кръстен път 10

КРЪСТЕН ПЪТ 10

 

Боже мой, ние правим този кръстен път, за да изкупим нашите грехове, за да осветим нашите страдания, за да придобием благодатта, за да живеем добре и да умрем добре, да спечелим от това упражнение облекчение на душите в чистилището, също и за нашите починали родители, благодетели и приятели, които са ни предшествали.

 

I. Исус е осъден на смърт

 

Пилат е на съдийския си стол, а Синът Божи е в неговите нозе, в качеството на престъпник ! Един смъртен, един грешник върху трона, а Самият невинен, един Бог в нозете на Пилат. Пилат, от страх да не изгуби властта си под влиянието на озверената тълпа, която под влиянието на водачите си вика: “Разпни го, разпни го!” Хората чакат Пилат да произнесе смъртната присъда над Исус и да им го предаде.

 

II. Исус приема кръста на рамото си

 

След произнасяне на смъртната присъда  Исус приема без роптания Кръста и поема трудния път към Голгота. По пътя Той вижда тук-там полуизсъхнали маслинови клонки, а само преди няколко дни го посрещнаха тържествено със свежи маслинови клонки и “Осанна, осанна”, а днес същата тази тълпа го хули и злорадства. Всичко това Исус понася с мълчание и търпение.

 

III. Исус пада за първи път под кръста

 

Какво ликуване за неприятелите на Исус! Какво богохулство, когато го виждаме да пада ! И ние колко пъти постъпваме нечестно към набожността и как нашите неприятели се радват на паденията и нещастията ни. Подкрепи нашите стъпки, о Исусе, по пътя на Твойте свети закони.

 

IV. Исус среща прескръбната си Майка

 

Каква трогателна среща! Син и Майка се срещат. Поглеждат се с натъжени и просълзени очи, без да си проговорят. Синът и Майката са се принесли в жертва за нас. Това пожертвование е така болезнено, а ние ще останем ли безучастни без да обикнем тези свети сърца на Исус и Мария.

 

V. Киренеецът помага на Исуса да носи кръста

 

Когато ни сполетява една тъга, едно огромно огорчение, една трудност или умора в житейския ни път – Подкрепата ни е Исус ! Самият Той е, който ни позволява да вземем участие в носенето на неговия Кръст! Колко пъти и ние сме отхвърляли носенето на Кръста с роптания ?

 

VI. Вероника избърсва лицето на Исус

 

Каква смелост от страна на тази Света жена ? Как тя не се страхува от хорското презрение, но всъщност какво възнаграждение предстои за нейната вяра? Божествените черти на лицето Му са се отпечатали върху кърпата, с която тя Му избърсва окървавеното, изпотеното лице от мъчителния път и тежестта на Кръста. Ние християните приемаме за огледало това свято лице, съзерцавайки го.

 

VII. Исус пада за втори път под кръста

 

При това ново падане, отново оскърбления, отново подигравки. Ние виждаме, че Исус е неустойчив, нестабилен от безчестията. Такава покорност, такова смирение, не са ли достатъчни да излекуват нашите пороци: горделивост, завист, омраза към ближния ?

 

VIII. Исус утешава Йерусалимските жени

 

Не плачете за мен ! Има една по-голяма мъка, една по-голяма злина за оплакване, вашите мъки, казва ни Исус! Ах, ние Те слушаме, ние Те разбираме. Това е грехът, който е най-голямата от всички злини. Ние често го извършваме с лекота. Често пъти го изповядваме така студено и често пъти отново и отново падаме. О, Боже, осветли ни и докосни нашите сърца!

 

IX. Исус пада за трети път под кръста

 

Защо е това трето падане, Исусе ? Ти си Божествената сила. Исус казва на всеки от нас : “Дете мое, само три пъти ли си падал? Аз падам трети път, за да те науча и за да ти помогна да се изправиш от твоите падения, да се откажеш от твоите лоши наклонности и привички в живота. Твоят грях ми причинява болка, но не губи кураж и вярвай винаги в Мене”.

