кръстен път 30

КРЪСТЕН ПЪТ 30

 

ПЪРВО СПИРАНЕ

ИСУС Е ОСЪДЕН НА СМЪРТ

 

ЧЕТЕЦ: Покланяме ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.

ВСИЧКИ: Защото чрез Светия ти кръст си изкупил света.

 

Пилат отговори пак и им рече: „Какво искате да сторя с Този, когото вие наричате Юдейски Цар?”

Те отново закрещяха: „Разпни го!” Пилат им рече: „Та какво зло е сторил Той?” Но те още по-силно закрещяха: „Разпни го!” (Мк 15,12-14)

 

Исусе, осъдиха те на смърт, въпреки това, че си невинен. Не разбирам защо тълпата е така ожесточена… Все пак ти беше приятел на всички, особено на най-бедните и беззащитните. Винаги беше готов да помогнеш на страдащите. Но сега всички те изоставиха, всички те забравиха, всички те предадоха…

Ние също сме от хората, които много често Те изоставят, забравят, предават…

 

Исусе, помогни ни да не позволим на нашето сърце да бъде завладяно от егоизма. Помогни ни никога повече да не предаваме Теб и нашите ближни. Дай ни силата да понесем случаiте, в които ние сме предадени от хората, които обичаме и научи ни винаги да прощаваме, така, както Ти правиш.

 

ЧЕТЕЦ: Смили се над нас, Господи.

ВСИЧКИ: Смили се над нас.

 

Стои майка наскърбена

до кръст тъжно просълзена;

гледа своя син разпнат.

 

ВТОРО СПИРАНЕ

ИСУС ПРИЕМА КРЪСТА ВЪРХУ РАМЕНЕТЕ СИ

 

ЧЕТЕЦ: Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.

ВСИЧКИ: Защото чрез Светия ти кръст си изкупил света.

 

А към всички казваше: „Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и Ме следва.” (Лк 9,23)

 

Исусе, вървиш по пътя към Голгота безмълвен и смирен. Въпреки тежестта на кръста, въпреки умората, въпреки болката, Ти продължаваш напред.

Научи и нас да носим кръста си като Теб. Помогни ни да осъзнаем, че точно в моментите, в които се чувстваме сами и мислим, че никой не може да ни разбере, Ти си най-близо до нас. Обгради ни с Твоето живо присъствие в нашия живот и дай ни сила, за да продължаваме да вървим по Кръстния път на нашия живот, който ще ни доведе при Теб.

 

Господи Исусе, помогни ни да носим всеки ден нашите малки кръстове с Твоето смирение и мълчание. И винаги когато сме на път да се оплакваме и да недоволстваме, помогни ни да си спомним за Теб и за Твоя кръст.

 

ЧЕТЕЦ: Смили се над нас, Господи.

ВСИЧКИ: Смили се над нас.

 

Душата й огорчена

беше люто наранена

от жестоки остър меч.

 

 

ТРЕТО СПИРАНЕ

ИСУС ПАДА ПОД ТЕЖЕСТТА НА КРЪСТА

 

ЧЕТЕЦ: Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.

ВСИЧКИ: Защото чрез Светия ти кръст си изкупил света.

 

Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Но Той бе наранен поради нашите престъпления, бит бе поради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, което ни донесе мир, и с Неговите рани ние се изцелихме. /Ис. 53/

 

Исусе, не можеш повече да издържаш, тежестта на кръста е прекалено голяма и Те поваля на земята.

 Тежестта на нашия грях, на нашата омраза, на нашата завист Те повали на земята…Тежестта на нашите интереси, на нашите желания, на нашите вещи те накара да вкусиш кал. Господи, Ти падна, за да предпазиш нас от падане; помогни ни да се научим и ние да се грижим за нашите братя, дори с цената да паднем на земята като Теб.

 

Исусе, Ти каза: „Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно; блажени скърбящите, защото те ще се утешат; блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят; блажени милостивите, защото ще бъдат помилвани; блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога; блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии… Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят заради Мене; радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата.”

 

ЧЕТЕЦ: Смили се над нас, Господи.

ВСИЧКИ: Смили се над нас.

 

Колко тъжна и печална

беше майката най-славна

на единороднии син.

 

ЧЕТВЪРТО СПИРАНЕ

ИСУС СРЕЩА МАЙКА СИ

 

ЧЕТЕЦ: Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.

ВСИЧКИ: Защото чрез Светия ти кръст си изкупил света.

 

А Исус, като видя майка Си и стоящия там ученик, когото обичаше, казва на майка Си: „Жено, ето сина ти!” После казва на ученика: „Ето майка ти!” (Йо 19,26-27)

 

Господи, Твоята Майка върви след Теб по пътя на кръста. Върви заедно с Теб, страда заедно с Теб, и заедно с Теб спасява света.

