кръстен път 23

КРЪСТЕН ПЪТ 23

 

Милостиви Спасителю, със смирено сърце ти се покланяме като на свой Господ и Бог. Разкайваме се за своите грехове, защото с тях сме наранили твоята доброта. Нека размишление върху твоя кръстен път да бъде като удовлетворение за нашите грехове и нека според твоята воля да помогне на нас и на душите в чистилището.

 

I. Исус е осъден на смърт.

 

Пилат осъжда на смърт Исуса Христа. Той охотно приема смъртната присъда, за да отстрани от нас присъдата на вечната гибел.

Господи Исусе Христе, ти от любов към нас си приел болезнена и позорна смърт на кръста. Нека опознаем наистина нашите грехове, които са причина за твоята смърт, от сърце да се разкаем за тях, и така да бъдем освободени от вечната гибел.

 

II. Исус приема кръста на рамото си.

 

Исус Христос взема на раменете си кръста, натежал от нашите грехове. Така иска да освети и да облекчи всички кръстове в нашия живот.

Господи Исусе, ти заради нас взе върху себе си тежкия кръст. Нека и ние от любов към тебе да приемаме кръстовете на страданието и с охотно сърце да ги носим като покаяние за нашите грехове.

 

III. Исус пада за първи път под кръста.

 

Безмилостно бичуван и с тръни увенчан Исус е вече толкова немощен, че под тежестта на кръста пада на земята.

Исусе, ти понесе тежкия кръст и под него падна. Това беше тежестта на нашите грехове. Горещо те молим, заради заслугите на това падение, предпази ни от всяко грешно падение, та със нашите нови грехове да не размножаваме твоите рани.

 

IV. Исус среща прескръбната си Майка.

 

Какво болезнено чувство пронизва сърцето на Дева Мария, когато вижда своя Син, Господ и Бог, така унизен и опозорен. Каква болка и тежест обхваща Сърцето на Исус, когато вижда своята Майка, пълна с мъка и скръб.

Господи Исусе, заради тази болезнена среща молим те, да запалиш в нашето сърце истинска любов към твоята пресвета Майка. А ти, Майко Божия, изпроси ни от твоя Син благодатта, та в нашето сърце никога да не угасне спомена за неговото страдание.

 

V. Симон помага на Исус да носи Кръста.

 

Господ Исус трябва да е много изнемощял по този болезнен път, щом войниците принуждават Симон Киренейски да му помогне да носи кръста. Боят се да не би да умре преди да го разпънат.

Господи Исусе, ти заради нас стана немощен и слаб. Поради твоята любов те молим, нека и ние да ти помагаме да носиш кръста, като с християнско търпение понасяме всички трудности на нашия живот.

 

VI. Вероника избърсва лицето на Исус.

 

Господ Исус си избърсва обляното с кръв лице с кърпата, която му подава Вероника. От благодарност към нея отпечатва на кърпата своя лик.

Господи Исусе, Ти си възнаградил любезната услуга на Вероника с кървав отпечатък на Твоето свето лице. Смирено ти се молим, отпечатай Твоето страдание дълбоко в нашите души, за да не забравяме никога за него.

 

VII. Исус пада за втори път под кръста.

 

Мъките на Исуса под кръста допринасят и за второ падане. Нашите постоянно повтарящите се грехове увеличават тези падания още повече.

Милостиви Исусе, много пъти вече си ни простил, но за съжаление ние отново сме те наранили. Молим те, заради заслугите на това второ падане да ни дадеш сили, да постоянстваме в твоята благодат и повече да не изпадаме в предишните грехове.

 

VIII. Исус утешава йерусалимските жени.

 

Исус казва на жените: “Не плачете за мене, а плечете за себе си и за чедата си.” Да се научим от Исус, че трябва да оплакваме по-добре своите вини, отколкото да жалеем за неговите мъки, които самите ние сме причинили.

Господи, дари ни благодатта, та при погледа на твоето страдание да си спомним за собствените си грехове и да ги оплакваме със сълзи на съжаление.

