библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Йосия, праведният цар

Историята на Спасението

Йосия, праведният цар

След смъртта на цар Ахаз на власт беше неговият син Езекия /721 – 693 г. преди Христа/, а после дойдоха Манасий /693 – 639 г. преди Христа/, Амон /639 – 638 г. преди Христа/ и Йосия /638 – 608 г. преди Христа/. При царуването на Йосия се случи едно от най-важните събития в историята на еврейския народ – намирането на ръкописите на Мойсеевата книга Второзаконие. Тази книга съдържа голям брой закони и правила за духовен живот, които евреите и християните спазват до днес. Второзаконието силно въздействало на цар Йосия. Той се решил да приве­де правилата на тази книга в живота. Отменил езическите обичаи, които били навлезли в бита и молитвите на неговия народ.

 

Йосия беше на осем години, когато се възцари, и царува в Йерусалим тридесет и една година. Майка му се казваше Йедида и беше дъщеря на Адай от Боцкаф. Той вършеше, каквото беше угодно пред очите на Господ. Във всичко ходеше по пътя на отца си Давид и не се отклоняваше нито надясно, нито наляво.

Когато беше на осемнадесет години, цар Йосия изпрати писаря Шафан, син на Ацалий, син на Мешулам, в дома на Господ.

Първосвещеникът Хелкий каза на писаря Шафан: „Аз намерих в дома на Господ книгата на закона.“ И Хелкий даде книгата на Шафан, който я прочете.

След това писарят се върна и извести царя:

„Свещеникът Хелкий ми даде една книга.“ И започна да я чете пред царя.

Когато Йосия чу тези думи, раздра дрехите си, защото неговите предци не се вслушвали в словата на книгата на закона и не изпълнявали това, което е написано в нея.

Тогава царят повика при себе си всички старейшини на Юдея и Йерусалим. После той влезе в дома на Господ заедно с всички юдейски и йерусалимски жители, свещеници, пророци и целия народ, от мало до голямо. Прочете пред тях всички думи от книгата на завета, която намериха в дома на Господ. Царят застана на високо място. И пред лицето на Господ сключи завет да Го следва, да пази заповедите, откровенията и наредбите Му от все сърце и душа, за да се изпълняват думите, написани в тази книга. И целият народ встъпи в завета.

 

Йосия забранява обожествяването на идоли

Царят заповяда на първосвещеника Хелкий, на вторите свещеници и на пазачите при прага да изнесат от храма на Господ всички вещи, направени за Ваал и Астарта и за цялото небесно войнство. Заповяда да ги изгорят вън от Йерусалим, в Кедронския дол, и да пренесат пепелта им във Ветил.

Отстрани жреците, които кадяха на Ваал, на слънцето, на месеца, на съзвездията и на цялото небесно войнство и които юдейските царе бяха поставили да служат по оброчищата* (* Оброчище – място, където се е извършвала служба)в градовете и в околностите на Йерусалим. Той изнесе Астарта от дома на Господ вън от Йерусалим, при потока Кедрон, и я изгори. Стри я на прах и хвърли праха й в общона­родните гробища.

Йосия изтреби всички, които викат духове, магьосниците, терафимите* (* Терафими – домашни идоли, кумири) и идолите, всички гнусотии, които се срещаха в Юдейската земя и в Йерусалим, за да изпълни думите на закона, написани в книгата, която свещеникът Хелкий намери в дома на Господ. Не е имало цар, подобен на него, преди това, който да се обърне към Господ с цялото си сърце, с всичката си душа и с всичките си сили, според целия закон на Мойсей. И след това не се издигна никой, подобен на него.

Но все пак Господ не отложи голямата ярост на гнева Си, която се бе разпалила против Юдея заради оскърбленията, с които Манасий Го бе разгневил. И Господ каза: „Ще отхвърля Юдея от лицето Си, както отхвърлих Израил. Ще отхвърля и град Йерусалим, който съм избрал, и дома, за който бях казал: Там ще бъде името Ми.“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.