библия за младежи - Старият Завет - Излизането от Египет

Йотор съветва Мойсей

Историята на Спасението

Йотор съветва Мойсей

Мадиамският свещеник Йотор, тъст на Мойсей, чу за всичко, което Бог стори за Мойсей и за Израил, Своя народ, когато го изведе от Египет в пустинята.

Мойсей разказа на Йотор как Господ порази фараона и египтяните заради Израил. Разказа му за всички трудности, които срещнаха по пътя, и как Господ се грижеше за тях.

Йотор каза: „Благословен да е Господ, Който ви избави от ръцете на египтяните и от фараоновата ръка. Сега аз познах, че Господ е по-велик от всички богове, защото избави Своя народ от властта на египтяните, които постъпваха жестоко с него.“

На другия ден Мойсей седна да съди народа. А народът стоеше около него от сутрин до вечер. Когато Йотор видя всичко това, каза на Мойсей:

„Какво правиш с народа? И защо само ти седиш, а цял народ стои пред тебе от сутрин до вечер?“

Мойсей му отговори: „Народът дохожда при мене да иска съвет от Бог. Когато имат препирни, те идват при мене, за да отсъдя помежду им. Аз им разяснявам наредбите и законите на Бог.“

Но тъстът на Мойсей каза:

„Това, което правиш, не е добро. Ти ще измъчиш и себе си, и народа. Тази работа е много тежка. Ти самичък не можеш да я вършиш. Затова послушай думите ми. Аз ще ти дам съвет и Бог ще бъде с тебе. Ти бъди посредник между Бог и народа. И представяй неговите нужди пред Бог. Поучавай го да живее според Божиите наредби и закони. Посочвай им пътя, по който трябва да вървят, и делата, които трябва да вършат. А ти избери измежду целия народ мъже, способни и богобоязливи, мъже, правдолюбиви и мразещи корист, и ги постави над народа за хилядници, стотници, петдесетници, десетници и писари. Нека те съдят народа по всяко време и нека ти обаждат за всяка важна работа. А за всички малки дела да съдят сами. Така на тебе ще бъде по-леко, а и те ще носят заедно с тебе товара. Ако направиш това, и Бог ще го одобри. Така ще можеш да издържиш, а и целият народ ще си отива с мир по домовете.“

Мойсей послуша съвета на своя тъст и направи всичко, което му каза. Той избра от цял Израил способни мъже и ги постави началници на народа – хилядници, стот­ници, петдесетници, десетници и писари. Те съдеха народа по всяко време.

За всички важни дела съобщаваха на Мой­сей, а за всички маловажни – съдеха сами.

След това Мойсей изпрати Йотор и той се завърна в земята си.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.