допълнение

допълнение

Mon Calepin ЗА ВСЕКИ ДЕН издание на български ДОПЪЛНЕНИЕ   1.              Филип, който мене вижда, вижда и Отец (ср. Йоан 14, 9)  Езикът е голямо познаващо средство… Искаш да бъдеш психолог, познавач на хората? – Обърни внимание какво казват. Искаш да бъдеш и теолог? Искаш да познаваш Бог? Обърни внимание на неговия език, неговото Слово,…

дадоха ни пример

дадоха ни пример

Mon Calepin ЗА ВСЕКИ ДЕН издание на български ДАДОХА НИ ПРИМЕР   Щом те, защо не и ти, Августин?   Йоан Кръстител  Той беше още момче, много по-малък от теб, когато отиде в пустинята. Одеждата от косъм на камила, кожения пояс на бедрата, живота под гол небосклон, където трябва да издържа на студа на нощите…

живот мой всекидневен

живот мой всекидневен

Mon Calepin ЗА ВСЕКИ ДЕН издание на български ЗА СМЪРТТА И ЗА ВСИЧКО СВЪРЗАНО С НЕЯ    Наредено беше на човек веднъж да умре… И след смъртта има съд…   Бог  Господи, в тази молитва ще говоря с Теб и ще говоря на Теб, това значи, че ще Те хваля. Тъй като Ти нямаш сенките…

за смъртта и за всичко свързано с нея

за смъртта и за всичко свързано с нея

Mon Calepin ЗА ВСЕКИ ДЕН издание на български ЗА СМЪРТТА И ЗА ВСИЧКО СВЪРЗАНО С НЕЯ    Наредено беше на човек веднъж да умре… И след смъртта има съд…   Бог  Господи, в тази молитва ще говоря с Теб и ще говоря на Теб, това значи, че ще Те хваля. Тъй като Ти нямаш сенките…

трите божи добродетели

трите божи добродетели

Mon Calepin ЗА ВСЕКИ ДЕН издание на български ОТ СЕДЕМТЕ ТАЙНСТВА – Изповед и Причастие   Светата изповед  Отрицателната геотропия или радикалното отклонение от земята е интересно природно явление. Стъблото на трева пречупено от корените и притиснато към земята създава крепък твърд възел-колянце, от него пак да порасне в посоката нагоре. Така правят особено нашите…

седемте Тайнства

седемте Тайнства

Mon Calepin ЗА ВСЕКИ ДЕН издание на български ОТ СЕДЕМТЕ ТАЙНСТВА – Изповед и Причастие   Светата изповед  Отрицателната геотропия или радикалното отклонение от земята е интересно природно явление. Стъблото на трева пречупено от корените и притиснато към земята създава крепък твърд възел-колянце, от него пак да порасне в посоката нагоре. Така правят особено нашите…

десетте Божи заповеди

десетте Божи заповеди

Mon Calepin ЗА ВСЕКИ ДЕН издание на български ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ    Има любов емоционална и действителна. Едната се проявява с думите и чувствата, втората се проявява с делата. И двете са добри. Обаче достоверна е втората.  Да обичаш не значи да чувстваш, а да искаш. Да обичаш значи да искаш да обичаш.   Обичай,…

вярвам в общението на светците

вярвам в общението на светците

Mon Calepin ЗА ВСЕКИ ДЕН издание на български ВЯРВАМ В ОБЩЕНИЕТО НА СВЕТЦИТЕ    „Кажи ми с кой ходиш и аз ще ти кажа какъв си…“   1.              Вярвам в общението на светците  Десетата статия на Апостолското вероизповедание за общуването на святите е логическото допълнение на предшестващата за общата Църква. Тази статия ни припомня оная…

вярвам в Църквата основана от Исус Христос

вярвам в Църквата основана от Исус Христос

Mon Calepin ЗА ВСЕКИ ДЕН издание на български ВЯРВАМ В ЦЪРКВАТА, КОЯТО ОСНОВА ИСУС ХРИСТОС   1.              Христос и Църквата – това е едно  Син Божи се въплъти в човек, на който е било дадено името Исус. Родил се и живял в земята на синовете на Яков и давал на съжителите да опитат благодеяния на…

вярвам в Църквата основана от Исус Христос

вярвам в Църквата основана от Исус Христос

Mon Calepin ЗА ВСЕКИ ДЕН издание на български ВЯРВАМ В ЦЪРКВАТА, КОЯТО ОСНОВА ИСУС ХРИСТОС   1.              Христос и Църквата – това е едно  Син Божи се въплъти в човек, на който е било дадено името Исус. Родил се и живял в земята на синовете на Яков и давал на съжителите да опитат благодеяния на…