кръстен път 38

КРЪСТЕН ПЪТ 38

 

ПОДГОТВИТЕЛНА МОЛИТВА

 

Исусе мой, Учителю и Спасителю, ето сега набожно ще размишлявам по какъв труден и мъчителен път си стигнал в небето.

Същевремено искам да размишлявам как трябва да живея, за да дойда при тебе в небето. Амен.

 

Припев:

                                    Света Майко, това стори,

                                    Щото раните Господни

                                    Да се запечатат в сърцето ми.

 

 

 

Скръбна Майка там стоеше

Где на кръст й Син висеше

Сълзи тя проливаше.

 

 

I СПИРАНЕ

ПИЛАТ ОСЪЖДА ИСУСА НА СМЪРТ

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

     Исус, застанал пред езическия съдия, приема с примирение несправедливата присъда и се оставя като агне да го отведат на заколение. Над невинния Спасител е извършена ужасна неправда. Той, който е вършил само добро, сега е обявен за виновен и осъден на кръстна смърт. На умразата и страстите на подкупения народ, Исус противопоставя примерението и смирението.

     Спасителю мой! Дай ми благодатта да разбера, че да отмъщаваш е подло, а да прощавам – божествено. Дай ми също така да разбера, че претърпяната неправда не е най-голямата глупост, а най-дълбока мъдрост, и че от тука извира изворът на благословията, че тука е ключът, който отваря вратите на вътрешния духовен живот. Амин.

 

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

От меч остър наранена

Бе душа й огорчена

И сломена от печал.

 

 

II СПИРАНЕ

ИСУС ПРИЕМА КРЪСТНОТО ДЪРВО

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

     Войниците довличат тежкото кръстно дърво и го натоварват на раменете на Спасителя. Исус приема кръста заради тебе. Заради тебе нищо не му е тежко. А ти, защо се страхуваш от всичко, което изисква жертва? Защо избягваш неприятните задължения и не желаеш да се пренатоварваш? На кръста, който те спохожда ти казваш “не те познавам”.

     Спасителю мой! Помогни на слабата ми воля да приема всекидневните изпитания. Само този, който си налага усилие побеждава и само победителят получава крайната награда. Амин.

 

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

Как бе тъжна, наскърбена

Майката благословена

На единородний Син!

 

 

III СПИРАНЕ

ИСУС ПАДА ПЪРВИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

     Пътят към Голгота е стръмен, дървото на позора тежи върху раменете на Исуса. Спасителят е измъчен до смърт. Затова той пада всред пътя. Но за Него няма милосърдие. Грубо Го издигат и Той едва се влачи нагоре. Исус пада, за да не паднеш ти. Неговото падане би трябвало да те изпълни с отвръщение и страх от греха.

     Исусе мой, зная че грехът е най-голямого зло, което земята познава. И въпреки това, често падам в грях. Влей истинска омраза към това зло! Не позволявай да сключа съюз с това, което мразиш. Искам да изтръгнеш от сърцето ми всяка умраза, освен умразата към греха. Амин.

 

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Колко мъки тя търпеше

И сърцето я болеше

Сина свой кат гледаше!

 

 

IV СПИРАНЕ

ИСУС СРЕЩА НАСКЪРБЕНАТА СИ МАЙКА

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

     Мария стои крй пътя, откъдето ще мине любимото й чедо, натоварено с позорния кръст. Каква мъчителна среща. Исус страда, загдето майка му го вижда в такова плачевно състояние. Мария страда, защото синът й страда. Неговото страдание е нейно страдание. И на двамата страданието е бездънно като море, но и двамата са предадени на волята на небесния Отец. Тука няма никаква съпротива, никакво огорчение, има само преклонение пред божественото решение.

