библия за младежи - Старият Завет - Подемът на Израилтяните

Йотам и Авимелех

Историята на Спасението

Йотам и Авимелех

Гедеон имаше седемдесет сина, произлезли от него, понеже имаше много жени. И наложницата, която живееше в Сихем, му роди син. Той му даде името Авимелех.

Авимелех отиде в Сихем при братята на своята майка и каза на цялото племе на майчиния си баща:

„Кое е по-добро за вас – да ви владеят всичките седемдесет сина на Гедеон или да ви владее един? Спомнете си, че аз съм ваша кост и ваша плът!“

Братята на майка му внушиха на сихемските жители неговите думи. И сърцата на тези жители се склониха към Авимелех, понеже си казваха: „Той е наш брат!“ Тогава му дадоха седемдесет сикли сребро от дома на Ваалверит. Авимелех нае с тях безделници и скитници, които тръгнаха подире му. После отиде в дома на баща си в Офра и уби братята си, всичките седемдесет сина на Гедеон, върху един камък. Остана само Йотам, най- малкият, защото се беше скрил.

Тогава се събраха всички сихемски жители и целият дом на Мило. Отидоха при дъба, който е близо до Сихем, и избраха за цар Авимелех.

Като разказаха за това на Йотам, той отиде и застана на върха на планината Гаризим. Издигна гласа си и викна:

„Чуйте ме, жители сихемски, и Бог ще ви чуе!

Едно време тръгнали дърветата да си помажат цар и казали на маслината:

„Стани ни цар!“

Маслината им казала:

„Нима да оставя тлъстината си, с която честват богове и човеци, и да тръгна да се скитам по дърветата?“ Тогава казали дърветата на смоковницата* (* Смоковница – смокиня): „Ела ти да ни станеш цар!“

Смоковницата им казала:

„Нима да оставя сладостта си и хубавия си плод и да тръгна да се скитам по дърветата?“

И казали дърветата на лозата:

„Ела ти да ни станеш цар!“

Лозата им казала:

„Нима да оставя сока си, който весели богове и човеци, и да тръгна да се скитам по дърветата?“

Най-сетне всички дървета казали на тръна:

„Ела и ни стани цар!“

Трънът казал на дърветата:

„Ако наистина искате да ме помажете, за да царувам над вас, то елате да си починете под сянката ми. Ако ли не, ще излезе огън от тръна и ще изгори кедрите ливански!“

Йотам рече:

„Моят баща се би за вас, като не жалеше живота си, за да ви избави от ръцете на мадиамците. А вие сега въстанахте против дома на баща ми и убихте неговите седемдесет сина върху един камък. Поставихте за цар на жителите от Сихем Авимелех, сина на робинята му, защото е ваш брат. Ако днес сте постъпили според истината и правдата с Гедеон и с дома му, то радвайте се на Авимелех, а и той да се радва на вас! Ако ли не, нека излезе огън от Авимелех и да изгори жителите на Сихем и целия дом на Мило, да излезе огън от жителите на Сихем и от дома на Мило и да изгори Авимелех!“

След това Йотам побягна и отиде в Веер, където се скри от брат си Авимелех.

След три години сихемцшпе се разбунтуваха срещу Авимелех, когото бяха признали за цар. И той ги изби всичките. А когато обсади град Тевец, една жена хвърли воденичен камък върху главата му и му разби черепа.

Авимелех веднага повика оръженосеца си и му каза:

„Извади меча си и ме умъртви, за да не се казва, че жена ме уби.“

Слугата му го прободе и той умря.

Така се изпълни над него проклятието на Йотам.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.