кръстен път 4

КРЪСТЕН ПЪТ 4

 

I. Исус е осъден на смърт

 

О, Исусе, моите грехове са причина за тази присъда. Ти си наранен от моите лоши деяния. Дай ми сили аз да нося с търпение своя кръст!

 

II. Исус приема кръста на рамото си

 

О, Исусе, Ти носиш тежкия кръст на рамото си без вина. Аз Те натоварих с него, заради греховете си. Моля те, дай благодатта си да нося аз своя кръст!

 

III. Исус пада за първи път под кръста

 

О, Исусе, колко съм виновен за Твоите болки и мъчения! Направи така, щото да не Ти причинявам повече мъка и болка!

 

IV. Исус среща прескърбната си майка

 

О, прескърбна майко, колко мъки, колко болки съм ти причинил? Моля те, помогни ми повече да не наранявам Твоя син и теб, Неговата майка. Прости ми!

 

V. Киринеецът помага на Исус да носи кръста

 

О, Исусе, моля Те, дари ме с това щастие и сила да мога аз да Те следвам безропотно, воден от Твоя пример. Приеми това като съпричастност и уважение към твоите мъки и страдания!

 

VI. Вероника избърса лицето на Исус

 

О, Исусе, запечатай в сърцето ми образ от мъки и страдания, който винаги да е в мен и никога да не го залича от паметта си. Нека той ми дава сили да Те следвам сега и занапред, винаги размишлявайки за незаслужено причинените Ти страдания!

 

VII. Исус пада за втори път под кръста

 

О, Господи Исусе, с голямата си милост и щедрост направи така, че да заличиш моите беззакония. Не искам да Те натоварвам с моята греховност. Да нося с Твоята благодат земния си кръст, за да съм достоен да Те следвам.

 

VIII. Исус среща жените от Йерусалим

 

О, Исусе, помогни ми да осъзная греховете си. Да греша е човешко, но благоволи да споделя мъката си с Тебе, който си се жертвал за нас.

 

IX. Исус пада за трети път под кръста

 

О, Исусе, възвисяването на човешкия дух е трудно за грешник като мен. Носейки моя кръст към върха, ти отново падна претоварен от моите грехове. Подай ми ръка и ме води със себе си към върха.

 

X. Войниците събличат дрехите на Исуса

 

О, Исусе, дай ми сили да стана достоен за Твоята жертва. Готов съм заедно с Тебе да пия от горчивата чаша, ако с това ще облекча Твоите мъки.

 

XI. Исус е закован на кръста

 

О, Исусе, моята грешна душа те прикова на кръста. Помогни ми да страдам заедно с Тебе. Нека нашата жертва внесе любов и смирение в човешките души.

 

XII. Исус умира на кръста

 

О, Исусе, страшни болки изпитваш, заради мен. Страдайки на кръста, благоволи да ми помогнеш да бъда Твой достоен, следовник и да избягвам земните съблазни.

 

XIII. Исус е снет от кръста

 

Майко Исусова, твоята скръб ще бъде вечна. Заради моите грехове ти страдаш сега, но Моля те, застъпи се пред твоя Божествен Син да ми дари вечен живот.

 

XIV. Исус е сложен в гроба

 

О, Исусе, те Те положиха в гроба, но Ти си Син Божи и ще отидеш при Своя Отец. Моля Те, въздигни ме, помогни ми да бъда достойно приет при Отец.

 

XV. Исус възкръсна

 

Христе ти който си възкръснал от мъртвите позволи и аз да възкръсна от мойте проблеми, трудности и да живее в тебе и с тебе.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.