     Исусе мой, колко много благодати загубих поради това, че не бях предан на волята ти и не приемах с преклонение тежкото и неприятното, което се преплиташе в живота ми. Но от сега нататък искам с готовност да повтарям: Нека твоята и моята воля бъдат само една воля. Амин.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

Сълзи кой не ще пролее,

Щом кат види как жалее

Майката Исусова?

 

 

V СПИРАНЕ

СИМЕОН ПОМАГА НА ИСУСА ДА НОСИ КРЪСТА

 

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

     Неприятелите се страхуват, че Исус би могъл да издъхне преди да се насладят на жестокото зрелище на разпъването. Затова принуждават Симеон от Кирена да помогне на Исуса и да носи кръста.

     Сигурно и ти би желал да заместиш Симеона и да помогнеш на Исуса. Това можеш да сториш. Исусовото страдание още не е отминало. Исус продължава да страда в своите членове. Каквото направиш на най-малкия от неговите братя, на Него го правиш.

     Спасителю мой! Като наблюдавам днешните християни стигам до  убеждението, че на закона на братската любов си отредил последно място. Обаче аз знам, че е обратно. Запали  в сърцето ми любов към ближния. Нека неволята на другите бъде моя неволя, нека техните грижи станат мои грижи и тяхното страдание, мое страдание

.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Скръб кого не ще облада,

Щом кат види колко страда

Майката Исусова!

 

 

VI СПИРАНЕ

ВЕРОНИКА ПОДАВА КЪРПАТА НА ИСУСА

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

     Лицето на Исуса е обляно с кръв и покрито с прах, примесен с кървав пот. Но, ето че Вероника идва и донася облекчение на божествения страдалец. Благородна постъпка и при това много решителна. Вероника се присъединява към Исуса в момента на неговия позор. Тя не обръща внимание на подигравките на фарисеите. Не се страхува и от грубостта на суровите войници. Свобода от  всякакъв хорски предрасъдък, тя извършва своето милосърдно дело.

     Спасителят може ли да разчита и на тебе? Стъпваш ли така решително по пътя след Христа? Никой не може да стигне до светостта, ако няма смелост да принесе жертва.

     Исусе мой, искам да Те следвам по пътя на задълженията си и възвестяване на благата вест. Дай ми смелост и великодушие за това и нека твоят свят образ стои запечатан в душата ми.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

Тя видя Го, че загина

През бичуване кат мина

За греховний свой народ.

 

 

VII СПИРАНЕ

ИСУС ПАДА ВТОРИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

     Привсе че Симеон от Кирена помага на Исуса да носи кръстното дърво, все пак тяжестта отново Го поваля на земята. Кръстът безмилостно Го притиска, но още по-безмилостно Го притиска безразличието на близките му. Също и по твоя вина Исус лежи на земята. Той ти даде много благодати, обаче ти ги пренебрегна и злоупотреби. Спасителят търси само тебе и твоето спасение, а ти търсиш само себе си и своето удобство. Твоята неблагодарност Го измъчва повече, отколкото неблагодарността и греховете на другите.

     Исусе, моля Ти се да ми простиш. Искам да поправя злото и да се променя. Искам от сега нататък вместо себелюбие да ме въодушевлява любов и вместо безразличие да се изпълня с усърдие.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Тя видя как чедо мило

Изоставено, унило,

Богу Дух предаваше.

 

 

VIII СПИРАНЕ

ИСУС УТЕШАВА ЙЕРУСАЛИМСКИТЕ ЖЕНИ

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

     Не всички са коравосърдечни и безмилостни. Благородни жени от народа оплакват и съжаляват Спасителя по време на мъчителния Му път към Голгота. А Той, потопен в морето на страданието и мъката, благосклонно се заема за тях: “Не плачете за Мене, а плачете за себе си и за потомството си” Йерусалимските жени оплакваха с искрено сърце Исуса и му съучаствуваха заради горчивата участ. Само че не разбираха причината за това страдание. Затова Исус ги съветва да се откажат от греха, единственото зло, заради което небесният Отец не пощади даже и единородния си Син, натоварил се доброволно с греховете на човешкия род.

