Dominus Vobiscum

За всеки ден

Mon Capelin

На всички които не искат да  останат с любовта си в половин път.

Книжка с размишления за младите, преведена е освен на български език и на украински, чешки, руски и полски.

Защо стана така популярна? Понеже беше написана като отговор на непременна нужда. Беше написана с любов към Бог и с любов към хората.

Не възникна в мирна и свободна среда. Възникна по време на много тежки обстоятелства, в които авторът живя. През 50-те години на миналия век беше като преследван свещеник и монах.

Тази книжка въздейства на младите, най-вече между 15-25 години. На тези, които търсят Бог и смисъла на живота, им показва как да станат пълноценни хора и автентични християни.

–-

Съдържание

защо тези размишления – молитва сутрин – молитва вечер – молитва през деня -свята Литургия -тайнство покаяние – духовни упражнения
защо се прави знака на Кръста – какъв е смисъл и значението на молитвата Отче наш
по примера на живота и словата на Исус
родил се от Дева Мария…
страдал при Понтийския Пилат…
възкръсна както е казал…
моите лични отношения към Исус
Неговото Сърце

„не зная дали има Свети Дух“  (Деяния на Апостолите)

Христос и Църквата – това е едно

нашето отечество е в небето

да обичаш значи да искаш да обичаш

Исповедта и Причастието

Вяра Надежда Любов

наредено беше на човек веднъж да умре… И след смъртта има съд…

моето име християнин… моето действие в живота си

примерът на светците

още няколко последни размишления