Исусе, ти заради грешните копнежи на нашето тяло и заради греховете на нечистотата е трябвало да претърпиш болезнено и безсрамно сваляне на дрехите си. Дари ни благодатта да превъзмогваме всички срамни мисли и желания и чак до смъртта си да водим чист и нранствен живот.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Направи догде живея

Сълзи с тебе все да лея

За разпнатия твой Син!

 

XI СПИРАНЕ

РАЗПЪВАТ НА КРЪСТ ГОСПОДА ИСУСА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Исус преживява неописуеми болки, когато неговото наранено тяло разпъват на кръст и го заковават върху него с железни гвоздеи.

Да се помолим:

Разпнати Исусе, мъченията на разпятието за нашите грехове си понасял единствено от любов към нас. Напълни нашите сърца с отвращение спрямо греха и с любов към тебе. Чрез въздържание искаме да разпънем на кръст самите себе си и всички несгоди да понасяме от любов към тебе.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

С теб при кръста ще застана

И другар на теб ще стана

На горчивия ти плач.

 

 

XII СПИРАНЕ

ГОСПОД ИСУС УМИРА НА КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Да се вгледаме в разпнатия Господ Исус. На кръста издигнат между небето и земята три часа страда в море от мъки и болки. Своята душа предава на Отца, наклонява глава и за нас умира.

Да се помолим:

Разпнати Исусе, ти умря чрез такава горчива смърт, само за да облекчиш нашата смърт и да ни подсигуриш вечния живот. Нека да живеем само за тебе и след смъртта, която приемаме с благодарност като наказание за греховете, да се озовем във вечното спасение.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Не отвръщай взор от мене

Дево  преблагословена

И стори да плача с теб!

 

 

XIII СПИРАНЕ

СВАЛЯТ ОТ КРЪСТА ГОСПОДА ИСУСА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Никодим и Йосиф Ариматейски свалят от кръста тялото на Исуса и го поставят в скута на Дева Мария. Пълна със скръб го държи в обятието си и с любов го прегръща.

Да се помолим:

Скръбна Майко Божия, в обятието си държиш мъртвото тяло на този, който умря за нас. Заради скръбта на твоето сърце те молим, вземи и нас в своята майчинска прегръдка, за да останем под твоето покровителство през живота и на смъртния ни час, и така да постигнем спасението.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Дево нека твойта сила

Да ми служи за закрила

Във деня на общий съд!

 

 

XIV СПИРАНЕ

ПОГРЕБВАТ ГОСПОДА ИСУСА

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

Учениците със свето страхопочитание полагат тялото на Исуса в гроба, в който почивало до третия ден, когато Исус славно възкръснал.

Да се помолим:

Господи Исусе Христе, благодарим ти за всички мъки, които претърпя за нас. Заради достойното погребение на твоето тяло, те молим, та добре подготвени все по-често да те приемаме с чисто сърце чрез Олтарното тайнство и така и ние да си подсигурим славно възкресение.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

И умре ли ми телото

Направи та във небето

Слава да наследя аз!

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА МОЛИТВА

  

Милостиви и милосърдни Исусе Христе! На твоето безкрайно величие поднасяме този кръстен път. Искаме чрез него да благодарим за твоите неописуеми мъки и позорна смърт и да си изпросим опрощение на греховете и на заслужените наказания и помощ за душите в чистилището.

Исусе, Спасителю и Изкупителю наш, не позволявай твоята света кръв да бъде напразно пролята за нас и цената на твоята смърт да бъде изгубена за нас. Ти ни ръководи тук на земята и чрез силата на своето страдание възкреси ни за нов живот и въведи ни в живота вечен, където искаме да те хвалим и величаем през вековете на вековете.

Амин.

 

 

 

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.