     Исусе мой, Ти имаш пълно основание и към мене да отправиш думи на упрек. Колко пъти нарушавах светите Ти заповеди и падах в нови прегрешения. Но сега е часът на милосърдието. Искам с готовност да оплача греховете си и да се разкая за тях.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

От твоята скръб голяма

Искам, Майко, дял да взема

С теб до гроб да плача аз.

 

 

IX СПИРАНЕ

ИСУС ПАДА ТРЕТИ ПЪТ ПОД КРЪСТА

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

     Спасителят е изтощен до краен предел. Той пада трети път под товара на кръста. Може би и в твоя живот е имало такива моменти, когато силите те напуснаха и когато отчаяанието обхващаше цялото ти  същество. Но разбра ли, че тези моменти означаваха за тебе великия час на упованието? Не шепнеше ли ти тогава гласът на Исуса: “Дерзай, и аз познавам такива часове”. Неговото падане ти спечели сили, за да се справиш с всички трудности. Затова не губи смелост. Там където човешката помощ липсва на помощ идва божествената помощ и упованието в Бога.

     Исусе мой, да размишляваш върху третото падане и при това да изпадаш в отчаяние, не означава ли това да вършиш грях, който не заслужава прошка нито в този, нито в онзи свят. Затова от днес нататък аз искам да се уповавам в Тебе и да не падам в отчаяние, защото колкото съм по-беден и притеснен, толкова по-голяма е нуждата ми от тебе.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

С твойто чедо наранено

И от рани уморено

Мъките ще споделя.

 

 

Х СПИРАНЕ

ВОЙНИЦИТЕ СЪБЛИЧАТ ИСУСА

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

     Пристигнал на Голгота Исус е съблечен и лишен от дрехите си. Колко ли мъчително е било за Исуса да пожертва и последното нещо, което още притежаваше. Но той направи и тази жертва, за да те увери в любовта си към тебе. Само любовта е способна за такива жертви и лишения. Любовта и жертвата вървят ръка за ръка заедно. Готов ли си ти да пожертваш всичко най-мило и ценно за Спасителя. Знай, обаче, че Спасителят няма да се задоволи само с привидно лишение. Той има правото да изисква всичко от тебе и ще го изисква дотогава, докато напълно не му се предадеш. Той иска всичката ти любов.

     Исусе мой, Ти се лиши от всичко заради мене. Също и аз искам да се откажа от всичко заради Тебе. Не е необходимо предварително да имаш моето съгласие. Постъпи с мене както Ти е угодно.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

Направи догде живея

Сълзи с тебе все да лея

За разпнатия твой Син!

 

 

XI СПИРАНЕ

ИСУСА ПРИКОВАВАТ НА КРЪСТА

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

     Сега се разгръща най-жестокото зрелище. Исус е прострян върху кръстното дърво, за което Го приковават. Ужасно страдание. Гвоздеите разкъсват нервите, пронизват ставите, раздробяват костите. Той не може вече да се раздвижи. От него се изисква сега само да издържи до край и Той желае това. Не иска да изпълни поканата на фарисеите да слезе от кръста. Върху кръста Той иска да пролее всичката си кръв, за да спаси човешкия род.

     Единадесетата спирка ти припомня, че е необходимо заедно с Исуса да издържиш на кръста. В часове на трудности и изпитания Той ти шепне от кръста: “Остани с мене на кръста като непрекъсната помирителна жертва.

     Исусе мой, не искам да се откажа от Тебе. Не искам да изневеря на думите, които стоят записани върху челото ми, в деня на ръкоположението ми: “Посветен на Бога”. Прикован с Тебе на кръса, искам да постоянствувам до гроб.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

С теб при кръста ще застана

И другар на теб ще стана

На горчивия ти плач.