 

IX. Исус пада за трети път под кръста.

 

Исус е все повече изнемощял и на баира на Калвария под тежестта на кръста пада за трети път на земята. Причина за това падане е нашата крехкост и непостоянството в доброто.

Исусе, ти неизчерпаем извор на всички благодати, само заради нас си така изнемощял. Бъди ни сила в нашите слабости, за да превъзмогваме всички изкушения, да избягваме възможностите за грях, да постоянстваме във вършенето на добро и чак до смъртта да останем нравствено съвършени.

 

X. Исус е съблечен от дрехите си.

 

Свърши пътя с кръста. Сега от светото тяло на Исус насилствено и безсрамно събличат дрехите. Изсъхналите рани отново се отварят и болките се възвръщат.

Исусе, заради грешните копнежи на нашето тяло и заради греховете на нечистотата е трябвало да претърпиш болезнено и безсрамно отнемане на дрехите Ти. Дари ни благодатта да превъзмогваме всички срамни мисли и желания и чак до смъртта си да водим чист и нравствен живот.

 

XI. Исус е разпнат на кръста.

 

Исус преживява неописуеми болки, когато неговото наранено тяло разпъват на кръст и го заковават върху него с железни гвоздеи.

Исусе, мъченията на разпъването за нашите грехове си понасял единствено от любов към нас. Напълни нашите сърца с отвращение спрямо греха и с любов към тебе. Чрез въздържание искаме да разпънем на кръст самите себе си и всички проблеми и неудобства да понасяме от любов към тебе.

 

XII. Исус умира на кръста.

 

Да се вгледаме в разпнатия Господ Исус. На кръста издигнат между небето и земята три часа страда в море от мъки и болки. Душа си предава на Отца, наклонява глава и за нас умира.

Разпнати Исусе, ти умря чрез такава горчива смърт, само за да облекчиш нашата смърт и да ни подсигуриш вечния живот. Нека да живеем само за тебе и след смъртта, която приемаме с благодарност като наказание за греховете, да се озовем във вечното спасение.

 

XIII. Исус е свален от кръста.

 

Никодим и Йосиф Ариматейски свалят от кръста тялото на Исус и го слагат в скута на Дева Мария. Пълна със скръбта го държи в обятието си и с любов го прегръща.

Скръбна Майко Божия, в обятието си държиш мъртвото тяло на този, който умря за нас. Заради скръбта на твоето сърце  молим те, вземи и нас в своята майчинска прегръдка, за да останем под твоето покровителство през живота и на смъртния ни час, и така да постигнем спасението.

 

XIV. Исус е сложен в гроба.

 

Учениците със свето страхопочитание полагат тялото на Исус в гроба, в който почивало до третия ден, когато Исус славно възкръснал.

Господи Исусе Христе, благодарим ти за всички мъки, които претърпя за нас. Заради достойното погребение на твоето тяло, молим те, та добре подготвени все по-често да те приемаме с чисто сърце чрез Евхаристичното тайнство и така и ние да си подсигурим славно възкресение.

 

XV. Исус е възкръснал.

 

Исус е победител на смъртта. Възкресението е дар от Отца. Любовта побеждава. Обещанието на небесния Отец се изпълни. Дошъл да прибере Сина си, да го постави от дясната си ръка. А ние от коя страна ще бъдем? Възкресението на Исус е също нашето възкресение. Възкресение на нашите тела. Помогни ни Господи да умеем да умрем с Теб и така да живеем с Теб във вечността.

 

Заключителна молитва

Милостиви Исусе, благодаря ти за небесните благодати, с които ме обсипа през тази набожност. Приеми я като израз на прослава на твоето страдание и като удовлетворение за многобройните ми грехове и като утеха на душите от чистилището.

Исусе, не позволявай цената на твоята скъпоценна кръв да бъде загубена за мене но да ми послужи като залог за вечното блаженство, където ти живееш и царуваш от века до века. Амен.

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.