По същия начин Мария придружава и нас по нашия кръстен път. По същия начин, по който следва Сина си. Със същото внимание, със същата загриженост, със същата любов. Да, придружава ни, защото Исус я направи и наша майка.

 

Господи, благодарим Ти за дара на Твоята Майка. Благодарим Ти затова, че в каквато и ситуация да се намираме имаме някой, на когото можем да разчитаме безрезервно.

Радвай се, благодатна Мария, …

 

ЧЕТЕЦ: Смили се над нас, Господи.

ВСИЧКИ: Смили се над нас.

 

Кой от нас като съзира

Боже майка да премира

може сълзи да не лей.

 

ПЕТО СПИРАНЕ

СИМОН КИРИНЕЕЦ ПОМАГА НА ИСУС ДА НОСИ КРЪСТА

 

ЧЕТЕЦ: Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.

ВСИЧКИ: Защото чрез Светия ти кръст си изкупил света.

 

И накараха някого си Симон Киринеец, баща на Александър и Руф, както минаваше на връщане от полето, да носи кръста Му. (Мк 15,21)

 

Господи, на нас също ни се случва, минавайки покрай някой, да го видим, че страда, че не може повече да носи кръста си. Но много често или почти никога не сме склонни да дарим помощта си, правим се, че нищо не сме видели, че нищо не сме разбрали. Мислим си: „Защо ни е да се месим, не е наша работа… Нека всеки сам се оправя…”

Исусе, научи ни, и ние като Симон, да помагаме на хората, които срещаме по пътя си. Помогни ни да им подаваме ръка винаги когато е необходимо, за да могат да се изправят и да продължат да носят кръста си.

 

Исусе, помогни ни да открием, че е много по-хубаво да даряваш, отколкото да получаваш. Дай ни радостта да поставим нашия живот в служение на нашите ближни.

 

ЧЕТЕЦ: Смили се над нас, Господи.

ВСИЧКИ: Смили се над нас.

 

Кой би могъл да не тъжи

искрено и без да лъже

кога девата бледней.

 

ШЕСТО СПИРАНЕ

ВЕРОНИКА ИЗБЪРСВА ЛИЦЕТО НА ИСУС

 

ЧЕТЕЦ: Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.

ВСИЧКИ: Защото чрез Светия ти кръст си изкупил света.

 

Моето сърце ти каза: „Лицето Ти ще търся, Господи; да не скриеш от мене лицето си; да не отхвърлиш с гняв слугата си.” (Пс. 27, 8-9)

 

Какво облекчение Ти донесе жеста на Вероника. Ако се беше поколебала дори миг, вече щеше да е късно. Но тя преминава през войниците и достига до Теб, за да избърши обляното Ти с кръв лице.

Колко лица срещаме и ние всеки ден… Господи, благодарим Ти, че ни обичаш толкова много и ни даряваш хора, които да избърсват лицата ни, сълзите ни, страданията ни, притесненията ни… Сега и ние Те молим да ни покажеш накъде да тръгнем, кое лице да избършем, на кого да помогнем, кого да прегърнем; но най-вече Те молим във всички тези лица да открием Твоето лице.

 

Исусе, помогни ни да бъдем за всички източници на мир, спокойствие и облекчение. Не позволявай да затваряме сърцата си за нашите братя от страх или егоизъм.

 

ЧЕТЕЦ: Смили се над нас, Господи.

ВСИЧКИ: Смили се над нас.

 

За греха на своите чада 

майка и син без пощада

претърпяват зли тегла.

 

СЕДМО СПИРАНЕ

ИСУС ПАДА ЗА ВТОРИ ПЪТ ПОД ТЕЖЕСТТА НА КРЪСТА

 

ЧЕТЕЦ: Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.

ВСИЧКИ: Защото чрез Светия ти кръст си изкупил света.

 

Всички, които ме гледат, подиграват ми се, свиват устните си, клатят глава и казват: „Той се уповава на Господа, нека го избави, нека го избави, понеже има благоволение в него.” (Пс 22,7-8)

 

Исусе, за втори път падаш по пътя към Голгота. Тежестта на кръста става все по-силна, но Ти правиш усилие и отново се изправяш на крака. Готов си да продължиш Твоя път; път, който ще Те отведе до смъртта; смъртта, която ни донася спасението.

 

Господи, дари ни Твоята сила, за да можем да се изправяме след всяко падане под тежестта на нашите грехове, слабости и недостатъци.

 

ЧЕТЕЦ: Смили се над нас, Господи.

