библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Йоас е поставен за цар на юдеите

Историята на Спасението

Йоас е поставен за цар на юдеите

/836 – 797 г. преди Христа/

Июй изби цялото семейство на Ахав. После заповяда да се избият и всички израилтяни, които се кланят на Ваал. След като Июй уби Охозий, внук на Ахав, майката на Охозий изби безброй мъже, които стояха на пътя й, защото тя искаше да стане царица.

Косато Готолия, майката на Охозий, видя, че синът й умря, изтреби целия царски род. Но Йосавета, дъщерята на цар Йорам и сестра на Охозий, взе сина на Охозий Йоас сред избиваните царски синове заедно с кърмачката му и тайно го отведе в спалнята. Така той бе скрит от Готолия и остана жив. Криха Йоас в дома на Господ шест години, а в това време Готолия царуваше над земята.

На седмата година Йодай прати вест за стотниците на телохранителите и бързоходците да дойдат при него в храма. Сключи с тях договор, закле ги в дома на Господ и им показа царския син. Даде им заповед: „Ето какво ще направите! Едната третина от вас, които дохождате в събота, ще стоите на стража при царския дом. Втората третина – при портите на Сур. А третата – при портите зад телохранителите. Ще стоите на стража в храма, за да не стане насилие. Две части от вас, които си отиват в събота, ще стоят на стража при дома на Господ около царя. Заобиколете царя от всички страни, всеки с оръжието си в ръка. Който и да влезе в редовете, да бъде убит. Бъдете около царя, когато излиза и когато влиза.“

Стотниците направиха всичко, което заповяда свещеникът Йодай. Всеки взе людете си, които дохождаха и които си отиваха в събота, и дойдоха при Йодай. Той раздаде на стотниците копията и щитовете на цар Давид, които се намираха в дома на Господ. И застанаха телохранителите с оръжие в ръка от южната до северната страна на храма, при жертвеника и около дома на царя. Тогава Йодай изведе царския син, постави му царски венец и накити и го помаза за цар. След това започнаха да викат: „Да живее царят!“

Когато Готолия чу крясъците на народа, отиде в дома на Господ. И там, какво да види – царят е на възвишението, както е обичаят, а пред него стоят князете, тръбачи свирят с рогове и целият народ се весели.

Тогава Готолия раздра дрехите си и завика: „Предателство! Предателство!“

Свещеникът Йодай заповяда на стотниците: „Изведете я извън редовете, а който тръгне след нея, убивайте го с меч!“, защото той не искаше да я убият в дома на Господ. Войниците я хванаха и я поведоха към Конския вход на царския двор. И там я убиха с меч.

Тогава Йодай сключи завет между Господ и между царя и народа да бъдат Негов народ. След това всички отидоха в капището на Ваал, събориха жертвениците, разбиха кумирите, а жреца на Ваал убиха.

Свещеникът постави стража пред храма. Стотниците, телохранителите, бързоходците и целият народ на страната придружиха царя от дома на Господ до портите на телохранителите в царския дом.

Йоас седна на престола. Всички се веселиха и градът се успокои, след като Готолия бе убита.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.