Приложение – формули католическо учение

Приложение – формули католическо учение

Катехизис на Католическата Църква – Кратко изложение Приложение: формули на католическото учение формули на католическото учение   Двете заповеди на любовта Възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа и с всичкия си разум. Възлюби ближния си като себе си. (Мат. 22:37-39)   Златното правило Всичко, което искате да правят…

Приложение – общи молитви

Приложение – общи молитви

Катехизис на Католическата Църква – Кратко изложение Приложение: Общи молитви общи молитви   Знак на кръста В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин!   Слава на Отца Слава на Отца и Сина и Светия Дух, както беше в началото и сега и всякога и във вечни векове. Амин!   Отче Наш Отче…

Четвърта част – Раздел втори

Четвърта част – Раздел втори

Катехизис на Католическата Църква – Кратко изложение Част четвърта – Раздел втори Въпроси 578-598 Отче Наш (литургична форма) Отче наш, Който си на небесата! Да се свети името Ти, да дойде Царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както…

Четвърта част – Раздел първи – Глава трета

Четвърта част – Раздел първи – Глава трета

Катехизис на Католическата Църква – Кратко изложение Част четвърта – Раздел първи – Глава втора Въпроси 557-566 ГЛАВА ВТОРА   Преданието за Молитвата   Какво е значението на Преданието спрямо молитвата? Именно чрез живото предание на Църквата Свети Дух учи божите чеда на молитва. Всъщност молитвата не се свежда до спонтанен изблик на вътрешен импулс,…

Четвърта част – Раздел първи – Глава втора

Четвърта част – Раздел първи – Глава втора

Катехизис на Католическата Църква – Кратко изложение Част четвърта – Раздел първи – Глава втора Въпроси 557-566 ГЛАВА ВТОРА   Преданието за Молитвата   Какво е значението на Преданието спрямо молитвата? Именно чрез живото предание на Църквата Свети Дух учи божите чеда на молитва. Всъщност молитвата не се свежда до спонтанен изблик на вътрешен импулс,…

Четвърта част – Раздел първи – Глава първа

Четвърта част – Раздел първи – Глава първа

Катехизис на Католическата Църква – Кратко изложение Част четвърта – Раздел първи – Глава първа Въпроси 434-556 Що е молитва? Молитвата е издигането на душата към Бог или молба към Бог за блага, съответстващи на Неговата воля. Тя е винаги Божи дар, който идва на среща с човека. Християнската молитва е личната и жива връзка…

Трета част – Раздел втори – Глава втора

Трета част – Раздел втори – Глава втора

Катехизис на Католическата Църква – Кратко изложение Част трета – Раздел втори – Глава втора Въпроси 455-533   ГЛАВА ВТОРА   „Обичай ближния си като самия себе си“   Четвърта заповед: Почитай баща си и майка си   Какво заповядва четвъртата заповед? Тя заповядва да почитаме и уважаваме родителите си и всички онези, които Бог,…

Трета част – Раздел втори – Глава първа

Трета част – Раздел втори – Глава първа

Катехизис на Католическата Църква – Кратко изложение Част трета – Раздел втори – Глава първа Въпроси 434-454   „Учителю, какво добро да сторя, за да имам живот вечен?“ (Мат. 19:16) На младия човек, който Му задава този въпрос, Исус отговаря: „Ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите“ и след това добавя: „Дойди, и…

Трета част – Раздел първи – Глава трета

Трета част – Раздел първи – Глава трета

Катехизис на Католическата Църква – Кратко изложение Част трета – Раздел първи – Глава трета Въпроси 415-433 ГЛАВА ТРЕТА   БОЖИЕТО СПАСЕНИЕ. ЗАКОН И БЛАГОДАТ   Нравствен закон   Що е нравствен закон? Нравственият закон е дело на Божията премъдрост. Той предначертава на човека пътищата, правилата на поведение, водещи до обещаното блаженство, и забранява пътищата,…

Трета част – Раздел първи – Глава втора

Трета част – Раздел първи – Глава втора

Катехизис на Католическата Църква – Кратко изложение Част трета – Раздел първи – Глава втора Въпроси 401-414 ГЛАВА ВТОРА   Човешката Общност   Личност и общество   В какво се състои общественото измерение на човека? Наред с личното призвание към блаженство човекът притежава обществено измерение като съставна част на Своята природа и Своето призвание. Действително,…