ВСИЧКИ: Смили се над нас.

 

Този който бе родила

изоставен и без сила;

ето че предава дух.

 

ОСМО СПИРАНЕ

ИСУС УТЕШАВА ЙЕРУСАЛИМСКИТЕ ЖЕНИ

 

ЧЕТЕЦ: Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.

ВСИЧКИ: Защото чрез Светия ти кръст си изкупил света.

 

И след Него вървяха няколко жени, които плачеха и жалееха за Него. А Исус се обърна към тях и рече: „Дъщери йерусалимски, не плачете за Мене, а плачете за себе си и за чедата си.” (Лк 23,27-28)

 

Плачат, ридаят… Разбираемо е, виждат Го в такова ужасно състояние. Но Той им казва да не плачат само за Него, но да плачат също и за греховете на човечеството. Тази покана Исус отправя и към нас. Иска да плачем за хората, които продължават да Го осъждат на смърт и днес; за хората, които продължават да са безразлични към мъката и страданието на своя ближен; за хората, които мислят единствено и само за себе си.

 

Господи, знаем, че Ти не искаш само нашите сълзи, но най-вече нашата искрена помощ към най-бедните и нуждаещите се братя. Научи ни да раздаваме на всички около нас Твоята Любов, Милосърдие и Прошка.

 

ЧЕТЕЦ: Смили се над нас, Господи.

ВСИЧКИ: Смили се над нас.

 

О ти майко милостива

с тебе ний благочестива

позволи ми да скърбим.

 

ДЕВЕТО СПИРАНЕ

ИСУС ПАДА ЗА ТРЕТИ ПЪТ ПОД ТЕЖЕСТТА НА КРЪСТА

 

ЧЕТЕЦ: Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.

ВСИЧКИ: Защото чрез Светия ти кръст си изкупил света.

 

Макар и да е Божи Син, Той се научи на послушание чрез онова, което претърпя; и като се усъвършенства, стана за всички, които Му са послушни, пример за вечно спасение. (Евр 5,8-9)

 

Исусе, още веднъж падна на земята, повален от мъката, болката, изтощението… Но въпреки всичко намери сили и стана отново. По този начин ни казваш, че броят на нашите падения не е от значение, важното е след всяко от тях да намерим сили да се изправим и да продължим напред. Караш ни да разберем, че пред Твоите очи най-голяма стойност имат не греховете ни, но желанието ни да се разкаем за тях и да тръгнем по пътя на Спасението.

 

„Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.” Господи, не позволявай трудностите и изпитанията да ни обезкуражават и отегчават. Помогни ни да си спомняме, че не сме сами по кръстния път на нашия живот, че Ти вървиш заедно с нас.

 

ЧЕТЕЦ: Смили се над нас, Господи.

ВСИЧКИ: Смили се над нас.

 

Разпали ти огън силен

в сърцата ни обилен

да пламти до вечността.

 

ДЕСЕТО СПИРАНЕ

ИСУС Е СЪБЛЕЧЕН И ЛИШЕН ОТ ДРЕХИТЕ СИ

 

ЧЕТЕЦ: Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.

ВСИЧКИ: Защото чрез Светия ти кръст си изкупил света.

 

„Разделиха дрехите Ми и за одеждата Ми хвърлиха жребий.” (Пс 22,18)

 

Господи, отнеха Ти и последното нещо, което Ти беше останало – Твоята дреха. Сега не Ти остава нищо друго освен мъката, изтощението, страданието. Лицето Ти е обляно в кръв, тръните от венеца се забиват все по-навътре, болката става все по-непоносима… Тялото Ти е покрито с рани, с белези от камшици… Но Ти приемаш всичко това от любов към всеки един от нас.

Молим Те, Исусе, помогни ни да приемем страданието като част от нашия живот. Като средството, което ще ни доведе при Теб.

 

Исусе, отнеха Ти всичко, което можаха, но не успяха да забранят на сърцето Ти да обича. Не успяха да унищожат Твоята велика любов. И знам, че днес, точно сега, в този момент Ти ни прегръщаш с тази огромна и безкрайна Любов!

 

ЧЕТЕЦ: Смили се над нас, Господи.

ВСИЧКИ: Смили се над нас.

 

Дор сърце у нас се движи

нека всеки се погрижи

да пострадат с Христа.

 

ЕДИНАДЕСЕТО СПИРАНЕ

ИСУС Е ПРИКОВАН НА КРЪСТА

 

ЧЕТЕЦ: Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.

ВСИЧКИ: Защото чрез Светия ти кръст си изкупил света.

