кръстен път 14

КРЪСТЕН ПЪТ 14

 

I. Исус е осъден на смърт

 

Свърши се, дойде часът: ето Син Човеческий се предава в ръцете на грешниците” (Мк 14,41).

 

О, Исусе!. Дай ми малка част от Твоето благородство и безропотна готовност за саможертва. Това ще ме направи силна за да се лиша и аз от нещо в името на другия до мен. Моите грехове, са твоята смъртна присъда. Безразличието ми към моите грехове, е моята смъртна присъда.

 

II. Исус приема кръста на рамото си

 

Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва” (Мк 8,34).

 

О, Исусе! Дай ми сила и търпение за да се справям с тежестта на изпитанията в днешния ми живот. Нека ежедневните трудности не ме разколебават да следвам Твоите стъпки.

 

III. Исус пада за първи път

 

Много са нашите грехове, затова и тежестта е непосилна. О, Исусе, направи така, че и аз да намирам сили да се изправям отново.

 

IV. Исус среща прескръбната си майка

 

Майчиното сърце! Колко болка може то да побере? Колко вяра има в него, за да приеме предопределената жертва? О, Марийо, направи ме силна като теб.

 

V. Киринеецът помага на Исуса да носи кръста

 

Тази е моята заповед: да любите един другиго, както Аз ви възлюбих. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели” (Ио 15, 12-13).

 

О, Исусе! Помогни ми, да помагам на другите. Помогни и на другите, да помагат на мен. Само любовта и взаимопомощта между хората осмислят Твоята саможертва.

 

VI. Вероника избърсва лицето на Исус

 

О, Исусе! Нека ликът на Твоите страдания бъде вечен печат в моето сърце.

 

VII. Исус пада за втори път под кръста

 

“Отче, да щеше да отклониш от Мене тая чаша! Но нека не бъде Моята воля, а Твоята” (Лк 22, 42).

 

О, Исусе! Горчива е Твоята чаша и тежък е нашият кръст, който Ти носиш. Но Ти намери сили да я изпиеш и да се изправиш отново, поемайки по пътя на себеотрицанието. Бъди с нас Господи, когато и ние падаме на колене, за да не падаме духом!

 

VIII. Исус утешава Йерусалимските жени

 

А Исус, като се обърна към тях, рече: дъщери Йерусалимски, не плачете за Мене, а плачете за себе си и за чедата си”
(Лк 23, 28).

 

Да, нашите грехове и греховете на нашите деца са нещото, за което наистина трябва да скърбим! Нека никога не губим способността да виждаме “гредата” в нашите очи и в очите на деца ни.

 

IX. Исус пада за трети път под кръста

 

“…и за тях Аз посвещавам Себе си та и те да бъдат осветени чрез истината” (Ио 17, 19).

 

Колко любов е нужна за едно такова посвещение? По силите на човек ли е една такава саможертва? Само Ти Господи можеш да обичаш света така, че да вдигнеш за трети път неговите грехове върху плещите си.

 

X. Войниците събличат дрехите на Исус

 

Ония, които Го разпнаха, разделиха дрехите Му, хвърляйки жребий, кой какво да вземе” (Мк 15, 24).

 

О, Исусе! Каква ли мъка си изпитал при тази гледка – да се жертваш за тези, които дори в смъртния Ти час не се посвиниха да проявят алчността и дребнавостта си. Но Ти прости, прости и на тях!

 

XI. Исус е закован на кръста

 

“А Исус говореше: Отче! прости им, понеже не знаят що правят” (Лк 23, 24).

 

Трудно е, ужасно е трудно за нас хората да разберем тези Исусови думи. Дори в смъртния си час, Той се моли за нас, неговите палачи. Няма гняв, няма омраза. Само любов и прошка! А ние готови ли сме да прощаваме така? Понякога ни е трудно да простим на приятел, а Той прости на враговете си.

 

XII. Исус умира на кръста

 

“Исус като извика с висок глас, рече:Отче! в твоите ръце предавам духа Си. И това като каза, издъхна” (Лк 25, 46).

 

О, Исусе! Помогни ни и ние да посрещнем с достойнство смъртния си час и с Твоето има на уста да предадем на Бог душата си.

 

XIII. Исус е снет от кръста

 

А Йосиф като купи плащеница, сне Го, па Го обви в плащеницата и Го положи в гроб изсечен в скала” (Мк 15, 46).

 

О, майко скърбяща! Поклон пред болката, изпитана от теб, държейки в ръце снетия от кръста твой син!

 

XIV. Исус е сложен в гроба

 

Един велик край поставя едно велико начало! Исусовият земен живот е поканата. Нека се постараем нашият земен живот да бъде достоен неин отговор.

 

XV. Исус възкръсва

 

“Тома му рече: Господи, не знаем къде отиваш; и как можем да знаем пътя? Каза му Исус: Аз съм пътят, истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене”
(Ио 14, 5-6).

 

Три думи, съдържащи цялото Евангелие!

Пътят, защото вярата в Исус е компас, който привежда житейския ни кораб към спасителното пристанище.

Истината, защото Исус е Бог, а Бог е единствената и вечна истина.

Животът, защото Исус ни дава земния живот, дава ни повели как трябва да го живеем, и накрая – дава ни и вечен живот.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.