 

 

XII СПИРАНЕ

ИСУС УМИРА ВЪРУ КРЪСТА

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

     Исус прекара три мъчителни часа върху кръста. След това, като произнесе думите: “Отче, в твоите ръце предавам духа си”, издъхна. Думите на пророка се сбъднаха. Чрез доброволното приемане на кръстна смърт, Исус се пожертва за спасението на човеците, като стана едновремено свещеник и жертва, жертвоприносител и жертва. Днес, върху олтара Исус прави същото. На Голгота жертвоприношението е кръвно, а върху олтара безкръвно. Жертвата и жертвоприносителят са същите. Исусе мой, аз принасям литургичната жертва, следователно и аз трябва да страдам заедно с Тебе. Жертвоприношението трябва да намери отражание в живота ми. Пълна преданост, умиране на стария човек и задълбочен вътрешния живот са белезите на съединението ми с тебе. Разпнати Спасителю, който непрекъснато подновяваш твоята саможертва на любов и я поднасяш на Отца, направи да стана една жертва с Тебе.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

 

Не отвръщай взор от мене

Дево  преблагословена

И стори да плача с теб!

 

 

XIII СПИРАНЕ

ИСУСА СВАЛЯТ ОТ КРЪСТА

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

 

     Исус предаде дух. Страданието отмина. Но тепърва неговата майка ще бъде потопена в горчивината на страданието. Тялото на любимия й Син, разкъсано от раните е свалено от кръста. Скръбна Майко, остави ме да коленича до тебе. Остави ме да ти благодаря загдето страда заради мене. В същия момент до мене достига шепот: бъди уверен, че, ако имаше нещо по-хубаво и по-полезно от страданието моят Син щеше да ти покаже. Но понеже няма друго, затова не се отказвай да пиеш от чашата на страданието.

    Скръбна майко, пробуди в сърцето ми разбиране за голямата стойност, която притежава апостолатът на страданието. Научи ме да приемам страданието не само с примирение, но и с любов. Ако имам дял в Исусовото и твоето страдание, действително ще стана апостол и ще съдействам при спасението на света.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

Дево нека твойта сила

Да ми служи за закрила

Във деня на общий съд!

 

 

XIV СПИРАНЕ

ИСУСА ПОЛАГАТ В ГРОБА

 

Свещеник: Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме,

Всички: Защото чрез светия си кръст си изкупил света.

     По стар еврейски обичай Исусовото тяло е повито в плащаница и положено в новия каменен гроб на Йосиф Ариматейски. Всяко погребение е тъжно и печално. Също и при Исусовото погребение мъката ни обзема, но чудно, тази мъка е примесена с радост. Съвсем несъзнателно, ние мислим за възкресението, което е славно и величаво. Разпяти петък е преход към възкресението. Смъртта и възкресението принадлежат заедно. Нас ни крепи надеждата, че заедно ще възкръснем на нов живот. Посланието на велика Събота казва: “Търсете онова, което е горе, където Христос седи от дясно на Отца си. Вие умряхте и вашият живот е скрит в Христа Господа.”

     Спасителю мой, отведи ме милостиво в мястото, където отведе съкрушения разбоник, разпнат заедно с Тебе и където Ти заедно с Отца и Свети Дух живееш и царуваш от века до века. Амин.

Свещеник: Помилвай ни Господи!

Всички:      Господи, помилвай ни!

 

И умре ли ми телото

Направи та във небето

Слава да наследя аз!

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА МОЛИТВА

 

Всемилостиви Исусе, благодаря ти за небесните благодати, с които ме обсипа през тази набожност. Приеми я като израз на прослава на твоето страдание и като удовлетворение за многобройните ми грехове и като утеха на душите от чистилището.

Исусе, не позволявай цената на твоята скъпоценна кръв да бъде загубена за мене но да ми послужи като залог за вечното блаженство, където ти живееш и царуваш от века до века. Амин.

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.