библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Йерусалим няма още да падне

Историята на Спасението

Йерусалим няма още да падне

Цар Озий беше на власт четиридесет и две години в Йерусалим. След неговата смърт властта завзе синът му Йоатам /738 – 736 г. преди Христа/. А след него владееше синът му Ахаз /736 – 721 г. преди Христа/.

В дните на юдейския цар Ахаз сирийският цар Рецин и израилският цар Факей, син на Ремал, тръгнаха срещу Йерусалим, за да го завладеят, но не можаха.

Тогава бе известено на Давидовия дом: „Сирийците се разположиха в Ефремовата земя.“ При тази вест сърцето на Ахаз и сърцето на народа му се разтрепериха, както се люлеят от вятър дърветата в гората.

И Господ каза на Исай: „Излез да посрещнеш Ахаз в края на водопровода на горния водоем, по пътя към нивата на тепавича- ря, и му кажи:

Внимавай и се смири! Не бой се и да не отпада сърцето ти пред двата края на тия димящи главни от разпаления гняв на Рецин, сирийците и Факей. Сирия, Ефрем и синът на Ремал кроят против себе си зло, казвайки: „Да идем против Юдея, да всеем смут, да я завладеем и да й поставим за цар сина на Тавеил. “

Но Господ Бог тъй казва:

„Това няма да стане и няма да се сбъдне!“

И Господ продължи да говори чрез Исай на Ахаз: „Искай за себе си личба от Господ, твоя Бог, от дълбините на подземието или горе от висините.“

Но Ахаз отговори: „Няма да искам и няма да изкушавам Господ.“

Тогава Исай рече:

„Слушай сега, доме Давидов! Нима ви е малко, дето дотягате на людете, та искате да дотягате и на моя Бог? Затова Сам Господ ще ви даде личба.

Ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Му дадат името Емануил. Той ще се храни с мляко и мед, докле се научи да отхвърля лошото и да избира доброто. Защото, преди младенец да се научи да отхвърля лошото и да избира доброто, тая земя, от която ти се плашиш, ще бъде оставена от двамата си царе.

Но Господ ще изпрати върху тебе, върху народа ти и върху дома на отца ти дни, каквито не са дохождали, откакто Ефрем се отдели от Юда – ще изпрати асирийския цар.

И ето, в този ден Господ ще даде знак на мухите, които са при устието на египетската река, и на пчелите, които са в Асирийската земя. Те ще долетят и ще заседнат по запустели долини и по скални пещери, по трънаци и по дървета.

В този ден Господ ще обръсне с бръснач, нает отвъд реката чрез асирийския цар, главата и космите на нозете, ще снеме дори и брадата*“ (* Действието е израз на обезчестяване).

Тогава Ахаз проводи пратеници до аси­рийския цар Теглатфеласар да кажат: „Аз съм твой раб и твой син! Ела и ме защити от ръката на сирийския цар и от ръката на израилския цар, които са се вдигнали против мене.“

Ахаз Взе Всичкото сребро и злато, което се намери 6 дома на Господ и съкровищници­те на царския дом, и ги изпрати като дар на асирийския цар.

Теглатфеласар го послуша, отиде В Да­маск, превзе го и пресели жителите му в Кир, а Рецин уби.

 

Ходенето в нощта

И ще се скитат те по земята, жестоко угнетени и гладни, изгладнял бяс ще ги споходи, ще проклинат своя цар и своя Бог. Като обърнат взор нагоре, като погледнат към земята, навсякъде само скръб и мрак, само смазваща гъста тъмнина.

Така пророкът описваше неволите на онези дни. Но с бедите пророците винаги предсказват и освобождението, което ще изпрати Бог заради силата на Своя завет с Израил. И пророк Исай каза:

„Народът, който ходи в тъмнина, ще види голяма светлина, върху живеещите в страната на смъртната сянка ще блесне светлина. Ти ще умножиш народа, ще увеличиш радостта му. Той ще се весели пред Тебе, както се веселят през жетва, както се радват при подялба на плячка.

Защото ярема, който му тежеше, и жезъла, който го поразяваше, и пръчката на неговия угнетител Ти ще съкрушиш, както в деня на Мадиам.

Защото Младенец ни се роди – Син ни се даде, властта е на раменете Му, и ще Му дадат име: Чуден, Съветник, Бог крепък, Отец на вечността, Княз на мира.

Неговата власт и мирът безкрай ще растат Върху престола на Давид и в царството му, за да го утвърди Той и да го укрепи чрез съд и правда отсега и довека. Ревността на Господ Саваот ще извърши това. “

По времето на цар Саргон II асирийците превзеха Дамаск и победиха сирийския цар. Няколко години по-късно завоюваха и Самария, главния град на Се­верното царство. Падането на Самария през 722 г. преди Христа представляваше края на Израилското царство. Израилтяните се разпръснаха по всички краища на голямото Асирийско царство.

Юдея, Южното царство, успя като по чудо да преживее всичко това. Асирийците нападнаха Йеру­салим през 701 г. преди Христа. Но между войниците се появи чума и те отстъпиха. Тогава във всичко случило се вече много остарелият пророк Исай видя ръката на Бог, която освободи неговия народ.

Главната задача на еврейските пророци беше предсказването и тълкуването на Божието действие в историята.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.