DOMINUS VOBISCUM

Въпроси за Вярата

от Катехизис на Католическата Църква

Всеки катехизис трябва да представя вярно и органично свързано учението на Свещеното Писание, на живото Предание на Църквата, на Учителната власт, както и духовното наследство но Отците на Църквата, за да се познаят по- добре християнските тайни и да се съживи вярата на Божия народ. Той трябва да държи сметка за развитието на учението, което Светият Дух е откривал на Църквата в течение на времената. Той трябва също така да помогне да бъдат осветлени със светлината на вярата новите ситуации и проблеми, които не са били поставяни в миналото.

Катехизисът на Католическата църква, от една страна приема „стария“ традиционен ред, като подрежда съдържанието в четири части: Верую; Светата литургия с тайнствата на преден план; Християнският начин на живот, изложен въз основа на десетте заповеди, и накрая, Християнската молитва. Същевременно съдържанието често се излага по „нов“ начин, за да отговори на търсенията на нашата епоха. Четирите части са свързани помежду си: Християнската тайна е обект на вярата (част първа); тя се отслужва и предава в литургичните действия (част втора); присъства, за да осветли и подкрепи Божиите чеда в техните действия (част трета); тайната е основана на нашата молитва, чийто висш израз „Отче наш“ определя обекта на нашето искане, на нашата възслава и нашето застъпничество.

При четенето на Катехизиса на Католическата църква можем да доловим удивителното единство на Божията тайна и Божия план за спасение, както и средищното място на Исус Христос, Единственият Син Божи, изпратен от Отца, станал човек чрез Светия Дух в утробата на Пресветата Дева Мария, за да стане наш Спасител. Умряп и възкръснал, Той винаги присъства в Своята Църква и най-вече в тайнствата; Той е извор на вярата, образец на християнско поведение и Учител на нашата молитва.

Част Първа - Изповядване на вярата

Раздел Първи

Аз вярвам, Ние вярваме
26-49

Глава Първа

Човек е възприемчив за Бога

Раздел Първи

Аз вярвам, Ние вярваме
50-141

Глава Втора

Бог се открива на Човека

Раздел Първи

Аз вярвам, Ние вярваме
142-184

Глава Трета

Човек откликва на Бог

Раздел Втори

Изповядване на Християнската Вяра
185-197

Раздел Втори

Изповядване на Християнската Вяра
198-421

Глава Първа член 1

Вярвам в
Бог Отец

Раздел Втори

Изповядване на Християнската Вяра
422-455

Глава Втора член 2

Вярвам в
Исус Христос
Единороден Син Божи

Раздел Втори

Изповядване на Християнската Вяра
456-570

Глава втора член 3

Заченат от Свети Дух, роден от Дева Мария

Раздел Втори

Изповядване на Християнската Вяра
571-630

Глава Втора член 4

Разпнат бе за нас при Понтий Пилат, страда и бе погребан

Раздел Втори

Изповядване на Християнската Вяра
631-682

Глава втора член 5-7

Слезе в ада, възкресна от мъртвите на третия ден, възнесе се на небесата, седи отдясно на Отца и ще дойде да съди живите и мъртвите

Раздел Втори

Изповядване на Християнската Вяра
683-747

Глава трета член 8

Вярвам в
Светия Дух

Раздел Втори

Изповядване на Християнската Вяра
748-975

Глава Трета член 9

Вярвам в Светата католическа Църква

Раздел Втори

Изповядване на Християнската Вяра
976-1065

Глава Трета член 10-12

Вярвам в опрощението на греховете, възкресението на теката и във вечния живот

49

Първа Книга Моисеева

"Битие"

50

Първа Книга Моисеева

"Битие"

Част Втора - Отслужване на Христовата Тайна

Раздел Първи

Спасителният Промисъл на Тайнствата
1066-1075

Отслужване на Христова Тайна

Раздел Първи

Спасителният Промисъл на Тайнствата
1076-1134

Глава Първа

Пасхалната Тайна
на живота
на Църквата

Раздел първи

Спасителният Промисъл на Тайнствата
1135-1209

Глава Втора

Сакраментално отслужване на Пасхалната Тайна

Раздел Втори

Седемте Тайнства
на Църквата
1210-1419

Глава Първа

Тайнства на Християнското въведение

Раздел Втори

Седемте Тайнства
на Църквата
1420-1532

Глава втора

Тайнствата на изцелението

Раздел Втори

Седемте Тайнства
на Църквата
1533-1666

Глава трета

Тайнства в служба на общността

Раздел Втори

Седемте Тайнства
на Църквата
1667-1690

Глава четвърта

Други литургични служения

Част Трета - Живот в Христос

Раздел Първи

Призванието на човека
Живот в духа
1691-1698

Раздел Първи

Призванието на човека
Живот в духа
1699-1876

Глава първа

Достойнство на човешката личност

Раздел Първи

Призванието на човека
Живот в духа
1877-1948

Глава втора

Човешката
общност

Раздел Първи

Призванието на човека
Живот в духа
1949-2051

ГЛАВА ТРЕТА

Божието Спасение: Закон и Благодат

Раздел втори

Десетте
Божи заповеди
2052-2082

Раздел втори

Десетте
Божи заповеди
2083-2195

Глава Първа

Възлюби Господа, Бога Твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум

Раздел Втори

Десетте
Божи заповеди
2196-2557

ГЛАВА втора

Обичай ближния си като самия себе си

Част Четвърта - Християнска Молитва

Раздел Първи

Християнската молитва
2558-2565

Раздел Първи

Молитва в Християнския живот
2566-2649

Глава първа

Откриването на молитвата

Раздел Първи

Молитва в Християнския живо
25650-2696

Глава втора

Преданието за молитвата

Раздел Първи

Молитва в Християнския живот
2697-2758

Молитвен живот

Раздел втори

Господнята молитва
"Отче наш"
2759-2865

ТЕМАТИЧЕН РЕЧНИК

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.