 

X. Войниците събличат дрехите на Исуса

 

Какво чувстваш, Исусе, когато снемат от Теб залепналите за раните ти дрехи. Исус се отправя към нас с думите: “Мое дете, Аз принасям в жертва всичко на моя Отец за теб, защото знам, че ти ще придобиеш полза от моето страдание, и ще получиш облекчение и опрощение за човешките грехове. Твоята сила е в моите страдания”.

 

XI. Исус е прикован на кръста

 

Да се пренесем  на Голгота, където чуваме да се носи в пространството ехото от ударите на чука при приковаването на Исус на Кръста. Да положим ръката си върху раните на Исус, причинени от гвоздеите. Това ни поражда у нас тръпка и ни кара да треперим. Но затова ние сами сме виновни, заради извършените грехове. Проклети да са греховете, по-добре да умрем, отколкото отново да ги извършим!

 

XII. Исус умира на кръста

 

Христос виси на Кръста, с благ, умиращ поглед и кротко Божествено лице, а вън от града на едно дърво виси обесен един предател с отворени страшни и сатански очи и още по-страшно лице. На дървото виси подлостта, а на Кръста-любовта. Тук стоят две царства: царството на любовта и царството на подлостта.

Христос, с приковани нозе, ни очаква за да ни прегърне с протегнати ръце, с наведена глава да ни даде целувката на помирението, с прободено сърце да ни приеме отново. О, Исусе, и ние ще Те обикнем, както Ти ни обикна.

 

XIII. Исус е снет от кръста

 

О. Марио! Скърбяща Майко! Позволи ни да  се приближим до мъртвото тяло на Исус!

Мария казва на всеки един от нас: “Мило, мое дете, ела, погледни бледото и обезобразено лице на моя възлюбен Син, погледни Неговите угаснали очи, погледни Неговата затворена уста, погледни Неговите прободени ръце и нозе, погледни Неговото прободено сърце, преброй раните по Неговото тяло! Ето тук е Божията справедливост! Ето тук е любовта на Исус!

 

XIV. Исус е сложен в гроба

 

Нека всеки от нас каже : “Душо моя, иди при гроба на Исус, чрез Светото Причастие. Направи, Боже мой, една нова гробница, почистена от мръсотията на греха, една гробница изсечена в скалата, чрез моята вяра да Ти служа. Не допускай, Господи, Боже, да имам нещастието отново да Ти причиня, смъртта чрез греха.

 

XV. Исус Възкръсва

 

Исус излиза от гроба, от блясък осветлен, с прославено тяло. Чрез своето възкресение, той победи смъртта. Аз съм възкресение и живот-казва Исус. Да се радваме с църквата и пеем Аллелуя. О славни Спасителю, молим те, чрез твоето възкресение да възкресиш нашето тяло и в небето да го прославиш.

 

Молитва

Сега след като проследихме трудният път, който измина Исус от двора на Каяфа до Голгота и всеки един от нас да падне на колене и да каже със съкрушено сърце на Исус Спасителя: “Господи, Ти всичко знаеш. Ти знаеш, че съм слаб и не мога да устоя на изкушението, нямам сили да се противопоставя на изкушенията, които Ти позволяваш, за да изпиташ верността ми към Теб. Исусе, аз не смея да искам от Теб, сега нищо друго, освен милост и прошка за моите грехове, за моето безверие. Прости ми, Исусе, прости ми и ми дай отново Твоя мир. Моите крака няма да прекрачат повече прага на порока, моите устни няма да ти дадат повече предателската целувка на Юда. Моите ръце ще захвърлят далеч привлекателните монети на греховните съблазни, с които не може да се купи нищо друго освен тая ужасна нива на порока. И още един път, прости ми, Господи! Прости ми завинаги с великодушието на Твоето сърце и със силата на Твоята любов и бъди в живота ми Спасител мой, и през вечността винаги бъди мой Бог и Цар. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.