библия за младежи - Старият Завет - Създаването на света и патриарсите

Каин и Авел, синове на Адам

Историята на Спасението

Каин и Авел, синове на Адам

Адам позна жена си Ева. Тя зачена и роди Каин* (*продължение на творението). Каза си: „Придобих човек от Гос­под.“ После роди и брат му Авел. Авел стана пастир на овце, а Каин – земеделец. След време Каин принесе на Господ дар от земните плодове. Авел също принесе от първородните на стадото си и от тлъстината им. Господ погледна благосклонно на Авел и на неговия дар, а отвърна поглед от Каин и от дара му. Каин се огорчи много и лицето му се помрачи.

Но Господ му каза: „Защо се огорчи? И защо се помрачи лицето ти? Ако правиш добро, не повдигаш ли лице? Ако не правиш добро, грехът стои при вратата. Той те влече към себе си, но ти владей над него.“ Каин не отговори нищо.

Когато бяха на полето, той нападна брат си Авел и го уби.

И рече Господ на Каин: „Къде е брат ти Авел?“

Той отвърна: „Не зная. Да не съм пазач на брат си?“

Но Господ каза: „Какво стори? Гласът на братовата ти кръв вика от земята към Мене. Проклет да си от земята, отворила уста да приеме братовата ти кръв от твоята ръка! Когато я обработваш, тя няма вече да ти дава силата си. Ти ще бъдеш изгнаник и скитник по земята.“

Каин рече: „Наказанието ми е по-голямо, отколкото може да се понесе. Ето, сега Ти ме пропъждаш от лицето на земята. Аз ще се скрия от лицето Ти. Ще бъда изгнаник и скитник по земята. И всеки, който ме срещне, може да ме убие.“

Но Господ каза: „Няма да бъде така! На всеки, който убие Каин, ще се отмъсти седмократно.“

Тогава Господ Бог сложи знак на Каин, за да не го убие никой, който го срещне. Каин се отдалечи от лицето на Господ и се засели в земята Нод, на изток от Едем.

И позна Каин жена си. Тя зачена и роди Енох. Тогава Каин съгради град и го нарече на името на сина си.

На Енох се роди Ирад. Ирад роди Мехиа- ел. Мехиаел роди Матусал. Матусал роди Ламех. Ламех си бзе две жени. Името на едната беше Ада, а на другата – Цила. Ада роди Явал. Той беше баща на скотовъдци­те, които живеят в шатри. Брат му се казваше Ювал. Той беше баща на всички, които свирят на гусли и пищялки. Цила роди също и Тувалкаин, ковач на всякакви медни и железни сечива.

Адам пак позна жена си Ева. Тя роди син и му даде името Сит* (*създаден, породен). „Понеже – казваше тя – Бог ми даде друго чедо вместо Авел, когото Каин уби.“ На Сит също се роди син. Той го нарече Енос. Тогава започнаха да призовават името на Господ.

Така човеците се умножаваха на земята. Един от по-далечните потомци на Адам и Ева бе Ной.

Ной беше човек праведен и непорочен в своя род. Той следваше Божиите пътища.

Родиха му се трима синове – Сим, Хам и Яфет.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.