 

Защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е пратил. (Йо 6,38)

 

Господи, колко мъчително е било забиването на пироните в ръцете и нозете Ти. Каква ужасна и непоносима болка… Кръвта облива цялото Ти тяло…

„Болката беше нетърпима, но Аз я понесох заради теб и заради твоите братя. Дори да трябваше да бъда разпнат само заради един човек, аз щях да го понеса, защото Любовта Ми е безгранична. Моето прободено сърце няма да престане да ти повтаря колко много те обичам!”

 

Господи Исусе, разпнат на кръста от любов към вички нас, помогни ни да обичаме всички хора, които срещаме по кръстния път на нашия живот. И когато някой ни причини зло, дай ни силата да извикаме като Теб: „Отче, прости им, защото не знаят какво правят!”

 

ЧЕТЕЦ: Смили се над нас, Господи.

ВСИЧКИ: Смили се над нас.

 

До кръста ний да застанем

и никога да не престанем

плач Мариен да делим.

 

ДВАНАДЕСЕТО СПИРАНЕ

ИСУС УМИРА НА КРЪСТА

 

ЧЕТЕЦ: Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.

ВИЧКИ: Защото чрез Светия ти кръст си изкупил света.

 

И Исус извика със силен глас и рече: „Отче, в Твоите ръце предавам духа си!” И като рече това, издъхна. (Лк 23,46)

 

Господи, Ти умря на кръста. Но Твоята смърт не е една незначителна смърт, тя има смисъл и стойност, защото Ти не умря за себе си, а за всички нас. Твоята смърт е знак на Твоята прошка. По този начин нашата смърт също получава едно ново значение – тя се превръща в път към истинския живот с Теб.

Един ден ще се срещнем с нея очи в очи. Господи, бихме желали тази среща да бъде възможно най-безболезнена. Но затова е необходимо да умираме по малко всеки ден. Да умира нашият егоизъм, нашият грях, нашата гордост, нашето безразличие.

 

Господи Исусе, благодарим Ти затова че умря за нас Помогни и на нас да умрем за Теб, да умрем за нашите братя!

 

ЧЕТЕЦ: Смили се над нас, Господи.

ВСИЧКИ: Смили се над нас.

 

В сърце си аз желая

все да нося дор живея

раните Исусови.

 

ТРИНАДЕСЕТО СПИРАНЕ

ИСУС Е СВАЛЕН ОТ КРЪСТА

 

ЧЕТЕЦ: Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.

ВСИЧКИ: Защото чрез Светия ти кръст си изкупил света.

 

И ето, един човек на име Йосиф, който беше човек добър и праведен, който не беше се съгласил с намерението и делото им, човек, който очакваше Божието царство, отиде при Пилат и поиска Исусовото тяло. (Лк 23,50-52)

 

Господи, тялото Ти е свалено от кръста и предадено в ръцете на Твоята майка, която Те прегръща, както тогава, когато беше малък. Каква трогателна и мъчителна гледка, колко тъжни погледи, колко викове, колко сълзи…

Ние обаче знаем, че след смъртта следва и възкресението, затова нашата мъка е изпълнена и с надежда за новия живот, за истинския живот, за вечния живот с Теб в прегръдката на Бог Отец.

 

„И вие сега сте наскърбени, но Аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме.” (Йо 16,22)

 

ЧЕТЕЦ: Смили се над нас, Господи.

ВСИЧКИ: Смили се над нас.

 

С тебе дай да плача мила

щото ти си най любима

кога син ти страдаше.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТО СПИРАНЕ

ИСУС Е СЛОЖЕН В ГРОБА

 

ЧЕТЕЦ: Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.

ВСИЧКИ: Защото чрез Светия ти кръст си изкупил света.

 

Йосиф, като взе тялото, обви Го в чиста плащаница, и Го положи в своя нов гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък на гробната врата, отиде си. (Мт 27,59-60)

 

Господи, тялото Ти е положено в гроба. На входа му е поставен един огромен камък и Ти оставаш вътре сам в тишината на смъртта. Сълзите продължават да се стичат от очите на хората, сърцата им продължават да бъдат тъжни.

Но ние знаем, че след малко ще възкръснеш и ще победиш завинаги смъртта, болката, тъгата.

 

Господи, Твоят гроб е надежда за света. Върху този празен гроб, който е свидетелство за Твоето възкресение, църквата гради цялата си вяра. Научи ни, Господи Исусе, непрестанно да усъвършенстваме вярата си в Твоето възкресение, защото в него се съдържа и нашето възкресение.

 

ЧЕТЕЦ: Смили се над нас, Господи.

ВСИЧКИ: Смили се над нас.

 

O Исусе наша сила

зарад твойта майка мила

нас във рая заведи.

 

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.